Wijzig tekstgrootte :

Goed om te weten!

25-09

De nieuwsbrieven PCOB van september en oktober zijn vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


01-07

Verschillende activiteiten worden inmiddels weer opgestart of zijn al opgestart. Dat zijn de dansactiviteiten van de 7 Hills Dancers  plus de computercursussen. De Mill Hill Rebels starten hun lessen op 12 augustus, de HillBillies hebben de overeenkomst met de Seniorenraad beëindigd.
Ook de wandelclub is weer begonnen. Zo zoetjes aan wordt het weer mogelijk om de bezigheden te hervatten, wel nog steeds met inachtneming van de regels met betrekking tot Covid-19. Kijk voor meer informatie bij Activiteiten hoe het staat met de activiteit waarvoor u belangstelling hebt.

De Bingo, boottocht en Seniorenmiddagen gaan vooralsnog niet door!


01-07

De nieuwsbrief PCOB van juli is vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


25-5-2020

De nieuwsbrief PCOB van juni is vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


25-04-2020

De nieuwsbrief PCOB van mei is vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


24-03-2020

Het kan niemand ontgaan zijn dat alle activiteiten tot 1 juni 2020 opgeschort worden. Voor de Seniorenraad betekent dit dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.

De Evenementencommissie heeft in de afgelopen weken veel werk verzet en er valt nog veel te doen.

De Bingo gaat voorlopig niet door. Als alles mee zit kan op 5 juni de draad weer opgepakt worden.

Noteer alvast maar in jullie agenda 19 september 2020 nieuwe datum voor de vaartocht en 1 en 2 oktober voor de Seniorenmiddagen.

Let op: zowel de Bingo als de boottocht en de Seniorenmiddagen gaan vooralsnog niet door. De 1 1/2 meter regel maakt een en ander eigenl;ijk onmogelijk.

Alle deelnemers zullen adequaat geïnformeerd worden over het reilen en zeilen. Let daarvoor ook op de mail en op onze website.


19-03-2020

De nieuwsbrief PCOB van april is vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


13-03-2020

Voorlopig liggen alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Seniorenraad zijn georganiseerd en worden uitgevoerd helemaal stil, om alle risico’s van besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk uit te sluiten. Neem contact op met de secretaris als  hier beter over geïnformeerd wilt worden.


10-03-2020

Let op!

Helaas hebben we moeten besluiten om in verband met de risico’s samenhangend met het coronavirus de seniorenmiddagen vooralsnog te laten vervallen.


Historie.

In 1963 werd het Gecoördineerd Ouderenwerk, dat zich inzette voor de ouderen van Zevenbergen, opgeheven door de gemeente Zevenbergen. Echter al snel werd, op initiatief van enkele particulieren, de Seniorenraad Zevenbergen opgericht. Men zag dat een dergelijk overlegorgaan voor ouderen van groot belang was, vooral voor het dienen van de belangen van de senioren (50-plussers) binnen Zevenbergen met name in overlegsituaties met o.a. gemeentelijke instanties.

Na de samenvoeging van elf zelfstandige gemeenten tot de gemeente Moerdijk, waren de samengevoegde gemeenten kernen van de gemeente Moerdijk geworden. Binnen deze kernen zijn nu de lokale seniorenraden actief. Deze lokale seniorenraden hebben allemaal een vertegenwoordiging in de coördinerende Senioren Adviesraad Moerdijk (afgekort: SAM). Deze SAM is door de gemeente aangewezen als enige adviesraad voor ouderenzaken binnen de gehele gemeente Moerdijk. In een convenant (schriftelijke afspraak) heeft de gemeente Moerdijk zich verplicht om zich voor advies over ouderen (o.a. bij alle voorstellen en regelingen betreffende ouderenzaken binnen de gemeente) altijd éérst te wenden tot de SAM. Pas na een advies van de SAM zal de gemeente een besluit nemen en wordt al dan niet tot uitvoering over gegaan.

De Stichting Seniorenraad Zevenbergen heeft een aantal werkgroepen en commissies ingesteld die, elk op hun eigen terrein, activiteiten ontwikkelen.