Wijzig tekstgrootte :

Goed om te weten!


05-02-2020

Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 hield de Seniorenraad haar eerste bingo van het jaar. De belangstelling was met 34 gasten en 5 bestuursleden weer heel goed te noemen. De sfeer was uitstekend en de prijzen van de 6 bingorondes vielen zeer in de smaak.. Ook was er een kleine gratis verloting met 10 prijsjes. Ook dit werd gewaardeerd.

Voor de verschillende data verder in 2020 kijk op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/bingo/


27-01-2020

Toegevoegd Nieuwsbrief PCOB. Klik maar op Nieuws – PCOB


14-01-2020

Op zaterdag 1 februari om 14.00 uur wordt er op onze locatie Kasteelweg 4 uitgebreid informatie gegeven over de computercursussen die wij in ons pakket hebben. U bent daarbij van harte welkom! Voor meer informatie kijk op http://seniorenraadzvb.nl/activiteiten/computer-cursussen/


Historie.

In 1963 werd het Gecoördineerd Ouderenwerk, dat zich inzette voor de ouderen van Zevenbergen, opgeheven door de gemeente Zevenbergen. Echter al snel werd, op initiatief van enkele particulieren, de Seniorenraad Zevenbergen opgericht. Men zag dat een dergelijk overlegorgaan voor ouderen van groot belang was, vooral voor het dienen van de belangen van de senioren (50-plussers) binnen Zevenbergen met name in overlegsituaties met o.a. gemeentelijke instanties.

Na de samenvoeging van elf zelfstandige gemeenten tot de gemeente Moerdijk, waren de samengevoegde gemeenten kernen van de gemeente Moerdijk geworden. Binnen deze kernen zijn nu de lokale seniorenraden actief. Deze lokale seniorenraden hebben allemaal een vertegenwoordiging in de coördinerende Senioren Adviesraad Moerdijk (afgekort: SAM). Deze SAM is door de gemeente aangewezen als enige adviesraad voor ouderenzaken binnen de gehele gemeente Moerdijk. In een convenant (schriftelijke afspraak) heeft de gemeente Moerdijk zich verplicht om zich voor advies over ouderen (o.a. bij alle voorstellen en regelingen betreffende ouderenzaken binnen de gemeente) altijd éérst te wenden tot de SAM. Pas na een advies van de SAM zal de gemeente een besluit nemen en wordt al dan niet tot uitvoering over gegaan.

De Stichting Seniorenraad Zevenbergen heeft een aantal werkgroepen en commissies ingesteld die, elk op hun eigen terrein, activiteiten ontwikkelen.