Wijzig tekstgrootte :

Goed om te weten!


24-03-2020

Het kan niemand ontgaan zijn dat alle activiteiten tot 1 juni 2020 opgeschort worden. Voor de Seniorenraad betekent dit dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.

De Evenementencommissie heeft in de afgelopen weken veel werk verzet en er valt nog veel te doen.

De Bingo gaat voorlopig niet door. Als alles mee zit kan op 5 juni de draad weer opgepakt worden.

Noteer alvast maar in jullie agenda 19 september 2020 nieuwe datum voor de vaartocht en 1 en 2 oktober voor de Seniorenmiddagen.

Alle deelnemers zullen adequaat geïnformeerd worden over het reilen en zeilen. Let daarvoor ook op de mail en op onze website.


19-03-2020

De nieuwsbrief PCOB van april is vandaag geplaatst. Klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/pcob/


18-03-2020

De Stichting Seniorenraad Zevenbergen heeft besloten dat, i.v.m. het coronavirus,

op de vrijdagen 20 maart en 27 maart a.s. geen contante betalingen zullen plaatsvinden.

Uiteraard kunt u het bedrag overmaken op bankrekening nr.:  NL15 INGB 0000 0873 41

t.n.v. Stichting Seniorenraad Zevenbergen, o.v.v. inschrijving bootreis + de namen van de deelnemers.

U krijgt een mail (indien e-mailadres bekend) met bevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de evenementencommissie

Van de Stichting Seniorenraad Zevenbergen

Nanny Prein


13-03-2020

Voorlopig liggen alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Seniorenraad zijn georganiseerd en worden uitgevoerd helemaal stil, om alle risico’s van besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk uit te sluiten. Neem contact op met de secretaris als  hier beter over geïnformeerd wilt worden.


10-03-2020

Let op!

Helaas hebben we moeten besluiten om in verband met de risico’s samenhangend met het coronavirus de seniorenmiddagen vooralsnog te laten vervallen.


13-03-2020

Op 12 maart en 13 maart zijn er weer de Seniorenmiddagen! Klik op http://seniorenraadzvb.nl/activiteiten/seniorenmiddagen/ om de verdere informatie te lezen.


16-05-2020

De Seniorenraad Zevenbergen organiseert dan een uitstapje voor senioren, met de boot. Kijk voor bijzonderheden op http://seniorenraadzvb.nl/activiteiten/boottocht/


06-03-2020

Op 6 maart hebben we de volgende Bingo. Voor verdere informatie klik op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/bingo/


05-02-2020

Op vrijdagmiddag 24 januari 2020 hield de Seniorenraad haar eerste bingo van het jaar. De belangstelling was met 34 gasten en 5 bestuursleden weer heel goed te noemen. De sfeer was uitstekend en de prijzen van de 6 bingorondes vielen zeer in de smaak.. Ook was er een kleine gratis verloting met 10 prijsjes. Ook dit werd gewaardeerd.

Voor de verschillende data verder in 2020 kijk op http://seniorenraadzvb.nl/nieuws/bingo/


Historie.

In 1963 werd het Gecoördineerd Ouderenwerk, dat zich inzette voor de ouderen van Zevenbergen, opgeheven door de gemeente Zevenbergen. Echter al snel werd, op initiatief van enkele particulieren, de Seniorenraad Zevenbergen opgericht. Men zag dat een dergelijk overlegorgaan voor ouderen van groot belang was, vooral voor het dienen van de belangen van de senioren (50-plussers) binnen Zevenbergen met name in overlegsituaties met o.a. gemeentelijke instanties.

Na de samenvoeging van elf zelfstandige gemeenten tot de gemeente Moerdijk, waren de samengevoegde gemeenten kernen van de gemeente Moerdijk geworden. Binnen deze kernen zijn nu de lokale seniorenraden actief. Deze lokale seniorenraden hebben allemaal een vertegenwoordiging in de coördinerende Senioren Adviesraad Moerdijk (afgekort: SAM). Deze SAM is door de gemeente aangewezen als enige adviesraad voor ouderenzaken binnen de gehele gemeente Moerdijk. In een convenant (schriftelijke afspraak) heeft de gemeente Moerdijk zich verplicht om zich voor advies over ouderen (o.a. bij alle voorstellen en regelingen betreffende ouderenzaken binnen de gemeente) altijd éérst te wenden tot de SAM. Pas na een advies van de SAM zal de gemeente een besluit nemen en wordt al dan niet tot uitvoering over gegaan.

De Stichting Seniorenraad Zevenbergen heeft een aantal werkgroepen en commissies ingesteld die, elk op hun eigen terrein, activiteiten ontwikkelen.