Wijzig tekstgrootte :

Busreizen

Het kan niemand ontgaan zijn dat alle activiteiten tot 1 juni 2020 opgeschort worden. Voor de Seniorenraad betekent dit dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de ruimte.

De Evenementencommissie heeft in de afgelopen weken veel werk verzet en er valt nog veel te doen.

De Bingo gaat voorlopig niet door. Er is op dit moment geen duidelijkheid over het tijdstip waarop het hervat zou kunnen worden. De groep is groter dan 30 personen, dus in juni kan het in ieder geval niet. En als de anderhalve meter afstand bewaren blijft gelden, dan is het de vraag hoeveel personen er maximaal geplaatst kunnen worden in onze ruimte. Dus: onzekerheid is troef. Het blijft afwachten!

Noteer alvast maar in jullie agenda 19 september 2020 nieuwe datum voor de vaartocht en 1 en 2 oktober voor de Seniorenmiddagen.

Helaas, dit gaat alle twee niet door! Voor beide activiteiten zullen we moeten wachten tot volgend jaar.

Alle deelnemers zullen adequaat geïnformeerd worden over het reilen en zeilen. Let daarvoor ook op de mail en op onze website.

Met vriendelijke groet,

Namens de evenementencommissie

Van de Stichting Seniorenraad Zevenbergen

Nanny Prein


Was dit echt de laatste Bus-dagtocht?

NEEN, dit was zeker NIET de laatste bus-dagtocht, die de Seniorenraad 2 x per jaar organiseert!

Ja, Jos Beurskens, die dit al vele jaren voor de Seniorenraad organiseerde, heeft er na 10 jaren inspanning hiervoor,

gemeend er een streep onder te moeten zetten. Aan alles komt een eind…..

Maar de Seniorenraad gaat gewoon door met het 2 x per jaar aanbieden van deze zeer succesvolle reisdagen voor Senioren!

Alleen zullen nu andere personen voor de uitwerking van de plannen gaan zorg dragen. Te zijner tijd krijgt u hier meer over te horen.

De plannen voor mei 2020 staan al op stapel en worden verder uitgewerkt.

Hoe was de bustocht van 30 november? Kunnen we kort over zijn:  die was weer geweldig! 

We vertrokken zaterdags om 08.00 uur met drie volle bussen vanaf het plein voor het Zevenbergs stadskantoor.

En om ± half tien zaten we, in Weert, al aan de verse koffie met een heerlijke punt echte Limburgse vlaai.

Dat was een goede start!  Dan met voorspoedige reis doorgereden naar Maastricht.

De bussen stopten pal voor de opstapplaats van de rederij, die voor ons een boottocht in petto had.

We moesten even wachten alvorens aan boord te kunnen, omdat het schip nog niet geheel ‘varens gereed’ was.

Maar het was fris/droog, met een beetje blauwe lucht, plus de zon, dus dat was niet onaangenaam.

Eenmaal varend op de Maas werd er ruim gebruik gemaakt van de consumptie-mogelijkheid aan boord en werden geanimeerde gesprekken gevoerd.

Het geluid van zoveel pratende personen overstemde vaak de toelichting op de boottocht, die via de boordomroep werd gegeven. Niks van te verstaan dus…

Na het varen werden we ‘losgelaten’ en kon een ieder zijns weegs gaan in het Bourgondische Maastricht, waar het gezellig druk was.

Natuurlijk was Het Vrijthof in trek, met zijn kerstmarkt, veel stalletjes, een forse schaatsbaan én de vele restaurants met (verwarmde) terrassen.

Maar er werden ook andere, meer culturele, uitstapjes gemaakt.

Om half vijf vertrokken we met onze bussen vanuit Maastricht naar de plek, waar het diner ons wachtte.

Ook daar was alles piekfijn geregeld. We genoten  met z’n allen van een heerlijk 3-gangendiner.

Tussendoor verscheen Jos voor de microfoon. Hij vertelde dat dit nu echt de laatste door hem, samen met zijn echtgenote Alda,

voor de Seniorenraad georganiseerde reis is geweest.

Hij riep Alda en Frans, (contactpersoon namens de Seniorenraad) naar voren en bedankte hen voor de fijne samenwerking in al die jaren.

Beiden kregen van hem een symbolische, mooi gestyleerde roos in cellofaan.

Frans de Bruijne overhandigde hem, namens de Seniorenraad, een forse doos, waarin een blijvend aandenken in de vorm van een beeldje met inscriptie en dankbetuiging, en een paar flesjes, om het samen met zijn vrouw nog eens gezellig te overdenken….

Om ongeveer half tien ’s avond kwamen we weer bij onze opstapplaats aan.

We kunnen (opnieuw!) terugzien op een perfect georganiseerde, sfeervolle en plezierige reis en zullen Jos en Alda daardoor niet snel vergeten. Dank jullie wél!

Tot een volgende gelegenheid, (mei 2020). Houd tegen die tijd hiervoor de Moerdijkse Bode goed in de gaten!

Graag tot ziens.


Lees ook de Voorwaarden busreizen hieronder.

Bij het intekenen voor deze bustocht geeft u aan, akkoord te gaan met de ‘voorwaarden busreizen’. Die voorwaarden staan direct hieronder.

Klik op deze link en het bestand wordt geopend of,. en dat kan ook, U ziet niets gebeuren. In dat laatste geval kijk daarna dan in de map Downloads. Open de Verkenner (Finder) en dan ziet u die map zo staan. Daar staat dan het bestand wat U met een dubbelklik kunt openen.

Voorwaarden busreizen Stichting Seniorenraad Zevenbergen