Wijzig tekstgrootte :

Yoga lessen

Deze lessen zijn altijd op donderdagavond, van 19.00 tot 22.00 uur in verschillende groepen.

De Yogalessen worden gegeven door een ervaren instructrice. Je kunt hier niet zomaar binnenwandelen. Dat zou de les te veel verstoren, terwijl rust en ontspanning nou net een van de belangrijkste kenmerken is van deze tak van sport. En niet denken dat het te moeilijk is! De oefeningen worden aangepast aan ieders mogelijkheden.

Opgeven kan via secretaris@seniorenraadzvb.nl.