Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat: Pr. Clausstraat 63

4761 AM Zevenbergen  Tel. 0168-329812

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.

NIEUWSBRIEF 153 jaargang 2021 JUNI

LEDENMIDDAGEN

Wat heerlijk om onder dit kopje weer eens echt een ledenmiddag aan te kunnen kondigen. We nodigen u van harte uit om elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni om 14 uur in Het Anker. Voor deze middag wordt geen spreker uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

HIGH TEA

Zoals we de vorige maand al schreven: We willen het nieuwe seizoen graag beginnen met een High Tea bij de Prullenkast in Oudemolen. Als datum hebben we gekozen voor woensdag 15 september. De kosten zijn ongeveer € 25 per persoon. In verband met het maken van de afspraken is het belangrijk dat we ongeveer weten met hoeveel personen we zullen zijn. U kunt zich opgeven door het inleveren van het ingevulde strookje onderaan deze Nieuwsbrief. Dit kan ingeleverd worden op de ledenmiddag van 9 juni. U kunt het ook in de brievenbus doen bij de secretaris Lenie Jansen, Droge Mark 7, 4761 JB Zvb. U kunt zich ook telefonisch of per mail bij haar opgeven. (T 325034, E ll.jansen@hetnet.nl)

VERJAARDAGEN juni

 Allen van harte gefeliciteerd.

OVERLEDEN

Op 1e Pinksterdag is onze ex – penningmeester Frans van der Put overleden. Nadat hij na een zware operatie aanvankelijk langzaam de goede kant opging, is zijn gezondheid de laatste weken hard achteruitgegaan. Jan Oskam heeft hem kortgeleden thuis bezocht en namens ons allen bedankt voor al zijn werk voor de PCOB met een bos bloemen en een kaart. We bidden voor Ina, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie om Gods zegen en kracht voor de komende tijd.

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

KBO-PCOB Energie biedt u een eerlijk advies, goede en betrouwbare service en eerlijke prijzen. Ook bewaken wij uw energiecontract. Mocht uw vaste tarievenperiode aflopen, dan informeren wij u tijdig om (samen) weer de beste keuze te kunnen maken.

Zo voorkomen wij dat u onbewust dure variabele tarieven gaat betalen. Onze ervaring leert dat meer dan de helft van onze leden betalen voor dure variabele tarieven.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is en of u ook goedkoper kunt.

Bel 085 – 486 33 64 of stuur een mail naar klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl

 

We krijgen steeds meer meldingen van onze leden dat ze zijn misleid door een energieverkoper. De verkopers misbruiken zelfs de naam van KBO-PCOB!

Let dus goed op en trap er niet in!

En wilt u zeker weten dat KBO-PCOB u belt? Hang op en bel terug op 085 – 486 33 64.

Kijkt u voor meer ledenvoordeel eens op de website van KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502


Ik (wij) doe(n) graag mee met de High Tea op 15 september en hoor nog hoe ik kan betalen.

Naam en telefoonnummer:


Aantal deelnemers


 

*Ik zorg zelf voor vervoer naar de Prullenkast

*Ik wil graag met iemand meerijden

*Ik rijd zelf en kan nog——– (aantal invullen) anderen meenemen

 

* Graag één mogelijkheid openlaten en de andere twee doorstrepen

 

NIEUWSBRIEF 152  jaargang 2021 Mei

‘TOTZO!’

Samen met het magazine en de nieuwsbrief ontvangt u deze maand het blad  ‘Totzo!’.  Een uitgave van de Museum Plus Bus. De bus kan ons door corona niet naar de musea brengen, met dit blad krijgen we een aantal topwerken  met uitleg hierover thuis.

LEDENMIDDAGEN

In verband met het grote aantal besmettingen op dit moment vinden we het als bestuur nog te vroeg om de ledenmiddag van mei door te laten gaan.  We hopen elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni. Voor deze middag zal geen spreker worden uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

Al vele jaren zijn we gewend om het seizoen af te sluiten met een uitstapje. Omdat nog erg onzeker is of dit in juni al kan, willen we in plaats daarvan het winterseizoen graag beginnen op 15 september met een High Tea bij de Prullenkast. We hopen dat tegen die tijd de horeca weer open is. Het blijft onder voorbehoud, maar noteert u de datum vast.

VERJAARDAGEN  mei

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     Onze gedachten en gebeden zijn bij deze genoemde leden en bij ieder die op welke manier ook een moeilijke periode doormaakt, zeker in deze tijd waarin we veel alleen zijn.

HUWELIJKSJUBILEUM

BESTUUR

Na een inwerkperiode heeft Frans van der Put het penningmeesterschap overgedragen aan Jan Oskam. We zijn Frans dankbaar voor het vele werk dat hij jarenlang voor de PCOB afd. Zevenbergen heeft gedaan. We hopen dat hij straks weer in staat zal zijn om de ledenmiddagen te bezoeken.

UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

SENIOREN ADVISEREN TOEKOMSTIG KABINET: BOUW MEER WOONHOFJES

Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen er ook weer woningen voor starters en gezinnen vrij.”

STRAF SAMENWONEN NIET AF MET DE KOSTENDELERSNORM                                                

Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de bijstand geldt, leidt ertoe dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. Afschaffen dus, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.
Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten: meer armoede. Het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind blijft, en ook ingevoerd wordt voor álle AOW’ers. Want dan is de sociaal-economische ramp helemaal niet te overzien.

 

  Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris, tel. 326034                                                                                                                                     Dhr. J.(Jan)  Oskam,  penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502

 

IS HET GEEN WONDER

ZOALS ALLES GROEIT

EN ZELFS NA EEN WINTER

ZO PRACHTIG OPBLOEIT

 

NIEUWSBRIEF 151 jaargang 2021 April

PASEN

Komend weekend is het Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Wat er in de wereld om ons heen ook gebeurt: Jezus leeft en wij met Hem.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een kleine Paasattentie. We hopen dat u ervan geniet.

LEDENMIDDAGEN

Ook in de maand april kunnen we helaas niet bij elkaar komen. Het aantal besmettingen loopt weer op. We blijven hoop houden, maar we bereiden ons erop voor dat de ledenmiddagen pas na de zomer weer door kunnen gaan.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

 PAMFLET VOOR BANKEN: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp of kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de één op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. F.F. (Frans) van der Put, penningmeester/ ledenadministratie tel. 328033

Dhr. J.(Jan) Oskam, 2e penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

_____________________ NIEUWSBRIEF 147,  jaargang 2020____________________

Het magazine KBO/PCOB voor de maand november verschijnt eind oktober. Wij voegen daar deze nieuwsbrief aan toe.

Het volgende magazine en de volgende nieuwsbrief verschijnen eind november.

LEDENMIDDAGEN 

Hoewel de ledenmiddagen in ieder geval dit jaar niet doorgaan, vinden we het toch belangrijk om iets van ons te laten horen en dus een nieuwsbrief bij het magazine te voegen. We hopen dat het goed met u gaat ook nu  het coronavirus weer oplaait en de quarantaine maatregelen weer strenger zijn geworden.  Bij alles wat er gebeurt en wat ons misschien bang of onrustig maakt mogen we blijven vertrouwen op God en geloven dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ria Dekker heeft het sturen van kaarten aan jarige en zieke leden overgenomen van Judy Dijkstra.  Als u iemand weet die ziek is en een kaartje kan gebruiken dan kunt u dit aan haar doorgeven.

We danken Judy hartelijk voor de lange tijd waarin  zij deze taak uitgevoerd heeft.  Voorlopig blijft ze nog actief in de distributie van de magazines.

 UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

 BLIJ F OMZIEN NAAR ELKAAR

Om de coronacrisis onder controle te krijgen, gaat de samenleving weer een stukje meer op slot, zo werd tijdens de persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Des te belangrijker wordt het om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en ouderen te voorkomen. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.

Met vriendelijke groet,

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,           Secretaris                      tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

_________________NIEUWSBRIEF 144, jaargang 2020.__________________________

 

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli/augustus verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief met magazine verschijnt eind augustus.

 

Beste leden.

U ontvangt deze keer een iets andere nieuwsbrief van ons dan u gewend bent.

Voor zover nog niet bekend moeten wij als bestuur u in kennis stellen van het plotseling overlijden op woensdag 3 juni van onze secretaris Jack Ossewaarde in de leeftijd van 86 jaar. Wij missen door het overlijden van Jack niet alleen een voortref­ felijke secretaris maar ook een innemend persoon die met enthousiasme zijn bestuurs­ functie vervulde. Groot is het verdriet van zijn partner Jeanne Rozendaal die zelf ook gezondheidsproblemen heeft. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en liefde van de mensen die haar omringen.

Het volgende droeve bericht dat wij u moeten melden is de ernstige ziekte van onze penningmeester Frans van der Put, ten gevolge van kanker met uitzaaiingen.

Zijn tijd van leven is beperkt, hij start binnenkort nog met een chemokl!_ur

Wij bidden voor Frans en zijn vrouw Ina om kracht van “Boven” en sterkte voor de komende tijd. U begrijpt wellicht dat door deze gebeurtenissen het voortbestaan van onze PCOB afdeling aan een zijden draadje hangt. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Frans wil een e.v.t. opvolger zelf graag inwerken. Denkt u eens ernstig na of één van deze twee functies iets voor u is, of wellicht weet u iemand anders_ Wij hopen op positieve reakties.

Uitnodiging.

Op woensdag 9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker”. De middag begint om 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur. Deze middag wordt verzorgt door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring- Zevenbergen. Hij heeft al twee maal eerder bij ons een uiteenzet­ ting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beel­ denstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. In de nieuwsbrief voor september komen  wij hier  nog op terug.

Zijn slechte weersomstandigheden of problemen met de mobiliteit, de reden om niet naar deze middag te kunnen komen, meldt u dit dan tijdig (telefonisch) bij de voor – zitter. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch kunt komen.

Omzien naar elkaar.

Momenteel zijn er bij ons geen andere ziektegevallen bekend. Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij; mw. Judy Dijkstra, 0168-324564 of 0642437090.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties.

Woensdag 10 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons lid mw.T.A.Korteweg. Zij woonde de laatste jaren op een veilige afdeling van de Zeven Schakels.

Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

Verjaardagen juli/augustus.

2 juli- Dhr.A.C.A. Geleijns  Bisschopshof 8, 4761SW- Zevenbergen.

7 juli- Mw. T.van Drunen-Voogt    Kasteelweg 1- K59- 4761BN- Zevenbergen. 11 juli- Dhr. J.F.van der Put.       Prins Bernhardstraat 1-282- 4761AJ- Zevenbergen.

11 juli- Dhr. J.G.Heming          Ambachtsgang  20     4761CS-Zevenbergen.

  • juli- Mw. G.de.Lange-Roelfzema Lindonk  77   4761NG-Zevenbergen.
  • juli- Mw. A.Langerak-Jongekrijg vanAerschotstraat 14 4761GE-Zevenbergen.
  • 18juli- Mw. M.C.S. Vollema-Mc Gilvray Geerland 20 4761TK-Zevenbergen.
  • juli- E.Vriens De Knip  10  4761GV- Zevenbergen.
  • juli- Dhr. J. Oskam van Strijenstraat  23  4761KL-Zevenbergen.
  • 23 juli- Dhr. M.Heijndijk  Koperslagerij  24  4762AP-Zevenbergen.
  • 26 juli- Dhr. A.A.Maris   Schuttersweg  75    4761BB-Zevenbergen.
  • 29 juli- Dhr. R.J.van Dijk Gildelaan 22. 4761BA-Zevenbergen.

3 aug- Dhr. F.J.Veerhoek  Pastoor van Kessellaan 708 4761BH-Zevenbergen.

3 aug- Mw. M.F.Dekker-van der Waal Okkerlaak     39  4761TD-Zevenbergen.

5 aug- Mw. C.A.Korteweg-den Hollander Hazeldonkse Zandweg 15 4762AJ­ Zevenbergen.

19 aug- Dhr. F.F.van der Put.  Zeestraat  44  4761HL-Zevenbergen. 25 aug- Mw. G.P.Stolk.        Oudlandstraat 19 4926RC-Lage Zwaluwe.

31 aug. Dhr. J.H.Burgers.    Ploegschaar  10  4765DC-Zevenbergschen Hoek. Allen van Harte Gefeliciteerd.

Wij hopen u 9 september 2020 weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,                                                    tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

 

i.o. Truus Dubbeldam.

__________________________________(J.O  juni 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  143 Jaargang 2020.

Beste Leden.

Zoals bekend hebben wij in onze vorige nieuwsbrief  kenbaar gemaakt dat er pas  op 9 september 2020 een nieuwe bijeenkomst kan worden gepland. Als we zo de wekelijkse berichten volgen zijn daar ook nog twijfels over. Het te verwachte vaccin zal dan spoedig aanwezig moeten zijn wil alles weer op de oude manier  worden geregeld. Hieronder vindt u  nogmaals een  beschrijving  wat u op de middag van 9 september 2020 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag  9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen. Hij heeft  al twee maal eerder bij ons een uiteenzetting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beeldenstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. We zullen hierover in onze nieuwsbrief voor de maand september 2020 nog wel een keer op terugkomen. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de maanden juni en juli/augustus nog de nieuwsbrief met eventuele nadere mededelingen.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 Mutaties

Geen

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

  ‘Geen wederopbouw zonder  de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

 Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden.

De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken  en niemand af te schrijven.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie}:

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over   dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen      op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)

“Deze  coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

Jan Slagter (Omroep MAX)

Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct    de kop worden ingedrukt. Ouderen  zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van mei 2020)

 

 

 

 Deze beelden verschijnen bijna dagelijks in de nieuwsbladen en geven een beeld hoe de situatie er voor staat.

Mogelijk zijn ze spoedig verdwenen.

 Wij zien u graag terug op 9 september 2020

Hr. J.G. (Jan) Heming                 voorzitter                                327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam        wn. voorzitter, activiteiten 320557

Hr. J. (Jan) Oskam                        2e penningmeester               329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                  penningm./ledenadm           325519

Mv. L.L. (Lenie) Jansen               secretaris                                  326034

Mv. R. (Ria Dekker                                                                           32550