Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat: Pr. Clausstraat 63

4761 AM Zevenbergen  Tel. 0168-329812

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.

_____________________ NIEUWSBRIEF 147,  jaargang 2020____________________

Het magazine KBO/PCOB voor de maand november verschijnt eind oktober. Wij voegen daar deze nieuwsbrief aan toe.

Het volgende magazine en de volgende nieuwsbrief verschijnen eind november.

LEDENMIDDAGEN 

Hoewel de ledenmiddagen in ieder geval dit jaar niet doorgaan, vinden we het toch belangrijk om iets van ons te laten horen en dus een nieuwsbrief bij het magazine te voegen. We hopen dat het goed met u gaat ook nu  het coronavirus weer oplaait en de quarantaine maatregelen weer strenger zijn geworden.  Bij alles wat er gebeurt en wat ons misschien bang of onrustig maakt mogen we blijven vertrouwen op God en geloven dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ria Dekker heeft het sturen van kaarten aan jarige en zieke leden overgenomen van Judy Dijkstra.  Als u iemand weet die ziek is en een kaartje kan gebruiken dan kunt u dit aan haar doorgeven.

We danken Judy hartelijk voor de lange tijd waarin  zij deze taak uitgevoerd heeft.  Voorlopig blijft ze nog actief in de distributie van de magazines.

 UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

 BLIJ F OMZIEN NAAR ELKAAR

Om de coronacrisis onder controle te krijgen, gaat de samenleving weer een stukje meer op slot, zo werd tijdens de persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Des te belangrijker wordt het om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en ouderen te voorkomen. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034                                                                                   

Dhr. F.F. (Frans) van der Put, penningmeester/ ledenadministratie tel. 328033

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  2e penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502

 

_________________NIEUWSBRIEF 144, jaargang 2020.__________________________

 

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli/augustus verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief met magazine verschijnt eind augustus.

 

Beste leden.

U ontvangt deze keer een iets andere nieuwsbrief van ons dan u gewend bent.

Voor zover nog niet bekend moeten wij als bestuur u in kennis stellen van het plotseling overlijden op woensdag 3 juni van onze secretaris Jack Ossewaarde in de leeftijd van 86 jaar. Wij missen door het overlijden van Jack niet alleen een voortref­ felijke secretaris maar ook een innemend persoon die met enthousiasme zijn bestuurs­ functie vervulde. Groot is het verdriet van zijn partner Jeanne Rozendaal die zelf ook gezondheidsproblemen heeft. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en liefde van de mensen die haar omringen.

Het volgende droeve bericht dat wij u moeten melden is de ernstige ziekte van onze penningmeester Frans van der Put, ten gevolge van kanker met uitzaaiingen.

Zijn tijd van leven is beperkt, hij start binnenkort nog met een chemokl!_ur

Wij bidden voor Frans en zijn vrouw Ina om kracht van “Boven” en sterkte voor de komende tijd. U begrijpt wellicht dat door deze gebeurtenissen het voortbestaan van onze PCOB afdeling aan een zijden draadje hangt. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Frans wil een e.v.t. opvolger zelf graag inwerken. Denkt u eens ernstig na of één van deze twee functies iets voor u is, of wellicht weet u iemand anders_ Wij hopen op positieve reakties.

Uitnodiging.

Op woensdag 9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker”. De middag begint om 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur. Deze middag wordt verzorgt door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring- Zevenbergen. Hij heeft al twee maal eerder bij ons een uiteenzet­ ting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beel­ denstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. In de nieuwsbrief voor september komen  wij hier  nog op terug.

Zijn slechte weersomstandigheden of problemen met de mobiliteit, de reden om niet naar deze middag te kunnen komen, meldt u dit dan tijdig (telefonisch) bij de voor – zitter. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch kunt komen.

Omzien naar elkaar.

Momenteel zijn er bij ons geen andere ziektegevallen bekend. Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij; mw. Judy Dijkstra, 0168-324564 of 0642437090.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties.

Woensdag 10 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons lid mw.T.A.Korteweg. Zij woonde de laatste jaren op een veilige afdeling van de Zeven Schakels.

Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

Verjaardagen juli/augustus.

2 juli- Dhr.A.C.A. Geleijns  Bisschopshof 8, 4761SW- Zevenbergen.

7 juli- Mw. T.van Drunen-Voogt    Kasteelweg 1- K59- 4761BN- Zevenbergen. 11 juli- Dhr. J.F.van der Put.       Prins Bernhardstraat 1-282- 4761AJ- Zevenbergen.

11 juli- Dhr. J.G.Heming          Ambachtsgang  20     4761CS-Zevenbergen.

  • juli- Mw. G.de.Lange-Roelfzema Lindonk  77   4761NG-Zevenbergen.
  • juli- Mw. A.Langerak-Jongekrijg vanAerschotstraat 14 4761GE-Zevenbergen.
  • 18juli- Mw. M.C.S. Vollema-Mc Gilvray Geerland 20 4761TK-Zevenbergen.
  • juli- E.Vriens De Knip  10  4761GV- Zevenbergen.
  • juli- Dhr. J. Oskam van Strijenstraat  23  4761KL-Zevenbergen.
  • 23 juli- Dhr. M.Heijndijk  Koperslagerij  24  4762AP-Zevenbergen.
  • 26 juli- Dhr. A.A.Maris   Schuttersweg  75    4761BB-Zevenbergen.
  • 29 juli- Dhr. R.J.van Dijk Gildelaan 22. 4761BA-Zevenbergen.

3 aug- Dhr. F.J.Veerhoek  Pastoor van Kessellaan 708 4761BH-Zevenbergen.

3 aug- Mw. M.F.Dekker-van der Waal Okkerlaak     39  4761TD-Zevenbergen.

5 aug- Mw. C.A.Korteweg-den Hollander Hazeldonkse Zandweg 15 4762AJ­ Zevenbergen.

19 aug- Dhr. F.F.van der Put.  Zeestraat  44  4761HL-Zevenbergen. 25 aug- Mw. G.P.Stolk.        Oudlandstraat 19 4926RC-Lage Zwaluwe.

31 aug. Dhr. J.H.Burgers.    Ploegschaar  10  4765DC-Zevenbergschen Hoek. Allen van Harte Gefeliciteerd.

Wij hopen u 9 september 2020 weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,                                                    tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

 

i.o. Truus Dubbeldam.

__________________________________(J.O  juni 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  143 Jaargang 2020.

Beste Leden.

Zoals bekend hebben wij in onze vorige nieuwsbrief  kenbaar gemaakt dat er pas  op 9 september 2020 een nieuwe bijeenkomst kan worden gepland. Als we zo de wekelijkse berichten volgen zijn daar ook nog twijfels over. Het te verwachte vaccin zal dan spoedig aanwezig moeten zijn wil alles weer op de oude manier  worden geregeld. Hieronder vindt u  nogmaals een  beschrijving  wat u op de middag van 9 september 2020 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag  9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen. Hij heeft  al twee maal eerder bij ons een uiteenzetting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beeldenstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. We zullen hierover in onze nieuwsbrief voor de maand september 2020 nog wel een keer op terugkomen. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de maanden juni en juli/augustus nog de nieuwsbrief met eventuele nadere mededelingen.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 Mutaties

Geen

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

  ‘Geen wederopbouw zonder  de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

 Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden.

De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken  en niemand af te schrijven.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie}:

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over   dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen      op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)

“Deze  coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

Jan Slagter (Omroep MAX)

Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct    de kop worden ingedrukt. Ouderen  zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van mei 2020)

 

 

 

 Deze beelden verschijnen bijna dagelijks in de nieuwsbladen en geven een beeld hoe de situatie er voor staat.

Mogelijk zijn ze spoedig verdwenen.

 Wij zien u graag terug op 9 september 2020

Hr. J.G. (Jan) Heming                 voorzitter                                327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam        wn. voorzitter, activiteiten 320557

Hr. J. (Jan) Oskam                        2e penningmeester               329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                  penningm./ledenadm           325519

Mv. L.L. (Lenie) Jansen               secretaris                                  326034

Mv. R. (Ria Dekker                                                                           32550


Nieuwsbrief  142 Jaargang 2020.

 

Beste Leden.

Zoals u allen bekend zal zijn kunnen wij door het coronavirus geen enkele afspraak meer met u maken. Alle bijeenkomsten zijn dus afgelast en de naar onze mening eerstvolgende bijeenkomst zal dus pas kunnen plaatsvinden op 9 september 2020.Dit betekent dus ook dat onze middag voor de maand juni 2020 [ die wij altijd zelf regelen] niet door kan gaan. De voorbereidende werkzaamheden kunnen gewoon niet plaats vinden. Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op de middag van 9 september 2020 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag  9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen. Hij heeft  al twee maal eerder bij ons een uiteenzetting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beeldenstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. We zullen hierover in onze nieuwsbrief voor de maand september 2020 nog wel een keer op terugkomen. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de maanden juni en juli/augustus nog de nieuwsbrief met eventuele nadere mededelingen.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

  

 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Nalatenschap

Vroeger was het alleen mogelijk om uw nalatenschap te regelen op het notariskantoor. Tegenwoordig zijn er ook online mogelijkheden. Dat laatste is een stuk goedkoper en wordt daarom steeds vaker gekozen. Wilt u meer weten? Lees er alles over in “Voortleven”  het gratis magazine van de Nierstichting.

Als u uw nalatenschap niet wilt laten verdelen volgens de wettelijke verdeling en of u andere wensen heeft dan dient u een testament op te stellen. Dit kan gaan om geld, een sieraad, een kunstvoorwerp, etc. Het is beter om het op voorhand al op papier te zetten, dat brengt rust en bespaart uw omgeving een hoop gedoe in een toch al zo moeilijke tijd.

Erfbelasting

Veel mensen denken eraan een gedeelte van hun bezit aan een goed doel te schenken als het “eenmaal zo ver is “. Via een testament iets nalaten aan een goed doel zoals de Nierstichting is vrijgesteld van erfbelasting en komt dus volledig ten goede van het goede doel. Ten minste: wanneer u het van te voren officieel vastlegt in een testament. Kent uw familie de wens wel, maar legt u het niet schriftelijk vast in een testament? Dan moeten zij uiteindelijk alsnog belasting over de schenking betalen. Dit is naast een hoop gedoe ook gewoon ontzettend zonde!

Online of naar de notaris?

 Voorheen was het alleen mogelijk om uw testament te regelen bij de notaris. Tegenwoordig kunt u dit ook zelf online doen op bijvoorbeeld NuNotariaat.nl . Dat bespaart de notaris veel tijd, waardoor de kosten van het testament lager zijn dan bij een reguliere notaris. U bepaalt zelf welke personen en organisaties  u wilt begunstigen. De oprichters van NuNotariaat,  Marieke Selderijk en Koen Schenau, vinden dat iedereen zijn testament op moet kunnen stellen, tegen een gunstig tarief. “De drempel om het testament te regelen is voor veel mensen vaak nog veel te hoog. Vanwege de kosten en de formele gang naar de notaris. Dat is een gemiste kans. Online uw testament opstellen is tot wel de helft goedkoper”.

Hoe werkt het?

 Aan de hand van een heldere online vragenlijst stelt u uw testament in concept op. Dit kunt u doen wanneer het u uitkomt, in uw eigen tempo. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd bellen of mailen. U ondertekent uw testament vervolgens bij een van de 40 aangesloten notariskantoren bij u in de buurt. U ontvangt een gewaarmerkte kopie en de notaris bewaart het origineel.

Meest gestelde vragen over het testament

 Of u het nou online of bij de notaris wilt vastleggen. Er bestaan veel vragen over het nalatenschap. Wanneer regelt u uw nalatenschap? Wie erft wat? Wat wordt bepaald in een testament? En hoe laat u dit opstellen?

Bij de meeste goede doelen kunt u deze gegevens opvragen.

 

{Overgenomen uit gegevens van de Nierstichting.}

 

Wij hebben hierbij geen enkel verband met de Nierstichting. Het is alleen maar bedoeld als een voorbeeld over een testament.

 

Wij zien u graag terug op 9 september 2020

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Hr. J.G. (Jan) Heming

 

Mv. G. (Trus) Dubbeldam

Hr. M. (Jack) Ossewaarde

Hr. F. (Frans) v.d. Put

Mv. L.L. (Lenie) Jansen

voorzitter

 

wn. voorzitter, activiteiten

secretaris

penningm./ledenadm.

 

327271

 

320557

329812

328033

326034

________________________________________(J.O  apr. 2020 )___________________________  _

 

Nieuwsbrief  141 Jaargang 2020.

 

Beste Leden.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 15 april 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 11 maart 2020.

 

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 15 april 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door Ds. C.L. ( CorBert ) de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde, emerituspredikant van Zevenbergen.

Hij neemt ons deze middag mee langs kerkgebouwen in Brabant en de rest van Nederland. Ieder kerkgebouw heeft een naam die veel vertelt over de tijd waarin de kerk werd gebouwd, de geloofsbeleving van de stichters en de boodschap die zij wilden doorgeven. Soms heeft een en hetzelfde gebouw in iedere eeuw een nieuwe naam gekregen …. met vaak een interessante reden.

Katholieke kerken dragen meestal de naam van een heilige, of verwijzen naar een bijzonder heilsfeit. In de protestantse traditie ziet men simpele namen als Grote en Kleine kerk of Dorpskerk. Gedurende een bepaalde periode zijn veel Hervormde kerken genoemd naar leden van het Koningshuis, terwijl Gereformeerden in diezelfde tijd hun kerk noemden naar de straat waarin zij stond. Na de tweede wereldoorlog kregen we talloze kerkgebouwen met Bijbelse namen, terwijl in de 21e eeuw graag gekozen wordt voor een laagdrempelige naam als ‘De Ontmoeting’.

Het wordt geen ‘zware’ middag, maar een ontspannen interessante tocht langs dorpen en steden, terwijl we tal van leuke wetenswaardigheden meekrijgen. Welkom!

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik.

Op woensdag 11 maart 2020 hadden we  de heer Jan Blokland uit Leidschendam verwacht. Als gevolg van de coronaziekte heeft het bestuur besloten deze middag te moeten annuleren. Wanneer de heer Blokland  zijn verhaal over de Bus-safari door de bergen van Iran zal brengen is voor ons ook nog onduidelijk. U hoort hier misschien binnenkort wel meer over.

 

 Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

  

 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

KBO-PCOB: Koolmees, werk aan een tussenoplossing.

 

Op 19 februari 2020 debatteerde de Tweede Kamer over de pensioenen. KBO-PCOB stuurde de Kamer een brief, waarin we aandacht vragen voor onder meer lagere netto-pensioenuitkeringen en voor de uitblijvende indexatie.

Hieronder de brief:

Lagere pensioenen

Sinds eind januari ontvangt KBO-PCOB dagelijks diverse telefoontjes en mailtjes van senioren over de hoogte van hun netto pensioenuitkering. Door een verhoging van de eerste schijf van 18,75% naar 19,45% houden mensen enkele euro’s tot tientjes per maand minder pensioen over. Zij worden daar, zo lijkt vooralsnog het geval te zijn, bij de belastingaangifte over 2020 voor gecompenseerd. Manon Vanderkaa: “De gevolgen van deze inkomstendaling voelen deze mensen echter nu en komen bovenop jarenlang uitblijvende indexatie. Wij willen dat de minister ervoor zorgt dat mensen niet een jaar op die correctie moeten wachten”.

Pensioenadministratie.

Een ander thema dat aan de orde zal komen zijn de diverse problemen in de administratie pensioenfondsen. In de afgelopen periode is onder gepensioneerden ongerustheid ontstaan over de juistheid van de hoogte van hun pensioen. Fouten in pensioenadministraties hebben ertoe geleid dat er soms pensioen moest worden terugbetaald, met financiële problemen voor individuele gepensioneerden tot gevolg.

KBO-PCOB wil dat de minister, die zegt nu nog niet te weten of het hier gaat om incidenten of structurele problemen, hier grondig onderzoek naar laat doen. Manon Vanderkaa : “Gepensioneerden ( en werkenden ) moeten erop kunnen rekenen dat het bedrag dat zij volgens hun pensioenuitvoerders gaan ontvangen klopt. Daar richt je je huishoudboekje namelijk op in”.

 

Uitblijvende indexatie

 

Tot slot vragen we in onze brief aan de Kamer aandacht voor een tussenoplossing die moet zorgen voor indexatie. Manon Vanderkaa : “KBO-PCOB is momenteel als lid van de klankbordgroep betrokken bij de uitwerking van het nieuwe pensioencontract. Ondanks dat er goede stappen worden gezet richting dat nieuwe contract, zal de daadwerkelijke invoering ervan nog op zich laten wachten. Dat betekent dat er in ieder geval tot dat moment, met de huidige regels, niet tot nauwelijks zicht is op indexatie. Wij willen dat de minister aan de slag gaat met een tussenoplossing. Kies er bijvoorbeeld voor om fondsen die gaan overstappen op een nieuw contract de ruimte te geven om te indexeren als dat onder de nieuwe regels mogelijk zou zijn”.

 

( Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van februari  2020)

 

Op maandag 11 mei 2020 is er nog plaats voor de MuseumPlusbus uit Etten-Leur naar het Rijksmuseum te Amsterdam.

Aanmelden: voor 23 april 2020 bij inekepleune@gmail.com. Tel.076-5021640  Instructies worden door haar aan u doorgegeven.

 

Graag tot ziens op 15 april 2020

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen   tel. 326034

 

Nieuwsbrief  140 Jaargang 2020.

 

Beste Leden.

 

Vorig jaar rond deze tijd stelde ik de vraag of de klimaatverandering een rol speelde. Nu er na de afgelopen maanden  nog geen winterweer is geweest moeten we dit nu denk ik wel bevestigen.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 11 maart 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 12 februari 2020.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 maart 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij geeft een presentatie over Iran. De titel is: “Bus-safari door de bergen van Iran”.

Dit was een georganiseerde reis naar berggebieden waar een grote verscheidenheid aan in het wild groeiende planten te verwachten waren. Uit verschillende delen van de wereld kwamen 22 plantenliefhebbers naar Teheran vanwaar de reis begon en 3 weken later ook  weer eindigde.

Hoewel het belangrijkste doel van de reis was om een grote variatie van speciale planten te zien, werd ook ruim aandacht besteed aan de prachtige Iraanse cultuur.

De presentatie is opgebouwd uit een video van de cultuursteden Qom en Isfahan en een uitgebreid bezoek aan het Zagros-gebergte. In een PowerPoint presentatie wordt ook veel aandacht geschonken aan de rijke flora van dit gebied.

Het 2e gedeelte van het programma begint met een PowerPoint presentatie van de flora van het noordelijke Alborz-gebergte. De presentatie wordt afgesloten met een video over de hoogtepunten van Teheran en de ontmoetingen in het noorden van Iran. Bezoekers van de presentatie zullen verrast zijn van het beeld dat zij van Iran krijgen, de zeer rijke cultuur en bijzondere natuur. De ontmoetingen met de zeer gastvrije bevolking en de grote verschillen in landschappen.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

Op woensdag 12 februari 2020 hadden we op bezoek de heer Ad van der Rhee uit Oud Alblas. Hij gaf een PowerPoint presentatie met als onderwerp “Water Vriend of Vijand.” Op humoristische wijze vertelde hij zowat alles over de historische molens in Kinderdijk, polderbesturen en waterschappen en over de eeuwenlange strijd tegen het water. Ook kwam ter sprake de werking en de gebruikte materialen van een watermolen. Als vrijwilliger is hij ook werkzaam als 4-talen gids op cruiseschepen waar vooral Amerikanen aan zijn lippen hangen over de uitleg waartoe Nederlandse molenbouwers in het verleden in staat waren. Tevens liet hij ons een overzicht zien van alle waterrampen die in de geschiedenis van ons land hebben plaatsgevonden met vermelding van de vele slachtoffers die hierbij zijn gevallen.

De heer van der Rhee was verheugd over het aantal vragen dat tijdens zijn presentatie werd gesteld. We mogen stellen dat de 27 aanwezige leden hebben genoten van het gebodene op deze ledenmiddag.

 Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.             11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

Mutaties

Op 24 januari 2020 is overleden ons lid mv. C. Barel- van Gent. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Als nieuw lid hebben we mogen begroeten de heer A. Begeer, Gildelaan 36, 4761 BA

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Pensioenen niet gekort, maar indexatie nog ver weg.

De dekkingsgraden bij de grootste Nederlandse pensioenfondsen zijn in het laatste kwartaal van 2019 gestegen. Dat betekent dat veel pensioenen in 2020 definitief niet gekort hoeven te worden. Zo meldt onder meer NOS. “Goed nieuws” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, “tegelijkertijd is indexatie, na jaren van stilstand, nog ver weg. Daar moet verandering in komen”.

Maatregelen

Aan het einde van 2019 werd al duidelijk dat door de gestegen rentestand, hogere rendementen en maatregelen van minister Koolmees , korten bij de meeste pensioenfondsen niet nodig zou zijn. Die maatregelen nam Koolmees na maandenlange druk vanuit onder meer KBO-PCOB. We vroegen de minister korten te voorkomen, in ieder geval zolang het Pensioenakkoord uitgewerkt wordt”, zegt Vanderkaa 

Pensioenakkoord

Over die uitwerking wordt nu volop gesproken. Ook KBO-PCOB is daarbij betrokken. Manon Vanderkaa: “Onze inzet is onveranderd helder. Wij willen een solidair stelsel dat mensen weer indexatieperspectief biedt. Gepensioneerden hebben in de jaren wel 22 procent aan pensioen moeten inleveren, terwijl er aan de rendementen van pensioenfondsen niks mankeert Wij herhalen daarom ons pleidooi voor een rekenrente waarbij ook een deel verwacht rendement mag worden meegenomen.”

Belastingen.

Het niet-indexeren van pensioenen is overigens dit jaar dubbel zo zuur omdat de belastingen voor gepensioneerden met een lager inkomen wél stijgen. De netto pensioenuitkering valt daardoor voor menigeen lager uit. Hoewel de AOW en de ouderenkorting wel omhoog gaan, betekent dit dat gepensioneerden er in tegenstelling tot werkenden in 2020 niet tot nauwelijks op vooruitgaan aldus het Nibud. Manon Vanderkaa ” Wij waarschuwden hier al voor op Prinsjesdag. Koopkrachtreparatie voor gepensioneerden is hard nodig!”

 

Graag tot ziens op 11 maart 2020

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen   tel. 326034

________________________________________(J.O  febr. 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  139 Jaargang 2020.

 

Beste Leden.

 

De feestdagen zijn weer voorbij. Hopelijk hebt u fijne Kerstdagen met familie kunnen doorbrengen en hebt u het oude jaar op een plezierige manier kunnen afsluiten.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 12 februari 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 8 januari 2020.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 12 februari 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ad van der Ree uit Oud Alblas. De heer van der Ree is naast chemicus en dichter vrijwillig werkzaam als 4-talen gids bij de Stichting Werelderfgoed (SWEK)  Hij zal een PowerPoint presentatie geven met als onderwerp “Water Vriend of Vijand” Hij geeft uitleg over de werking en de gebruikte materialen van een watermolen zoals er 19 in Kinderdijk staan. Hij geeft rondleidingen aan Amerikanen over het molencomplex Kinderdijk met een bezoek aan één van de twee museummolens, de molenmakers werkplaats en het oude elektrische Overwaard gemaal. Hij weet veel over de ontstaansgeschiedenis van de polders, polderbesturen en waterschappen en over de eeuwenlange strijd tegen het water met name in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

Verslag ledenmiddag woensdag 8 januari 2020

Op deze eerste ledenmiddag in het nieuwe jaar vertelt Ria Ardon iets over het Vakantiebureau, bij de meeste van ons bekend als het “Roosevelthuis” en de “Blije Wereld”.  Het Vakantiebureau heeft een aantal eigen locaties, maar maakt ook gebruik van aangepaste hotels.

In principe kunnen alle senioren zich inschrijven voor een vakantie met aandacht, als je nog zelf redzaam bent, maar ook als je veel zorg nodig hebt. Het bureau organiseert ook vakanties voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen met een visuele beperking.

Het vakantiebureau valt onder de PKN, maar natuurlijk zijn ook gasten die geen lid zijn van een kerk van harte welkom.

Als de kosten een bezwaar zijn om deel te nemen, kan er een beroep worden gedaan op het steunfonds.

Aan de gasten wordt een gevarieerd programma aangeboden, maar ze hebben altijd de keus om wel of niet deel te nemen aan  de activiteiten.

Er zijn ruime mogelijkheden om te wandelen of te fietsen op de Side-by sidefiets, er worden spelletjes gedaan en excursies georganiseerd. De vele vrijwilligers maken het mogelijk aan veel wensen te voldoen en aan iedereen aandacht te geven.

Voor Zevenbergen  regelen de diaconieën  vaak een vakantieweek, maar je kunt je ook als particulier inschrijven. Het Vakantiebureau geeft jaarlijks een vakantiegids uit.

De 29 aanwezige leden hebben genoten van een interessante middag die besloten werd met een hapje en een drankje, een advocaatje met slagroom was erg populair.

 Omzien naar  elkaar

Onze penningmeester Frans van der Put heeft een operatie ondergaan en moet  nog verder behandeld worden. Ook ons pas lid geworden lid Arie Maris moet diverse behandelingen ondergaan. Wij wensen hen beiden veel sterkte toe.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

Geplande ledenmiddagen in 2020.

12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

Op 20 december 2019 is overleden ons lid mv. E.W. Nelemans-Quist. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Per 1 januari 2020 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd.

Het aantal leden bedraagt per genoemde datum 74.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 Vakantie.

 

PCOB afdeling Bergen op Zoom organiseert in september 2020 een vakantiereis naar Hotel Gaasterland in Rijs. Het gaat om een midweek van 7 t/m 11 september.

Inschrijving staat open voor alle PCOB-leden. Er zullen diverse uitstapjes gemaakt worden, o.a. naar het Aardewerkmuseum in Harlingen, een boottocht over de Al Feanen en een bezoek aan Hindelopen. De prijs is ca. € 395,-

Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie terecht bij Ineke de  Vries, e-mail: siegvries@hotmail.com tel. 06-27844547 of Ans de Laater, e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl  tel.0164-244563.

Landelijke nieuwsbrieven.

Maandelijks ontvangen bestuursleden en leden het KBO-PCOB Verenigingsnieuws. Alleen die leden waarvan het e-mail adres bekend is bij het hoofdbureau. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van wat er speelt in de Vereniging. In het verleden hebben wij de leden van onze afdeling gelegenheid gegeven hun e-mailadres aan onze secretaris door te geven zodat hij genoemde brieven kon doorsturen. Daarvan hebben slechts 3 leden gebruik gemaakt. Omdat wij het belangrijk vinden dat nog meer leden van deze brieven kennis nemen kunt u uw mailadres aan onze secretaris doorgeven. Zijn e-mailadres is: jack.ossewaarde@hetnet.nl 

Graag tot ziens op  12 februari  2020.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen   tel. 326034

 

________________________________________(J.O  dec 2019 / jan. 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  138 Jaargang 2019.

 

Beste Leden.

 

Dit is de laatste nieuwsbrief  voor dit jaar. De volgende nieuwsbrief en het KBO-PCOB Magazine ontvangt u in januari 2020.

Het bestuur wenst iedereen gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddagen van11 december 2019 en 8 januari 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 13 november 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 december 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door Peter Stam, voorzitter van de PCOB in Etten-Leur. .”De hemel sta ons bij- God incognito “ is de titel van de presentatie als invulling van de kerstviering op 11 december a.s.

Het gaat in deze presentatie over engelen. We kennen hen uit de Bijbelse verhalen en soms ervaren wij ook dat er een engeltje op onze schouder zit, een engel die ons bewaart op een ongelukkig moment of ons juist, net op tijd, een andere richting op stuurt. In vogelvlucht komen die (Bijbelse) engelen ter sprake om uiteindelijk uit te komen bij het kerstverhaal, waarin engelen de geboorte van het Kind aankondigen en in de kerstnacht de sterren van de hemel zingen.

Naast de presentatie zingen we mooie kerstliederen, luisteren we naar gedichten en naar de bekende woorden van het evangelie. Zo maken we er met elkaar een mooie middag van.

.Op 8 januari 2020 hopen wij u weer te ontmoeten. Deze middag wordt verzorgd door Ria Ardon-Petersen. Zij is al 33 jaar vrijwilliger bij Hetvakantieburau.nl. Dat is ontstaan uit “De blije wereld”, wat vroeger van de Gereformeerde kerk was en het “Roosevelthuis” wat vroeger van de Hervormde kerk was.  Maar al jaren lang werken ze samen. Omdat vorig jaar de Zonnebloem en het Rode Kruis gestopt zijn met de vakantie op locatie heeft Hetvakantieburau.nl deze weken overgenomen. Zij verzorgd vakanties voor o.a. senioren. Ook zijn er weken voor blinden en slechtzienden. Bijzondere vakanties voor muziekliefhebbers en voor mensen die graag creatief bezig willen zijn. Die weken noemen we de Bijzondere vakanties. Ze zijn van maandag tot zaterdag. In die weken is geen pastor aanwezig. Zij zal ook een power point presentatie meebrengen.

Omdat deze presentatie geen hele middag zal duren zal Truus Dubbeldam nog  een natuurfilm  vertonen.

Uiteraard vanwege de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met een hapje en een drankje. 

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

 De ledenmiddag van woensdag 13 november  2019 werd verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij gaf een verslag van de wandeltocht die hij met meerdere personen heeft gemaakt in het ruige Atlasgebergte onder leiding van

Berbers als gids. Door het ontbreken van wegen waren de dorpjes moeilijk bereikbaar. Ze liggen geïsoleerd maar zeer fraai. Het hoogtepunt was de beklimming van de Jebel Toubkal die met zijn 4165 meter de hoogste berg is van Noord-Afrika.

De heer Blokland had prachtige foto’s met telelens gemaakt van vele planten en bloemen. Diverse soorten waren ons onbekend maar er waren er ook die, zo vertelde hij,  bij hem in de tuin stonden. Ze hadden op hun tocht zelfs een kok meegenomen,  die volgens de heer Blokland, iedere keer weer lekkere en voedzame maaltijden klaarmaakte. De groep begon hun reis in Marrakech  en eindigde daar ook. Marrakech is wellicht de meest levendige stad van Marokko.

Deze ledenmiddag werd bezocht door 31 leden die stuk voor stuk hebben genoten van de foto’s en het verhaal van de heer Blokland.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 11 december.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

8 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

We hebben 2 nieuwe leden mogen inschrijven t.w. de heer K.A. van den Berge uit Willemstad en de heer A.A .Maris. Van harte welkom. Het aantal leden bedraagt nu 81.

Feest.

december  2019

 Op 14 december 2019 hopen de heer en mevrouw Veerhoek, Pastoor van Kessellaan 708, 4761 BH, hun 65 jarig huwelijk te gedenken.

Op 19 december 2019 hopen de heer en mevrouw Hamstra, Pr. Clausstraat 47, 4761 AM, hun 50 jarig huwelijk te gedenken.

 hartelijk gefeliciteerd.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Contributie 2020.

In december 2019 ontvangt u van onze penningmeester een brief om uw contributie voor 2020 over te maken.

 

Graag tot ziens op  11 december  2019.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen   tel. 326034

 

Nieuwsbrief  137 Jaargang 2019.

 

Beste Leden.

 

Wat hebben we kunnen genieten van een mooie nazomer. Maar nu gaan de bladeren alweer vallen en zullen we genoegen moeten nemen met herfstweer. Maar ook dat heeft zijn mooie kanten. Denk alleen maar aan de prachtige herfstkleuren.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 november 2019 kunt verwachten.

 

 

Uitnodiging.

 

Op woensdagmiddag 13 november 2019 zal de heer Jan Blokland uit Leidschendam een Dia-lezing geven over MAROKKO- Wandelen in de Hoge Atlas.

In het ruige Atlasgebergte leiden de Berbers een hard bestaan. Door het ontbreken van wegen zijn hun dorpjes moeilijk bereikbaar, ze liggen geïsoleerd maar fraai in de valleien, en al wandelend en begeleid door Berbers met lastdieren wordt kennis gemaakt met deze fascinerende streek en haar bewoners . Men is hier in het mooiste gebied van de Hoge Atlas met als hoogtepunt de beklimming van de Jebel Toubkal die met zijn 4165 meter de hoogste berg is van Noord-Afrika.

De presentatie is een verslag van de tocht langs de vele kleine nederzettingen met lemen huizen die tegen steile hellingen zijn gebouwd zodat de spaarzame wat vlakkere delen van de valleien beschikbaar blijven voor landbouw.

Het kleuren van het ruige gesteente en de begroeiing van de hellingen zijn zeer variabel wat voor prachtige en afwisselende panorama’s zorgde, waarbij de flora deels met macrofotografie in beeld is gebracht.

De reis begon en eindigde in Marrakech, wellicht de meest levendige stad van Marokko. Daar werd o.a. een bezoek gebracht aan de oude stad met een grote verzameling oude bouwkunst  in de vorm van paleizen, moskeeën en oude stadspoorten. De serie wordt afgesloten met een bezoek aan de schilderachtige tuin Majorelle, een klein botanisch paradijs, dat de Franse schilder en meubelmaker Louis Majorelle in 1931 met veel gevoel voor kunst in een typische Marokkaanse stijl heeft aangelegd.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

De ledenmiddag van woensdag 9 oktober 2019 is  door omstandigheden deze keer verzorgd door Helmut van Hulst en Truus Dubbeldam. Zij lieten ons een fotocollage  zien van door hen gemaakte uitstapjes in Duitsland  t.w. naar  Odenwald in de buurt van Heidelberg, het Ahrdal en Marburg in Zuid Sauerland. Ondanks de hitte hadden zij prachtige foto’s gemaakt van culturele gebouwen en ruïnes. Ook de prachtige natuur in Duitsland kwam ruimschoots aan bod. We begonnen met wat foto’s over ons uitstapje op 12 juni 2019 naar de Biesbosch en eindigde met prachtige opnamen van het bloemencorso in Zundert. Met 24 aanwezige leden hebben we een leuke middag gehad.

 Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 

KBO-PCOB wil meer betaalbare levensloopbestendige woningen.

 

In een brief aan de Tweede Kamer roept KBO-PCOB minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloop-bestendige corporatiewoningen te stimuleren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB : “De huur van veel corporatie-woningen ligt voor een flink aantal senioren simpelweg te hoog .“

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 26 september over de stijgende huren en de hoge lasten waaronder veel huurders gebukt gaan. Bijna de helft van de 65-plus huishoudens, voornamelijk bewoners van een sociale huurwoning, heeft dusdanig hoge woonlasten dat zij de basisuitgaven maar net kunnen betalen.  Manon Vanderkaa: “Heel wat leden vertellen ons dat zij mede door die hoge huurlasten, niet langer het geld hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij vinden dat onacceptabel.”

 

Veel keuze heeft deze groep huurders echter niet, zegt Vanderkaa. “Gepensioneerden zijn niet meer in staat hun inkomen te verhogen. Sterker nog, door uitgebleven pensioenindexatie blijft hun inkomen al jarenlang fors achter.

 

En verhuizen is vaak geen optie, want zie maar eens een goedkopere woning te vinden.”

 

Betaalbare woningen

 

KBO-PCOB roept de minister dan ook op om met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Daarnaast ondersteunt KBO-PCOB de oproep van het Nibud aan zowel de sociale als de vrije sector beter rekening te houden met de betaalbaarheid van de huur, en op basis daarvan te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. Ook zet KBO-PCOB kritische kanttekeningen bij de Wet huur-en inkomensgrenzen. Die gaat het voor alleenstaande AOW‘ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.

 

(Gedeeltelijk overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van oktober 2019)

 

Graag tot ziens op  13 november  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen   tel. 326034

 

________________________________________(J.O sept. 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  135, Jaargang 2019.

Beste Leden.

De vakantieperiode ligt voor velen  weer achter ons. Het nieuwe seizoen dient zich weer aan en we hopen u in de komende maanden weer volop te laten genieten van onze ledenmiddagen.

Hieronder vindt u nogmaals  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 11 september 2019 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 september 2019 zullen de heer Frans van Rij en zijn echtgenote uit Krimpen a/d IJssel een presentatie geven over het land Guatemala (Midden Amerika) Omdat hun dochter daar woonde, hebben zij Guatemala 16 keer bezocht en daar ook vrijwilligerswerk gedaan. Eerst een scholingsproject voor (werkende ) kinderen, en nu proberen zij arme families, die in een krot van plastic, karton en oude planken wonen, aan een huis te helpen.

Zij vertellen ons over het land, over het (openbare ) leven  van de mensen daar en over het vrijwilligerswerk wat zij daar doen.

Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend in vergelijking met ons land. Zij beloven ons een mooie vertelling, doorspekt met voorvallen en vergelijkingen, ondersteund met foto’s en filmmateriaal.

Er zijn ook artikelen te koop , die in Guatemala zijn vervaardigd. Het gaat om leuke hebbedingetjes die tegen lage prijzen gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Ons lid Jeanne Rozendaal verblijft na een heupoperatie momenteel voor revalidatie in de Zeven Schakels. Helmut van Hulst is 2 keer geopereerd maar is weer thuis.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen.

Feest.

Op 3 september 2019 hopen de heer en mevrouw Heming, Ambachtsgang 20, 4761 CS hun 55 jarig huwelijk te gedenken.

Hartelijk gefeliciteerd.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 Kamerpetitie tegen hoge parkeerkosten ziekenhuisbezoek.

 

KBO-PCOB bood de Tweede kamer op dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur een petitie aan onder de titel “Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar “ De petitie is in korte tijd door 26.781 personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en daarmee de stapeling van zorgkosten.

 

Parkeertarieven torenhoog.

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. De petitie “ Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar (https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/)” geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuisbezoek.

Aandringen op maatregelen.

 KBO-PCOB riep de Tweede Kamer op om minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in overleg te laten treden met

Gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente parkeerders. Tevens vroeg KBO-PCOB de Tweede Kamer wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil KBO-PCOB  dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven over de winsten en bestedingen van de parkeergelden.

Effect.

 50PLUS en de PvdA geven gehoor aan onze oproep en voeren deze zomer samen actie tegen deze zieke parkeerkosten. De twee politieke partijen hebben een website gelanceerd: www.ziekeparkeerkosten.nl (http://www.ziekeparkeerkosten.nl) . Daar kunt u uw ervaringen rond parkeertarieven bij het ziekenhuis opgeven. De beide partijen zullen vanuit gemeenten aandacht vragen voor het probleem. KBO-PCOB hoopt dat veel mensen helpen om de kaart van Nederland in te vullen met parkeertarieven per ziekenhuis. 

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van juli 2019)

 

Graag tot ziens op 11 september  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter  tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn. voorz, en activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put ,penningm/ ledenadm. tel. 328033

Mevr. L.L. (Lenie) Jansen, tel. 326034

 

________________________________________(J.O juli/aug. 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  134, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli / augustus 2019 verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief voor juli / augustus 2019. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 11 september 2019 kunt verwachten. Tevens een terugblik op ons uitstapje naar Werkendam / de Biesbosch op 12 juni 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 september 2019 zullen de heer Frans van Rij en zijn echtgenote uit Krimpen a/d IJssel een presentatie geven over het land Guatemala (Midden Amerika) Omdat hun dochter daar woonde, hebben zij Guatemala 16 keer bezocht en daar ook vrijwilligerswerk gedaan. Eerst een scholingsproject voor (werkende ) kinderen, en nu proberen zij arme families, die in een krot van plastic, karton en oude planken wonen, aan een huis te helpen.

Zij vertellen ons over het land, over het (openbare ) leven  van de mensen daar en over het vrijwilligerswerk wat zij daar doen.

Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend in vergelijking met ons land. Zij beloven ons een mooie vertelling, doorspekt met voorvallen en vergelijkingen, ondersteund met foto’s en filmmateriaal.

Er zijn ook artikelen te koop , die in Guatemala zijn vervaardigd. Het gaat om leuke hebbedingetjes die tegen lage prijzen gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

Op de ledenmiddag van 12 juni 2019 vertrokken we met 30 personen  in de regen, verdeeld over negen auto’s, om één uur ’s middags vanaf het station richting Werkendam. Ook in Werkendam was het helaas niet droog. Gelukkig hoefden we van de parkeerplaats naar de schuur niet ver te lopen. Na een welkomstwoord  werden we uitgenodigd om in het treintje ( een elektrisch aangedreven trein die geladen wordt door zonnepanelen op het dak van de Biesbosch Schuur) te gaan zitten voor een rit door een mooi stukje van de Biesbosch. Kort na het vertrek werd het gelukkig droog. Onderweg kregen we deskundige uitleg over de geschiedenis van het gebied.

Om te beginnen vertelde de gids over het leven vroeger, toen veel mannen werkzaam waren in de wilgenkap, de zogenaamde griendwerkers. Deze mannen leefden van maandag tot zaterdag in primitieve hutten, waarvan er een voorbeeld staat in de schuur waar we gestart zijn. Het stuk Biesbosch waar we doorheen reden (Noordwaard) is de laatste twintig jaar ingrijpend veranderd. Boeren hebben plaats moeten maken voor de aanleg van spaarbekkens waarin in tijden van extreem hoge waterstanden water kan worden opgevangen en later weer doorstromen om te voorkomen dat bewoond land onder water komt te staan.

Tenslotte hoorden we nog verhalen over de Biesbosch ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een gebied waarin veel onderduikers waren ondergebracht en van

 

waaruit vele malen de oversteek is gemaakt door de “crossers” van het vrije zuiden naar het bezette noorden en terug. Geallieerde piloten werden naar bevrijd Nederland gesmokkeld en voedsel naar het nog door de Duitsers bezette deel.

Bij terugkomst wachtte ons in de schuur een heerlijke appelpunt en koffie. Voordat we naar huis gingen kregen we ook nog een hapje en een drankje. We hebben genoten van een mooie, goed geregelde middag.

 

Omzien naar  elkaar

Op 17 juni 2019 is op 90 jarige leeftijd overleden ons lid Mv. E.W. Waldekker- van der Ree, Pr. Clausstraat 34, 4761 AM. Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Ons uitstapje naar Werkendam heeft een nieuw lid opgeleverd. Jan Wegman hartelijk welkom.

Ook de heer en mevrouw de Lange zijn vanuit Etten-Leur overgekomen naar onze afdeling. Ook zij van harte welkom

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Graag tot ziens op 11 september  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,wn.voorz, activiteiten  tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningm/ ledenadm. tel. 328033

Mevr. L.L. (Lenie) Jansen, tel. 326034

________________________________________(J.O juni 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  133, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief voor de maand juni 2019.

Deze maand hebben we geen bijeenkomst in Het Anker maar hebben we ons jaarlijks uitstapje. Deze keer gaan we met auto’s naar Werkendam en vertrekken vandaar met  een fluistertreintje de Biesbosch in.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u tijdens dat uitstapje op 12 juni 2019  kunt verwachten. Tevens een terugblik op de ledenmiddag van 8 mei 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 12 juni  2019 vertrekken we om 13.00 uur met auto’s naar Werkendam. In verband met de werkzaamheden in het centrum vertrekken we deze keer niet vanaf de Markt maar vanaf het Station.

In Werkendam aangekomen vertrekken we met “De Biesbosch Express”, een fluistertreintje aangedreven door zonne-energie, voor een rondrit door de Biesbosch.

Onderweg krijgen we voldoende uitleg en zien we waterbuffels, zeearenden, Schotse Hooglanders en soms zelfs bevers.

De gebruikelijke koffie met appeltaart zal ook deze keer niet ontbreken. We hopen op een grote deelname en natuurlijk op prachtig zomerweer.

Bijgaande strook kunt u invullen en bij onze penningmeester inleveren.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar het vertrekpunt te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

De ledenmiddag van 8 mei 2019 werd verzorgd door Peter en Tineke Schipper uit Tiel. Zij vertelden over het ontstaan van de naam “Flipje” en de fabriek De Betuwe. Flipje is een grappig mannetje met een lijf van een framboos en armen en benen van bessen. Op zijn hoofd een koksmuts met z’n naam. In 1885 richtte F.C. Baesjou de jamfabriek De Betuwe op. Deze fabriek groeide uit tot de grootste van Nederland en werd bekend door de jams en vruchtendranken. Flipje werd een bekend figuur tot in alle hoeken van Nederland en zelfs tot in de voormalige koloniën. Velen beleefden plezier bij het lezen van zijn avonturen. Sinds 2002 is er een Flipje museum in Tiel. Via lichtbeelden kregen we een indruk hoe er gewerkt werd in de jamfabriek. In de pauze was er gelegenheid om meegebrachte artikelen te kopen waarvan de opbrengst bestemd was voor het museum. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. Uit de reacties van de 36 aanwezige leden bleek dat de middag zeer geslaagd was.

Omzien naar  elkaar 

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

 

Via Jan Oskam heeft zich een nieuw lid aangemeld. Het is mv. B. Pfauth – Oosthoek, Kasteelweg 51 K539.

Ook ontvingen we bericht uit Utrecht dat de fam. Van Dijk- Hordijk aan ons ledenbestand kan worden toegevoegd. Deze familie woont in Fijnaart. Aanvullende gegevens ontbreken nog, Van harte welkom!

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren

 

Parkeren voor ziekenhuisbezoek moet betaalbaar worden: teken de petitie!

 

KBO-PCOB is maandag 29 april een petitie (https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/) gestart als protest tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen. Met deze petitie gaat KBO-PCOB binnenkort bij politiek Den Haag aandringen op maatregelen om een eind te maken aan deze praktijken.

 

 Grote ergernis.

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. Ziekenhuizen lijken parkeerders steeds vaker te gebruiken als melkkoe. De petitie “Maak parkeren voor ziekenhuizen weer betaalbaar” geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel € 4,- per uur of € 36,-voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hiervoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten als een grote ergernis.

Aandringen op maatregelen.

De bovengenoemde petitie staat open voor alle Nederlanders die vinden dat de parkeerkosten bij het ziekenhuis moeten worden beteugeld. Over een maand gaat KBO-PCOB de resultaten delen met de Tweede Kamer, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen en aandringen op passende maatregelen.

 

(overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van de maand mei 2019)

 

Wilt u ook nog de petitie tekenen?

 

Graag tot ziens op 12 juni  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,wn.voorz, activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put ,penningm/ ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen. tel.326034

 

Nieuwsbrief  132, Jaargang 2019.

 Beste Leden.

 De eerste feestdagen van dit jaar liggen weer achter ons. Sommigen van ons kijken weer uit naar de zomer of de vakantie.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 8 mei 2019  kunt verwachten. .

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 8 mei 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door  Peter en Tineke Schipper uit Tiel. Zij zullen een lezing houden over “Flipje en Maatschappij De Betuwe”. Zij vertellen hoe de naam Flipje is ontstaan en we krijgen de geschiedenis te horen van jam en jammakers in Tiel; een nostalgisch verhaal over hoogstamfruitbomen, open jamkookpannen, “ losse vrouwen ” en een inspirerende directeur.

De lezing wordt gegeven aan de hand van lichtbeelden en meegebrachte voorwerpen.

Ook brengen zij jams, sappen, sleutelhangers en stripboeken mee die eventueel gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het Flipje en Streekmuseum te Tiel.

Wij verwachten een grote opkomst. Nodig ook bekenden van u uit!

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 Terugblik

 De ledenmiddag van 10 april 2019 werd verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij liet ons een video zien van zijn jeepsafari van Chendu in China naar Lhasa in Tibet. De route van ongeveer 2500 km ging over hoge en gevaarlijke wegen. Onderweg werd gestopt bij kleine dorpjes met een gering aantal inwoners die  zeer primitief gehuisvest waren. Door soms hevige regenval moesten de jeeps wachten omdat er weggedeelten waren weggespoeld of voor de jeeps wagens waren vastgelopen. Na de pauze kregen we een PowerPoint presentatie van vooral bloemen en bloeiende planten.

Er waren bloemen bij die ook bij ons bekend waren. Alleen met dit verschil dat ze veel groter waren en op zo’n grote hoogte kunnen gedijen. Hierna werd de video opnieuw gestart met het laatste deel van de reis met een bezoek aan de Boeddhistische heiligdommen in Lhasa in Tibet. Vooral dit laatste deel van de reis was met schitterende tempels een lust voor het oog en werd door de 33 aanwezigen met applaus beloond.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Mevr. J.C. van Beers- van Male is verhuisd naar Lage Zwaluwe en heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Het aantal leden bedraagt nu: 75

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Senioren willen wonen met zorg.

 

De meeste senioren wonen nog steeds niet in een woning die geschikt is voor hun oude dag. Slechts vier van de tien woningen van senioren zijn aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Zes van de tien woningen van senioren zijn dus nog niet aangepast voor bewoning voor de oude dag. Dit blijkt uit onderzoek van KBO-PCBO naar de woonsituatie en woonwensen van senioren.

Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid betreffende wonen in de toekomst. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,9. De meeste problemen ondervinden senioren met trappen, drempels, geen toilet op slaapniveau, geen slaapkamer op begane grond en ongeschiktheid van de woning voor rolstoel en rollators.

Één op de zes senioren is van plan te verhuizen tussen nu en vijf jaar. De belangrijkste reden om te verhuizen is de woning zelf. De woning is te groot, te klein of vereist te veel onderhoud of heeft steile trappen. Van de groep senioren die hun huidige woning een onvoldoende geeft, gaat zeker 54 procent verhuizen en van de groep die een voldoende geeft, gaat zeker 5 procent verhuizen.

Gevraagd naar de meest ideale woning scoort de huidige woning in aangepaste vorm het hoogst, gevolgd door een gelijkvloers appartement. Maar opvallend vaak wensen senioren een woonvorm die er nog te weinig is, een wooneenheid met zorg of samenwonen onder gelijkgestemden met zorg dichtbij, zoals een hofje.

(overgenomen uit nieuwsbrief KBO-PCOB april 2019)

 

Graag tot ziens op 8 mei  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn.voorz. en  activiteiten, tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningmeester en ledenadministratie,  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen, tel.326034

________________________________________(J.O april 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  131, Jaargang 2019.

Beste Leden.

 In onze nieuwsbrief van april vorig jaar hebben wij vermeld dat het ledental van onze vereniging sterk was gedaald. We hadden toen 80 leden. Momenteel hebben we met een nieuwe aanmelding 76 leden. Ook toen hebben wij u gevraagd eens in uw kennissenkring rond te kijken of er misschien z.g. “jonge ouderen “ of oude ouderen lid wilden worden. Wij willen hier graag dit verzoek nog eens herhalen.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 10 april 2019  kunt verwachten. .

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 10 april 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij zal met digitale foto’s en video verslag doen van een jeepsafari van Chendu (China ) naar Lhasa (Tibet ). De route van ongeveer 2500 km gaat voornamelijk over de highway 318. Dit is een van s ’werelds hoogste, ruigste, meest gevaarlijke maar vooral mooiste wegen.

Het ruige berggebied is grotendeels ontoegankelijk en dun bevolkt en omdat het hoog ligt worden grote delen niet of nauwelijks gebruikt voor landbouw of veeteelt. Een van de bezochte stadjes ligt zo hoog dat er meer dan 200 dagen per jaar vorst voorkomt.

De presentatie is opgebouwd uit 3 delen:

Deel 1 is een video over het eerste deel van de reis.

Deel 2 is een PowerPoint presentatie met vooral bloeiende planten waaronder veel macro opnames.

Deel 3 is een video van het laatste deel van de reis en eindigt met een bezoek aan de Boeddhistische heiligdommen in Lhasa.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

 De ledenmiddag van 13 maart 2019 werd verzorgd door mv. Henny van der Wilt. Aan de hand van een video liet zij ons genieten van het prachtige eiland Madeira en een wandeltocht op de Azoren. De variatie aan planten en bloemen was enorm en zij wist ze stuk voor stuk ook nog te benoemen. Het eiland Madeira is zo groot als de provincie Utrecht en ligt 700 km ten westen van Marokko. De Azoren is een eilandengroep van 17 eilanden, waarvan 9 bewoond. De archipel ligt 1600 km uit het vaste land van Portugal. In onze vorige nieuwsbrief is een uitgebreide opsomming gegeven van alle bezienswaardigheden op genoemde eilanden. Deze middag werd ondanks het regenachtige weer bezocht door 26 leden en uit de reacties bleek dat dit een bijzondere middag was.

 

 Omzien naar  elkaar

 

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

 

Als nieuw lid mogen we begroeten mevrouw Kramer, Herik 1, 4761 WS Zevenbergen.

 

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 

Sociale contacten helpen tegen woninginbraak.

 

Het aantal inbraken is gedaald. Dat blijkt uit het CBS-rapport “De woning en buurt van inbraakslachtoffers “, dat op 14 maart verscheen. Preventie en sociale samenhang zijn belangrijk, vindt KBO-PCOB, en senioren hebben daarin een belangrijke rol.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de meeste slachtoffers van woninginbraken in meer stedelijke gebieden en in vaak duurdere woningen en wijken wonen. De meeste slachtoffers krijgen met inbraken te maken tijdens de zomermaanden of in december.

 

Goed contact met buurt

 

Preventie blijft belangrijk, stelt KBO-PCOB. Naast preventieve maatregelen gaat ook van een goede sociale samenhang in een buurt een sterke preventieve werking uit. Hoe sterker de banden onderling tussen buren en hoe meer sociale controle, hoe kleiner de kans op woninginbraak.

Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Senioren spelen een belangrijke rol in de buurtpreventie. Zij zijn de ogen en oren van de buurt, zeker ook in de vakantiemaanden. WhatsApp- groepen helpen echt. Zorg ervoor dat senioren ook deelnemen aan dit soort initiatieven.”

De veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB nemen het belang van een sociaal netwerk altijd mee in hun voorlichtingsbijeenkomsten. “Samen sta je sterker in je eigen buurt.“

 

(Overgenomen uit de nieuwsbrief van KBO-PCOB vaan maart 2019)

  

Graag tot ziens op 10 april  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn.voorz, activiteiten tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put,penningm/ ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.  tel.326034

________________________________________(J.O maart 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  130, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Ook deze keer is de winter praktisch aan ons voorbij gegaan. Afgezien van wat nachtvorst en  sneeuw hebben we weinig overlast ondervonden. Speelt dan toch de klimaatverandering hier een rol?

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 maart 2019  kunt verwachten. .

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 13 maart 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door mevr. Henny van der Wilt. Zij zal ons vertellen over het eiland Madeira, het wandelen op de Azoren en fietsen in de Alentejo.

Madeira

Het eiland Madeira wordt ook wel Jardim Atlantico, de tuin in de Atlantische Oceaan, genoemd. Het is zo groot als de provincie Utrecht en ligt 700 km ten westen van Marokko. Het eiland is van vulkanische oorsprong en is zeer bergachtig. De hoogste top, die we ook beklimmen, is de Puico Ruivo met 1862 meter. Er staan daar Boomheide’s van honderden jaren oud. De variatie aan planten is enorm, mede door de grote  variatie aan biotopen. Velen  zijn zelfs endemisch. Langs de kust en op de kliffen groeien veel Euphorbia’s en  Huisloken. Meer landinwaarts zijn de laurierbossen die tot 1300 meter hoogte voor komen. Zij hebben een beschermde status en zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Deze Laurissilva (laurierbossen) is het grootst aaneen gesloten bos, zo’n 10.000 ha, ter wereld. Wij gaan op botanische tocht en ontdekken de Madeirese-, Canarische-, en  Stinkende Laurier.

Tot slot bezoeken we de botanische tuin van de hoofdstad Funchal. Deze ligt op de oostflank van een berg, 300 meter boven de stad, met een prachtig uitzicht!

De tuin bevat zo’n 2000 soorten subtropische flora, exotische planten en inheemse flora.

We bezoeken een prachtige Quinta ( buitenplaats van rijke handelaren uit de 17e eeuw) de Palheiro gardens.

De orchideeën- tuin Boa Vista en de gerestaureerde tuin Jardim Tropical da Quinta  zijn ook zeer zeker een bezoek waard.

Het wordt een kleurrijke wandeling over een bloemrijk eiland.

 

Wandelen op de Azoren en fietsen in de Alentejo

De Azoren is een eilandengroep van 17 eilanden, waarvan 9 bewoond. De archipel ligt 1600 km uit het vaste land van Portugal en 4000 km van het Noord Amerikaanse continent.

Wij gaan wandelen op het grootste eiland Sao Miquel met Ponta Delgada als hoofdstad.

We lopen langs kratermeren, soms wel met 2 km in doorsnede, met namen als Lagoa Azul(blauwe meer) en Lagoa Verde(groene meer).

Er zijn Furnas (grotten) gaten in de aardkorst, die de basis vormen voor de vele zwavel- en warmwaterbronnen en geisers. Sommige gaten worden gebruikt om kookpotten in te hangen.

Lokale stoofschotels ‘Cozido das Furnas”. We bezoeken een Ananas plantage, die daar al vanaf 1860 worden gekweekt.

In Gorreana staat een theefabriek met bijbehorende theeplantage, de enige plek in Europa!

We maken stevige wandelingen, soms overwoekert door de weelderige plantengroei.

Bijzondere vegetatie sieren het Ilha Verde oftewel; het groene eiland.

 

Fietsen in de Alentejo

Deze schitterende streek ligt rondom de hoofdstad Lissabon.

Een onbekend gebied met een rijkdom aan bijzondere oude olijfgaarden. De oudste bomen van Portugal staan daar. Er staan er ook te koop, in potten, moeilijk meenemen op de fiets.

Dus we kijken alleen maar!  We bezoeken diverse tuinen in Lissabon; Jardim Botanico, Palacio Fronteira, Jardim Palacio Quelez en we gaan natuurlijk naar het museum Azulego(geglazuurde terracotta tegels)

Fietsen door de bloeiende Alentejo is een feest met een rijkdom aan geurende vegetatie.

Mooie oude stadjes en een verlaten, leeg landschap, al eeuwen lang bewoond en bewerkt.

Een uniek stukje Portugal !

 

.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

 De ledenmiddag van 13 februari 2019 werd verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen.

Vorig jaar mei was de heer Roek ook bij ons en heeft toen een uiteenzetting gegeven over de Heeren, de stadsmuur en het kasteel van Zevenbergen. Deze middag was eigenlijk een vervolg op de ontstaansgeschiedenis van Zevenbergen. Hierbij kwam aan de orde , wat nu zo in de belangstelling staat, het graven van de haven met 2 bruggen. Via dia’s liet hij ons zien hoe men vroeger te werk ging. Er heerste in die tijd ook een zekere spanning op kerkelijk gebied. De beeldenstorm ging aan Zevenbergen voorbij waardoor de St. Catharinakerk toch door de katholieken kon worden gebruikt. De Staatskerk werd gereformeerd en de katholieken moesten gebruik maken van de z.g. schuilkerken. Wat er deze middag werd behandeld is eigenlijk te veel om op  te noemen. Al met al een geslaagde middag die door 33 leden werd bezocht.

 

Omzien naar  elkaar

 Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Graag tot ziens op 13 maart  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming,                    voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,              wn.voorz,/ activiteiten.  tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde,                    secretaris  tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                        penningmeester/ ledenadministratie.             tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.                   tel.326034

 

________________________________________(J.O februari.2019 ___________________________  _

Beste Leden.

De feestdagen liggen weer achter ons .Alles gaat heel snel. Wij wensen u voor 2019 goede ledenmiddagen toe. Ons bestuurslid Truus Dubbeldam is volop bezig om voor alle middagen in 2019 een goede invulling te vinden.

Hieronder vindt u  een korte beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 februari 2019  kunt verwachten. .

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 13 februari 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door Ebo Roek van de Heemkundekring “Willem van Strijen”. Vorig jaar mei heeft hij een dia- presentatie gegeven over De Heeren, de stadsmuur en het kasteel van Zevenbergen. Waar wij nu wonen was eerst een veengebied dat geleidelijk door invloed van de zee in een landbouwgebied veranderde. Zevenbergen ontstond in het jaar 1290. Het stadsbestuur bestond uit de Schout en Schepenen. Tegenwoordig het College van Burgemeester en Wethouders. De heer Roek was toen zeer enthousiast in zijn betoog en had nog wel uren door kunnen gaan. Hiervoor krijgt hij nu de gelegenheid. Alleen zal zijn voordracht beperkt worden tot 2 x 3 kwartier.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

De ledenmiddag van 12 december 2018 werd verzorgd door de heer Gijs Zonnenberg uit Sliedrecht. Deze middag stond in het teken van Kerstmis. Als onderwerp had de heer Zonnenberg gekozen : “Op weg naar Bethlehem”. Door middel van dia’s werd achtereenvolgens de geschiedenis van Rachel, Ruth, David, Jozef en Maria, de herders en de Wijzen getoond. De vertoning werd diverse malen onderbroken door declamaties, schriftlezingen en het zingen van liederen rond de aankondiging en de geboorte van Jezus. Dit alles onder begeleiding van onze eigen organist Aart van Muijen. Deze middag werd door de aanwezige leden zeer op prijs gesteld.

De ledenmiddag van 9 januari 2019 werd verzorgd door Truus Dubbeldam, Helmut van Hulst en Frans van der Put. Na vele nieuwjaarwensen opende de voorzitter deze middag en las Truus Dubbeldam een  geestelijk gedicht voor waarna zij in gebed voorging. Hierna werden dia’s vertoond van Frans van der Put over ons bezoek vorig jaar van het eiland Tiengemeten. Vervolgens kregen we beelden  te zien van zandsculpturen uit Roermond en Garderen en mooie opnamen uit de Keukenhof. In de pauze werden we getrakteerd op een versnapering naar keuze waarbij de advocaat met slagroom de boventoon voerde. Wat borrelnootjes completeerde de zaak. Na de pauze liet Helmut ons nog wat prachtige plaatjes zien uit de tuin van hun voormalige woning in Oudenbosch. Deze geslaagde middag werd door 25 leden bezocht.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

 

Op 1 januari 2019 is overleden ons lid de heer Gerard  Dekker, Okkerlaak 39, 4761 TD. Wij wensen Ria en verdere familie alle sterkte toe bij dit verlies.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties.

 Als nieuw lid mogen we begroeten de heer A.J. (Roel) van Dijk uit de Gildelaan 22.

Het aantal leden per heden bedraagt : 75

 

 Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren

 

Zware tijden voor oudere werkzoekenden.

De nieuwste cijfers over armoede en arbeidsmarkt zijn verontrustend. Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan het werk. Tegelijkertijd neemt de armoede toe onder Nederlanders tussen de 55 en de 67 jaar. “Onbegrijpelijk en onacceptabel”, oordeelt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. De politiek is aan zet voor verbetering.

Onderzoek van hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers brengt aan het licht dat werkgevers, zelfs in deze tijd van economische groei, niet zitten te wachten op senioren. De helft van de werkloze vijftigplussers zit een jaar of langer in de ww. Bij de hele groep ww’ers is dat een derde. Weliswaar vonden 21.000 ww ’ers van 50 jaar en ouder een baan dit jaar, maar aan de andere kant zagen 27.000 hun werkloosheidsuitkering eindigen zonder een baan te hebben gevonden. De meest recente cijfers van het UWV onderstrepen dit. De Telegraaf repte al van een verloren generatie aan vijftigplussers en verwoordt de weerstand van  werkgevers als “liever een vacature dan een 50-plusser in dienst”.

 

Overgenomen uit KBO-PCOB nieuws van 23 november 2018.

 

Graag tot ziens op 13 februari  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter      tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,                  wn. voorz. en activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris      tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningmr. en ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.                        tel. 326034

 

Beste Leden.

De zomer is nu definitief voorbij. We gaan ons nu richten op de wintermaanden. Door Truus Dubbeldam is, en wordt weer druk gecorrespondeerd met mensen die een ledenmiddag bij ons willen verzorgen.

Hieronder vindt u  een beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 14 november 2018 kunt verwachten.

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 14 november 2018 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door de heer en mevrouw v.d. Burg uit Den Haag. Zij hebben al eerder bij ons een presentatie gegeven. Het thema van deze middag is: De Brabantse Wal en Zuid- Holland. Op de grens van Brabant en Zeeland ligt in het westen van Brabant de Brabantse Wal. Een gebied dat opvalt door een grote verscheidenheid in landschappen. In dit gebied ligt ook de oude Markiezenstad Bergen op Zoom. In het tweede deel van deze aflevering bezoeken we een aantal plekken in het zuiden van Zuid- Holland. De Maasvlakte 2 ( een combinatie van industrie en natuur), de molens van Kinderdijk en enkele kleinere, maar wel bijzondere plekken, komen aan de beurt. Dit alles met gesproken woord en muziek, getoond via de beamer.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik

De ledenmiddag van 10 oktober 2018 werd verzorgd door Francien van Helden. Zij had als onderwerp Bakerpraatjes en kraamgebeuren. Op humoristische wijze vertelde zij hoe vroeger de voorbereiding en de geboorte van een kind plaats vond. Dit gebeurde toen meestal onder zeer armoedige omstandigheden. Men wist toen nog niets over geboortebeperking waardoor de gezinnen zeer groot waren. Wat wij te horen en te zien kregen is eigenlijk te veel om op te noemen en  het is zo jammer dat er slechts 22 leden op deze middag aanwezig waren. Van de aanwezigen kregen we te horen dat het een zeer interessante middag was.

 Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

Geplande ledenmiddagen in 2018 

  12 december.

Mutaties.

geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een (volledig nieuwe) website van de

Seniorenraad Zevenbergen, waarin alle activiteiten, foto’s  en meer….