Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

Secretariaat: Pr. Clausstraat 63

4761 AM Zevenbergen  Tel. 0168-329812

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.

________________________________________(J.O  febr. 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  139 Jaargang 2020.

 

Beste Leden.

 

De feestdagen zijn weer voorbij. Hopelijk hebt u fijne Kerstdagen met familie kunnen doorbrengen en hebt u het oude jaar op een plezierige manier kunnen afsluiten.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 12 februari 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 8 januari 2020.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 12 februari 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ad van der Ree uit Oud Alblas. De heer van der Ree is naast chemicus en dichter vrijwillig werkzaam als 4-talen gids bij de Stichting Werelderfgoed (SWEK)  Hij zal een PowerPoint presentatie geven met als onderwerp “Water Vriend of Vijand” Hij geeft uitleg over de werking en de gebruikte materialen van een watermolen zoals er 19 in Kinderdijk staan. Hij geeft rondleidingen aan Amerikanen over het molencomplex Kinderdijk met een bezoek aan één van de twee museummolens, de molenmakers werkplaats en het oude elektrische Overwaard gemaal. Hij weet veel over de ontstaansgeschiedenis van de polders, polderbesturen en waterschappen en over de eeuwenlange strijd tegen het water met name in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

Verslag ledenmiddag woensdag 8 januari 2020

Op deze eerste ledenmiddag in het nieuwe jaar vertelt Ria Ardon iets over het Vakantiebureau, bij de meeste van ons bekend als het “Roosevelthuis” en de “Blije Wereld”.  Het Vakantiebureau heeft een aantal eigen locaties, maar maakt ook gebruik van aangepaste hotels.

In principe kunnen alle senioren zich inschrijven voor een vakantie met aandacht, als je nog zelf redzaam bent, maar ook als je veel zorg nodig hebt. Het bureau organiseert ook vakanties voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen met een visuele beperking.

Het vakantiebureau valt onder de PKN, maar natuurlijk zijn ook gasten die geen lid zijn van een kerk van harte welkom.

Als de kosten een bezwaar zijn om deel te nemen, kan er een beroep worden gedaan op het steunfonds.

Aan de gasten wordt een gevarieerd programma aangeboden, maar ze hebben altijd de keus om wel of niet deel te nemen aan  de activiteiten.

Er zijn ruime mogelijkheden om te wandelen of te fietsen op de Side-by sidefiets, er worden spelletjes gedaan en excursies georganiseerd. De vele vrijwilligers maken het mogelijk aan veel wensen te voldoen en aan iedereen aandacht te geven.

Voor Zevenbergen  regelen de diaconieën  vaak een vakantieweek, maar je kunt je ook als particulier inschrijven. Het Vakantiebureau geeft jaarlijks een vakantiegids uit.

De 29 aanwezige leden hebben genoten van een interessante middag die besloten werd met een hapje en een drankje, een advocaatje met slagroom was erg populair.

 Omzien naar  elkaar

Onze penningmeester Frans van der Put heeft een operatie ondergaan en moet  nog verder behandeld worden. Ook ons pas lid geworden lid Arie Maris moet diverse behandelingen ondergaan. Wij wensen hen beiden veel sterkte toe.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

Geplande ledenmiddagen in 2020.

12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

Op 20 december 2019 is overleden ons lid mv. E.W. Nelemans-Quist. Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Per 1 januari 2020 hebben 5 leden hun lidmaatschap opgezegd.

Het aantal leden bedraagt per genoemde datum 74.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 Vakantie.

 

PCOB afdeling Bergen op Zoom organiseert in september 2020 een vakantiereis naar Hotel Gaasterland in Rijs. Het gaat om een midweek van 7 t/m 11 september.

Inschrijving staat open voor alle PCOB-leden. Er zullen diverse uitstapjes gemaakt worden, o.a. naar het Aardewerkmuseum in Harlingen, een boottocht over de Al Feanen en een bezoek aan Hindelopen. De prijs is ca. € 395,-

Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie terecht bij Ineke de  Vries, e-mail: siegvries@hotmail.com tel. 06-27844547 of Ans de Laater, e-mail: fam.de.laater@ziggo.nl  tel.0164-244563.

Landelijke nieuwsbrieven.

Maandelijks ontvangen bestuursleden en leden het KBO-PCOB Verenigingsnieuws. Alleen die leden waarvan het e-mail adres bekend is bij het hoofdbureau. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gesteld van wat er speelt in de Vereniging. In het verleden hebben wij de leden van onze afdeling gelegenheid gegeven hun e-mailadres aan onze secretaris door te geven zodat hij genoemde brieven kon doorsturen. Daarvan hebben slechts 3 leden gebruik gemaakt. Omdat wij het belangrijk vinden dat nog meer leden van deze brieven kennis nemen kunt u uw mailadres aan onze secretaris doorgeven. Zijn e-mailadres is: jack.ossewaarde@hetnet.nl 

Graag tot ziens op  12 februari  2020.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen tel. 326034

________________________________________(J.O  dec 2019 / jan. 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  138 Jaargang 2019.

 

Beste Leden.

 

Dit is de laatste nieuwsbrief  voor dit jaar. De volgende nieuwsbrief en het KBO-PCOB Magazine ontvangt u in januari 2020.

Het bestuur wenst iedereen gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddagen van11 december 2019 en 8 januari 2020 kunt verwachten. Ook een terugblik van onze ledenmiddag van 13 november 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 december 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door Peter Stam, voorzitter van de PCOB in Etten-Leur. .”De hemel sta ons bij- God incognito “ is de titel van de presentatie als invulling van de kerstviering op 11 december a.s.

Het gaat in deze presentatie over engelen. We kennen hen uit de Bijbelse verhalen en soms ervaren wij ook dat er een engeltje op onze schouder zit, een engel die ons bewaart op een ongelukkig moment of ons juist, net op tijd, een andere richting op stuurt. In vogelvlucht komen die (Bijbelse) engelen ter sprake om uiteindelijk uit te komen bij het kerstverhaal, waarin engelen de geboorte van het Kind aankondigen en in de kerstnacht de sterren van de hemel zingen.

Naast de presentatie zingen we mooie kerstliederen, luisteren we naar gedichten en naar de bekende woorden van het evangelie. Zo maken we er met elkaar een mooie middag van.

.Op 8 januari 2020 hopen wij u weer te ontmoeten. Deze middag wordt verzorgd door Ria Ardon-Petersen. Zij is al 33 jaar vrijwilliger bij Hetvakantieburau.nl. Dat is ontstaan uit “De blije wereld”, wat vroeger van de Gereformeerde kerk was en het “Roosevelthuis” wat vroeger van de Hervormde kerk was.  Maar al jaren lang werken ze samen. Omdat vorig jaar de Zonnebloem en het Rode Kruis gestopt zijn met de vakantie op locatie heeft Hetvakantieburau.nl deze weken overgenomen. Zij verzorgd vakanties voor o.a. senioren. Ook zijn er weken voor blinden en slechtzienden. Bijzondere vakanties voor muziekliefhebbers en voor mensen die graag creatief bezig willen zijn. Die weken noemen we de Bijzondere vakanties. Ze zijn van maandag tot zaterdag. In die weken is geen pastor aanwezig. Zij zal ook een power point presentatie meebrengen.

Omdat deze presentatie geen hele middag zal duren zal Truus Dubbeldam nog  een natuurfilm  vertonen.

Uiteraard vanwege de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met een hapje en een drankje. 

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

 De ledenmiddag van woensdag 13 november  2019 werd verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij gaf een verslag van de wandeltocht die hij met meerdere personen heeft gemaakt in het ruige Atlasgebergte onder leiding van

Berbers als gids. Door het ontbreken van wegen waren de dorpjes moeilijk bereikbaar. Ze liggen geïsoleerd maar zeer fraai. Het hoogtepunt was de beklimming van de Jebel Toubkal die met zijn 4165 meter de hoogste berg is van Noord-Afrika.

De heer Blokland had prachtige foto’s met telelens gemaakt van vele planten en bloemen. Diverse soorten waren ons onbekend maar er waren er ook die, zo vertelde hij,  bij hem in de tuin stonden. Ze hadden op hun tocht zelfs een kok meegenomen,  die volgens de heer Blokland, iedere keer weer lekkere en voedzame maaltijden klaarmaakte. De groep begon hun reis in Marrakech  en eindigde daar ook. Marrakech is wellicht de meest levendige stad van Marokko.

Deze ledenmiddag werd bezocht door 31 leden die stuk voor stuk hebben genoten van de foto’s en het verhaal van de heer Blokland.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 11 december.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

8 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties

We hebben 2 nieuwe leden mogen inschrijven t.w. de heer K.A. van den Berge uit Willemstad en de heer A.A .Maris. Van harte welkom. Het aantal leden bedraagt nu 81.

Feest.

december  2019

 Op 14 december 2019 hopen de heer en mevrouw Veerhoek, Pastoor van Kessellaan 708, 4761 BH, hun 65 jarig huwelijk te gedenken.

Op 19 december 2019 hopen de heer en mevrouw Hamstra, Pr. Clausstraat 47, 4761 AM, hun 50 jarig huwelijk te gedenken.

 hartelijk gefeliciteerd.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Contributie 2020.

In december 2019 ontvangt u van onze penningmeester een brief om uw contributie voor 2020 over te maken.

 

Graag tot ziens op  11 december  2019.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen tel. 326034

 

Nieuwsbrief  137 Jaargang 2019.

 

Beste Leden.

 

Wat hebben we kunnen genieten van een mooie nazomer. Maar nu gaan de bladeren alweer vallen en zullen we genoegen moeten nemen met herfstweer. Maar ook dat heeft zijn mooie kanten. Denk alleen maar aan de prachtige herfstkleuren.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 november 2019 kunt verwachten.

 

Uitnodiging.

 

Op woensdagmiddag 13 november 2019 zal de heer Jan Blokland uit Leidschendam een Dia-lezing geven over MAROKKO- Wandelen in de Hoge Atlas.

In het ruige Atlasgebergte leiden de Berbers een hard bestaan. Door het ontbreken van wegen zijn hun dorpjes moeilijk bereikbaar, ze liggen geïsoleerd maar fraai in de valleien, en al wandelend en begeleid door Berbers met lastdieren wordt kennis gemaakt met deze fascinerende streek en haar bewoners . Men is hier in het mooiste gebied van de Hoge Atlas met als hoogtepunt de beklimming van de Jebel Toubkal die met zijn 4165 meter de hoogste berg is van Noord-Afrika.

De presentatie is een verslag van de tocht langs de vele kleine nederzettingen met lemen huizen die tegen steile hellingen zijn gebouwd zodat de spaarzame wat vlakkere delen van de valleien beschikbaar blijven voor landbouw.

Het kleuren van het ruige gesteente en de begroeiing van de hellingen zijn zeer variabel wat voor prachtige en afwisselende panorama’s zorgde, waarbij de flora deels met macrofotografie in beeld is gebracht.

De reis begon en eindigde in Marrakech, wellicht de meest levendige stad van Marokko. Daar werd o.a. een bezoek gebracht aan de oude stad met een grote verzameling oude bouwkunst  in de vorm van paleizen, moskeeën en oude stadspoorten. De serie wordt afgesloten met een bezoek aan de schilderachtige tuin Majorelle, een klein botanisch paradijs, dat de Franse schilder en meubelmaker Louis Majorelle in 1931 met veel gevoel voor kunst in een typische Marokkaanse stijl heeft aangelegd.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik.

De ledenmiddag van woensdag 9 oktober 2019 is  door omstandigheden deze keer verzorgd door Helmut van Hulst en Truus Dubbeldam. Zij lieten ons een fotocollage  zien van door hen gemaakte uitstapjes in Duitsland  t.w. naar  Odenwald in de buurt van Heidelberg, het Ahrdal en Marburg in Zuid Sauerland. Ondanks de hitte hadden zij prachtige foto’s gemaakt van culturele gebouwen en ruïnes. Ook de prachtige natuur in Duitsland kwam ruimschoots aan bod. We begonnen met wat foto’s over ons uitstapje op 12 juni 2019 naar de Biesbosch en eindigde met prachtige opnamen van het bloemencorso in Zundert. Met 24 aanwezige leden hebben we een leuke middag gehad.

 Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 

KBO-PCOB wil meer betaalbare levensloopbestendige woningen.

 

In een brief aan de Tweede Kamer roept KBO-PCOB minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloop-bestendige corporatiewoningen te stimuleren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB : “De huur van veel corporatie-woningen ligt voor een flink aantal senioren simpelweg te hoog .“

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 26 september over de stijgende huren en de hoge lasten waaronder veel huurders gebukt gaan. Bijna de helft van de 65-plus huishoudens, voornamelijk bewoners van een sociale huurwoning, heeft dusdanig hoge woonlasten dat zij de basisuitgaven maar net kunnen betalen.  Manon Vanderkaa: “Heel wat leden vertellen ons dat zij mede door die hoge huurlasten, niet langer het geld hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij vinden dat onacceptabel.”

 

Veel keuze heeft deze groep huurders echter niet, zegt Vanderkaa. “Gepensioneerden zijn niet meer in staat hun inkomen te verhogen. Sterker nog, door uitgebleven pensioenindexatie blijft hun inkomen al jarenlang fors achter.

 

En verhuizen is vaak geen optie, want zie maar eens een goedkopere woning te vinden.”

 

Betaalbare woningen

 

KBO-PCOB roept de minister dan ook op om met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare levensloopbestendige corporatiewoningen te stimuleren. Daarnaast ondersteunt KBO-PCOB de oproep van het Nibud aan zowel de sociale als de vrije sector beter rekening te houden met de betaalbaarheid van de huur, en op basis daarvan te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. Ook zet KBO-PCOB kritische kanttekeningen bij de Wet huur-en inkomensgrenzen. Die gaat het voor alleenstaande AOW‘ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.

 

(Gedeeltelijk overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van oktober 2019)

 

Graag tot ziens op  13 november  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming voorzitter tel. 327271
Mv. G. (Truus) Dubbeldam wn.voorz, activiteiten tel. 320557
Hr. M. Jack) Ossewaarde secretaris tel. 329812
Hr. F. (Frans) v.d. Put penningm/ ledenadm. tel. 328033
Mv. L.L. (Lenie)  Jansen tel. 326034

 

________________________________________(J.O sept. 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  135, Jaargang 2019.

Beste Leden.

De vakantieperiode ligt voor velen  weer achter ons. Het nieuwe seizoen dient zich weer aan en we hopen u in de komende maanden weer volop te laten genieten van onze ledenmiddagen.

Hieronder vindt u nogmaals  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 11 september 2019 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 september 2019 zullen de heer Frans van Rij en zijn echtgenote uit Krimpen a/d IJssel een presentatie geven over het land Guatemala (Midden Amerika) Omdat hun dochter daar woonde, hebben zij Guatemala 16 keer bezocht en daar ook vrijwilligerswerk gedaan. Eerst een scholingsproject voor (werkende ) kinderen, en nu proberen zij arme families, die in een krot van plastic, karton en oude planken wonen, aan een huis te helpen.

Zij vertellen ons over het land, over het (openbare ) leven  van de mensen daar en over het vrijwilligerswerk wat zij daar doen.

Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend in vergelijking met ons land. Zij beloven ons een mooie vertelling, doorspekt met voorvallen en vergelijkingen, ondersteund met foto’s en filmmateriaal.

Er zijn ook artikelen te koop , die in Guatemala zijn vervaardigd. Het gaat om leuke hebbedingetjes die tegen lage prijzen gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Ons lid Jeanne Rozendaal verblijft na een heupoperatie momenteel voor revalidatie in de Zeven Schakels. Helmut van Hulst is 2 keer geopereerd maar is weer thuis.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen.

Feest.

Op 3 september 2019 hopen de heer en mevrouw Heming, Ambachtsgang 20, 4761 CS hun 55 jarig huwelijk te gedenken.

Hartelijk gefeliciteerd.

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 Kamerpetitie tegen hoge parkeerkosten ziekenhuisbezoek.

 

KBO-PCOB bood de Tweede kamer op dinsdag 25 juni 2019 om 13.30 uur een petitie aan onder de titel “Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar “ De petitie is in korte tijd door 26.781 personen ondertekend en illustreert de weerstand tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen en daarmee de stapeling van zorgkosten.

 

Parkeertarieven torenhoog.

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. De petitie “ Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar (https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/)” geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel burgers, met name senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel €4,- per uur of €36,- voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten zelfs als een belemmering voor ziekenhuisbezoek.

Aandringen op maatregelen.

 KBO-PCOB riep de Tweede Kamer op om minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport in overleg te laten treden met

Gemeenten en ziekenhuizen over het rekenen van redelijke parkeertarieven en technische oplossingen voor frequente parkeerders. Tevens vroeg KBO-PCOB de Tweede Kamer wetgeving voor te bereiden om zo nodig betaalbare parkeertarieven bij het ziekenhuis af te dwingen. Daarnaast wil KBO-PCOB  dat alle ziekenhuizen en gemeenten openheid geven over de winsten en bestedingen van de parkeergelden.

Effect.

 50PLUS en de PvdA geven gehoor aan onze oproep en voeren deze zomer samen actie tegen deze zieke parkeerkosten. De twee politieke partijen hebben een website gelanceerd: www.ziekeparkeerkosten.nl (http://www.ziekeparkeerkosten.nl) . Daar kunt u uw ervaringen rond parkeertarieven bij het ziekenhuis opgeven. De beide partijen zullen vanuit gemeenten aandacht vragen voor het probleem. KBO-PCOB hoopt dat veel mensen helpen om de kaart van Nederland in te vullen met parkeertarieven per ziekenhuis. 

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van juli 2019)

 

Graag tot ziens op 11 september  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter  tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn. voorz, en activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put ,penningm/ ledenadm. tel. 328033

Mevr. L.L. (Lenie) Jansen, tel. 326034

 

________________________________________(J.O juli/aug. 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  134, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli / augustus 2019 verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief voor juli / augustus 2019. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 11 september 2019 kunt verwachten. Tevens een terugblik op ons uitstapje naar Werkendam / de Biesbosch op 12 juni 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 11 september 2019 zullen de heer Frans van Rij en zijn echtgenote uit Krimpen a/d IJssel een presentatie geven over het land Guatemala (Midden Amerika) Omdat hun dochter daar woonde, hebben zij Guatemala 16 keer bezocht en daar ook vrijwilligerswerk gedaan. Eerst een scholingsproject voor (werkende ) kinderen, en nu proberen zij arme families, die in een krot van plastic, karton en oude planken wonen, aan een huis te helpen.

Zij vertellen ons over het land, over het (openbare ) leven  van de mensen daar en over het vrijwilligerswerk wat zij daar doen.

Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend in vergelijking met ons land. Zij beloven ons een mooie vertelling, doorspekt met voorvallen en vergelijkingen, ondersteund met foto’s en filmmateriaal.

Er zijn ook artikelen te koop , die in Guatemala zijn vervaardigd. Het gaat om leuke hebbedingetjes die tegen lage prijzen gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

Op de ledenmiddag van 12 juni 2019 vertrokken we met 30 personen  in de regen, verdeeld over negen auto’s, om één uur ’s middags vanaf het station richting Werkendam. Ook in Werkendam was het helaas niet droog. Gelukkig hoefden we van de parkeerplaats naar de schuur niet ver te lopen. Na een welkomstwoord  werden we uitgenodigd om in het treintje ( een elektrisch aangedreven trein die geladen wordt door zonnepanelen op het dak van de Biesbosch Schuur) te gaan zitten voor een rit door een mooi stukje van de Biesbosch. Kort na het vertrek werd het gelukkig droog. Onderweg kregen we deskundige uitleg over de geschiedenis van het gebied.

Om te beginnen vertelde de gids over het leven vroeger, toen veel mannen werkzaam waren in de wilgenkap, de zogenaamde griendwerkers. Deze mannen leefden van maandag tot zaterdag in primitieve hutten, waarvan er een voorbeeld staat in de schuur waar we gestart zijn. Het stuk Biesbosch waar we doorheen reden (Noordwaard) is de laatste twintig jaar ingrijpend veranderd. Boeren hebben plaats moeten maken voor de aanleg van spaarbekkens waarin in tijden van extreem hoge waterstanden water kan worden opgevangen en later weer doorstromen om te voorkomen dat bewoond land onder water komt te staan.

Tenslotte hoorden we nog verhalen over de Biesbosch ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een gebied waarin veel onderduikers waren ondergebracht en van

 

waaruit vele malen de oversteek is gemaakt door de “crossers” van het vrije zuiden naar het bezette noorden en terug. Geallieerde piloten werden naar bevrijd Nederland gesmokkeld en voedsel naar het nog door de Duitsers bezette deel.

Bij terugkomst wachtte ons in de schuur een heerlijke appelpunt en koffie. Voordat we naar huis gingen kregen we ook nog een hapje en een drankje. We hebben genoten van een mooie, goed geregelde middag.

 

Omzien naar  elkaar

Op 17 juni 2019 is op 90 jarige leeftijd overleden ons lid Mv. E.W. Waldekker- van der Ree, Pr. Clausstraat 34, 4761 AM. Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Ons uitstapje naar Werkendam heeft een nieuw lid opgeleverd. Jan Wegman hartelijk welkom.

Ook de heer en mevrouw de Lange zijn vanuit Etten-Leur overgekomen naar onze afdeling. Ook zij van harte welkom

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Graag tot ziens op 11 september  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,wn.voorz, activiteiten  tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningm/ ledenadm. tel. 328033

Mevr. L.L. (Lenie) Jansen, tel. 326034

________________________________________(J.O juni 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  133, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief voor de maand juni 2019.

Deze maand hebben we geen bijeenkomst in Het Anker maar hebben we ons jaarlijks uitstapje. Deze keer gaan we met auto’s naar Werkendam en vertrekken vandaar met  een fluistertreintje de Biesbosch in.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u tijdens dat uitstapje op 12 juni 2019  kunt verwachten. Tevens een terugblik op de ledenmiddag van 8 mei 2019.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 12 juni  2019 vertrekken we om 13.00 uur met auto’s naar Werkendam. In verband met de werkzaamheden in het centrum vertrekken we deze keer niet vanaf de Markt maar vanaf het Station.

In Werkendam aangekomen vertrekken we met “De Biesbosch Express”, een fluistertreintje aangedreven door zonne-energie, voor een rondrit door de Biesbosch.

Onderweg krijgen we voldoende uitleg en zien we waterbuffels, zeearenden, Schotse Hooglanders en soms zelfs bevers.

De gebruikelijke koffie met appeltaart zal ook deze keer niet ontbreken. We hopen op een grote deelname en natuurlijk op prachtig zomerweer.

Bijgaande strook kunt u invullen en bij onze penningmeester inleveren.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar het vertrekpunt te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

De ledenmiddag van 8 mei 2019 werd verzorgd door Peter en Tineke Schipper uit Tiel. Zij vertelden over het ontstaan van de naam “Flipje” en de fabriek De Betuwe. Flipje is een grappig mannetje met een lijf van een framboos en armen en benen van bessen. Op zijn hoofd een koksmuts met z’n naam. In 1885 richtte F.C. Baesjou de jamfabriek De Betuwe op. Deze fabriek groeide uit tot de grootste van Nederland en werd bekend door de jams en vruchtendranken. Flipje werd een bekend figuur tot in alle hoeken van Nederland en zelfs tot in de voormalige koloniën. Velen beleefden plezier bij het lezen van zijn avonturen. Sinds 2002 is er een Flipje museum in Tiel. Via lichtbeelden kregen we een indruk hoe er gewerkt werd in de jamfabriek. In de pauze was er gelegenheid om meegebrachte artikelen te kopen waarvan de opbrengst bestemd was voor het museum. Hiervan werd druk gebruik gemaakt. Uit de reacties van de 36 aanwezige leden bleek dat de middag zeer geslaagd was.

Omzien naar  elkaar 

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

 

Via Jan Oskam heeft zich een nieuw lid aangemeld. Het is mv. B. Pfauth – Oosthoek, Kasteelweg 51 K539.

Ook ontvingen we bericht uit Utrecht dat de fam. Van Dijk- Hordijk aan ons ledenbestand kan worden toegevoegd. Deze familie woont in Fijnaart. Aanvullende gegevens ontbreken nog, Van harte welkom!

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren

 

Parkeren voor ziekenhuisbezoek moet betaalbaar worden: teken de petitie!

 

KBO-PCOB is maandag 29 april een petitie (https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/) gestart als protest tegen de torenhoge parkeerkosten bij de Nederlandse ziekenhuizen. Met deze petitie gaat KBO-PCOB binnenkort bij politiek Den Haag aandringen op maatregelen om een eind te maken aan deze praktijken.

 

 Grote ergernis.

Patiënten en hun begeleiders of bezoekers die in het ziekenhuis moeten zijn, worden geconfronteerd met torenhoge parkeertarieven. Ziekenhuizen lijken parkeerders steeds vaker te gebruiken als melkkoe. De petitie “Maak parkeren voor ziekenhuizen weer betaalbaar” geeft uiting aan een groot ongenoegen van veel senioren. Parkeertarieven bij het ziekenhuis kunnen oplopen tot wel € 4,- per uur of € 36,-voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hiervoor honderden euro’s kwijt zijn. Patiënten en hun begeleiders of bezoekers voelen zich gebruikt als melkkoe en bestempelen de parkeerkosten als een grote ergernis.

Aandringen op maatregelen.

De bovengenoemde petitie staat open voor alle Nederlanders die vinden dat de parkeerkosten bij het ziekenhuis moeten worden beteugeld. Over een maand gaat KBO-PCOB de resultaten delen met de Tweede Kamer, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen en aandringen op passende maatregelen.

 

(overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van de maand mei 2019)

 

Wilt u ook nog de petitie tekenen?

 

Graag tot ziens op 12 juni  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,wn.voorz, activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put ,penningm/ ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen. tel.326034

 

Nieuwsbrief  132, Jaargang 2019.

 Beste Leden.

 De eerste feestdagen van dit jaar liggen weer achter ons. Sommigen van ons kijken weer uit naar de zomer of de vakantie.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 8 mei 2019  kunt verwachten. .

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 8 mei 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door  Peter en Tineke Schipper uit Tiel. Zij zullen een lezing houden over “Flipje en Maatschappij De Betuwe”. Zij vertellen hoe de naam Flipje is ontstaan en we krijgen de geschiedenis te horen van jam en jammakers in Tiel; een nostalgisch verhaal over hoogstamfruitbomen, open jamkookpannen, “ losse vrouwen ” en een inspirerende directeur.

De lezing wordt gegeven aan de hand van lichtbeelden en meegebrachte voorwerpen.

Ook brengen zij jams, sappen, sleutelhangers en stripboeken mee die eventueel gekocht kunnen worden. De opbrengst is voor het Flipje en Streekmuseum te Tiel.

Wij verwachten een grote opkomst. Nodig ook bekenden van u uit!

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 Terugblik

 De ledenmiddag van 10 april 2019 werd verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij liet ons een video zien van zijn jeepsafari van Chendu in China naar Lhasa in Tibet. De route van ongeveer 2500 km ging over hoge en gevaarlijke wegen. Onderweg werd gestopt bij kleine dorpjes met een gering aantal inwoners die  zeer primitief gehuisvest waren. Door soms hevige regenval moesten de jeeps wachten omdat er weggedeelten waren weggespoeld of voor de jeeps wagens waren vastgelopen. Na de pauze kregen we een PowerPoint presentatie van vooral bloemen en bloeiende planten.

Er waren bloemen bij die ook bij ons bekend waren. Alleen met dit verschil dat ze veel groter waren en op zo’n grote hoogte kunnen gedijen. Hierna werd de video opnieuw gestart met het laatste deel van de reis met een bezoek aan de Boeddhistische heiligdommen in Lhasa in Tibet. Vooral dit laatste deel van de reis was met schitterende tempels een lust voor het oog en werd door de 33 aanwezigen met applaus beloond.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Mevr. J.C. van Beers- van Male is verhuisd naar Lage Zwaluwe en heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Het aantal leden bedraagt nu: 75

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Senioren willen wonen met zorg.

 

De meeste senioren wonen nog steeds niet in een woning die geschikt is voor hun oude dag. Slechts vier van de tien woningen van senioren zijn aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Zes van de tien woningen van senioren zijn dus nog niet aangepast voor bewoning voor de oude dag. Dit blijkt uit onderzoek van KBO-PCBO naar de woonsituatie en woonwensen van senioren.

Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid betreffende wonen in de toekomst. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,9. De meeste problemen ondervinden senioren met trappen, drempels, geen toilet op slaapniveau, geen slaapkamer op begane grond en ongeschiktheid van de woning voor rolstoel en rollators.

Één op de zes senioren is van plan te verhuizen tussen nu en vijf jaar. De belangrijkste reden om te verhuizen is de woning zelf. De woning is te groot, te klein of vereist te veel onderhoud of heeft steile trappen. Van de groep senioren die hun huidige woning een onvoldoende geeft, gaat zeker 54 procent verhuizen en van de groep die een voldoende geeft, gaat zeker 5 procent verhuizen.

Gevraagd naar de meest ideale woning scoort de huidige woning in aangepaste vorm het hoogst, gevolgd door een gelijkvloers appartement. Maar opvallend vaak wensen senioren een woonvorm die er nog te weinig is, een wooneenheid met zorg of samenwonen onder gelijkgestemden met zorg dichtbij, zoals een hofje.

(overgenomen uit nieuwsbrief KBO-PCOB april 2019)

 

Graag tot ziens op 8 mei  2019

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn.voorz. en  activiteiten, tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningmeester en ledenadministratie,  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen, tel.326034

________________________________________(J.O april 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  131, Jaargang 2019.

Beste Leden.

 In onze nieuwsbrief van april vorig jaar hebben wij vermeld dat het ledental van onze vereniging sterk was gedaald. We hadden toen 80 leden. Momenteel hebben we met een nieuwe aanmelding 76 leden. Ook toen hebben wij u gevraagd eens in uw kennissenkring rond te kijken of er misschien z.g. “jonge ouderen “ of oude ouderen lid wilden worden. Wij willen hier graag dit verzoek nog eens herhalen.

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 10 april 2019  kunt verwachten. .

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 10 april 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door de heer Jan Blokland uit Leidschendam. Hij zal met digitale foto’s en video verslag doen van een jeepsafari van Chendu (China ) naar Lhasa (Tibet ). De route van ongeveer 2500 km gaat voornamelijk over de highway 318. Dit is een van s ’werelds hoogste, ruigste, meest gevaarlijke maar vooral mooiste wegen.

Het ruige berggebied is grotendeels ontoegankelijk en dun bevolkt en omdat het hoog ligt worden grote delen niet of nauwelijks gebruikt voor landbouw of veeteelt. Een van de bezochte stadjes ligt zo hoog dat er meer dan 200 dagen per jaar vorst voorkomt.

De presentatie is opgebouwd uit 3 delen:

Deel 1 is een video over het eerste deel van de reis.

Deel 2 is een PowerPoint presentatie met vooral bloeiende planten waaronder veel macro opnames.

Deel 3 is een video van het laatste deel van de reis en eindigt met een bezoek aan de Boeddhistische heiligdommen in Lhasa.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

 De ledenmiddag van 13 maart 2019 werd verzorgd door mv. Henny van der Wilt. Aan de hand van een video liet zij ons genieten van het prachtige eiland Madeira en een wandeltocht op de Azoren. De variatie aan planten en bloemen was enorm en zij wist ze stuk voor stuk ook nog te benoemen. Het eiland Madeira is zo groot als de provincie Utrecht en ligt 700 km ten westen van Marokko. De Azoren is een eilandengroep van 17 eilanden, waarvan 9 bewoond. De archipel ligt 1600 km uit het vaste land van Portugal. In onze vorige nieuwsbrief is een uitgebreide opsomming gegeven van alle bezienswaardigheden op genoemde eilanden. Deze middag werd ondanks het regenachtige weer bezocht door 26 leden en uit de reacties bleek dat dit een bijzondere middag was.

 

 Omzien naar  elkaar

 

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

 

Als nieuw lid mogen we begroeten mevrouw Kramer, Herik 1, 4761 WS Zevenbergen.

 

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

 

Sociale contacten helpen tegen woninginbraak.

 

Het aantal inbraken is gedaald. Dat blijkt uit het CBS-rapport “De woning en buurt van inbraakslachtoffers “, dat op 14 maart verscheen. Preventie en sociale samenhang zijn belangrijk, vindt KBO-PCOB, en senioren hebben daarin een belangrijke rol.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de meeste slachtoffers van woninginbraken in meer stedelijke gebieden en in vaak duurdere woningen en wijken wonen. De meeste slachtoffers krijgen met inbraken te maken tijdens de zomermaanden of in december.

 

Goed contact met buurt

 

Preventie blijft belangrijk, stelt KBO-PCOB. Naast preventieve maatregelen gaat ook van een goede sociale samenhang in een buurt een sterke preventieve werking uit. Hoe sterker de banden onderling tussen buren en hoe meer sociale controle, hoe kleiner de kans op woninginbraak.

Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Senioren spelen een belangrijke rol in de buurtpreventie. Zij zijn de ogen en oren van de buurt, zeker ook in de vakantiemaanden. WhatsApp- groepen helpen echt. Zorg ervoor dat senioren ook deelnemen aan dit soort initiatieven.”

De veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB nemen het belang van een sociaal netwerk altijd mee in hun voorlichtingsbijeenkomsten. “Samen sta je sterker in je eigen buurt.“

 

(Overgenomen uit de nieuwsbrief van KBO-PCOB vaan maart 2019)

  

Graag tot ziens op 10 april  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam, wn.voorz, activiteiten tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put,penningm/ ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.  tel.326034

________________________________________(J.O maart 2019 ___________________________  _

Nieuwsbrief  130, Jaargang 2019.

Beste Leden.

Ook deze keer is de winter praktisch aan ons voorbij gegaan. Afgezien van wat nachtvorst en  sneeuw hebben we weinig overlast ondervonden. Speelt dan toch de klimaatverandering hier een rol?

Hieronder vindt u  een  beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 maart 2019  kunt verwachten. .

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 13 maart 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door mevr. Henny van der Wilt. Zij zal ons vertellen over het eiland Madeira, het wandelen op de Azoren en fietsen in de Alentejo.

Madeira

Het eiland Madeira wordt ook wel Jardim Atlantico, de tuin in de Atlantische Oceaan, genoemd. Het is zo groot als de provincie Utrecht en ligt 700 km ten westen van Marokko. Het eiland is van vulkanische oorsprong en is zeer bergachtig. De hoogste top, die we ook beklimmen, is de Puico Ruivo met 1862 meter. Er staan daar Boomheide’s van honderden jaren oud. De variatie aan planten is enorm, mede door de grote  variatie aan biotopen. Velen  zijn zelfs endemisch. Langs de kust en op de kliffen groeien veel Euphorbia’s en  Huisloken. Meer landinwaarts zijn de laurierbossen die tot 1300 meter hoogte voor komen. Zij hebben een beschermde status en zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Deze Laurissilva (laurierbossen) is het grootst aaneen gesloten bos, zo’n 10.000 ha, ter wereld. Wij gaan op botanische tocht en ontdekken de Madeirese-, Canarische-, en  Stinkende Laurier.

Tot slot bezoeken we de botanische tuin van de hoofdstad Funchal. Deze ligt op de oostflank van een berg, 300 meter boven de stad, met een prachtig uitzicht!

De tuin bevat zo’n 2000 soorten subtropische flora, exotische planten en inheemse flora.

We bezoeken een prachtige Quinta ( buitenplaats van rijke handelaren uit de 17e eeuw) de Palheiro gardens.

De orchideeën- tuin Boa Vista en de gerestaureerde tuin Jardim Tropical da Quinta  zijn ook zeer zeker een bezoek waard.

Het wordt een kleurrijke wandeling over een bloemrijk eiland.

 

Wandelen op de Azoren en fietsen in de Alentejo

De Azoren is een eilandengroep van 17 eilanden, waarvan 9 bewoond. De archipel ligt 1600 km uit het vaste land van Portugal en 4000 km van het Noord Amerikaanse continent.

Wij gaan wandelen op het grootste eiland Sao Miquel met Ponta Delgada als hoofdstad.

We lopen langs kratermeren, soms wel met 2 km in doorsnede, met namen als Lagoa Azul(blauwe meer) en Lagoa Verde(groene meer).

Er zijn Furnas (grotten) gaten in de aardkorst, die de basis vormen voor de vele zwavel- en warmwaterbronnen en geisers. Sommige gaten worden gebruikt om kookpotten in te hangen.

Lokale stoofschotels ‘Cozido das Furnas”. We bezoeken een Ananas plantage, die daar al vanaf 1860 worden gekweekt.

In Gorreana staat een theefabriek met bijbehorende theeplantage, de enige plek in Europa!

We maken stevige wandelingen, soms overwoekert door de weelderige plantengroei.

Bijzondere vegetatie sieren het Ilha Verde oftewel; het groene eiland.

 

Fietsen in de Alentejo

Deze schitterende streek ligt rondom de hoofdstad Lissabon.

Een onbekend gebied met een rijkdom aan bijzondere oude olijfgaarden. De oudste bomen van Portugal staan daar. Er staan er ook te koop, in potten, moeilijk meenemen op de fiets.

Dus we kijken alleen maar!  We bezoeken diverse tuinen in Lissabon; Jardim Botanico, Palacio Fronteira, Jardim Palacio Quelez en we gaan natuurlijk naar het museum Azulego(geglazuurde terracotta tegels)

Fietsen door de bloeiende Alentejo is een feest met een rijkdom aan geurende vegetatie.

Mooie oude stadjes en een verlaten, leeg landschap, al eeuwen lang bewoond en bewerkt.

Een uniek stukje Portugal !

 

.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

 De ledenmiddag van 13 februari 2019 werd verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen.

Vorig jaar mei was de heer Roek ook bij ons en heeft toen een uiteenzetting gegeven over de Heeren, de stadsmuur en het kasteel van Zevenbergen. Deze middag was eigenlijk een vervolg op de ontstaansgeschiedenis van Zevenbergen. Hierbij kwam aan de orde , wat nu zo in de belangstelling staat, het graven van de haven met 2 bruggen. Via dia’s liet hij ons zien hoe men vroeger te werk ging. Er heerste in die tijd ook een zekere spanning op kerkelijk gebied. De beeldenstorm ging aan Zevenbergen voorbij waardoor de St. Catharinakerk toch door de katholieken kon worden gebruikt. De Staatskerk werd gereformeerd en de katholieken moesten gebruik maken van de z.g. schuilkerken. Wat er deze middag werd behandeld is eigenlijk te veel om op  te noemen. Al met al een geslaagde middag die door 33 leden werd bezocht.

 

Omzien naar  elkaar

 Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties

Geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

 

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

 

Graag tot ziens op 13 maart  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming,                    voorzitter tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,              wn.voorz,/ activiteiten.  tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde,                    secretaris  tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                        penningmeester/ ledenadministratie.             tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.                   tel.326034

 

________________________________________(J.O februari.2019 ___________________________  _

Beste Leden.

De feestdagen liggen weer achter ons .Alles gaat heel snel. Wij wensen u voor 2019 goede ledenmiddagen toe. Ons bestuurslid Truus Dubbeldam is volop bezig om voor alle middagen in 2019 een goede invulling te vinden.

Hieronder vindt u  een korte beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 13 februari 2019  kunt verwachten. .

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 13 februari 2019 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door Ebo Roek van de Heemkundekring “Willem van Strijen”. Vorig jaar mei heeft hij een dia- presentatie gegeven over De Heeren, de stadsmuur en het kasteel van Zevenbergen. Waar wij nu wonen was eerst een veengebied dat geleidelijk door invloed van de zee in een landbouwgebied veranderde. Zevenbergen ontstond in het jaar 1290. Het stadsbestuur bestond uit de Schout en Schepenen. Tegenwoordig het College van Burgemeester en Wethouders. De heer Roek was toen zeer enthousiast in zijn betoog en had nog wel uren door kunnen gaan. Hiervoor krijgt hij nu de gelegenheid. Alleen zal zijn voordracht beperkt worden tot 2 x 3 kwartier.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Terugblik

De ledenmiddag van 12 december 2018 werd verzorgd door de heer Gijs Zonnenberg uit Sliedrecht. Deze middag stond in het teken van Kerstmis. Als onderwerp had de heer Zonnenberg gekozen : “Op weg naar Bethlehem”. Door middel van dia’s werd achtereenvolgens de geschiedenis van Rachel, Ruth, David, Jozef en Maria, de herders en de Wijzen getoond. De vertoning werd diverse malen onderbroken door declamaties, schriftlezingen en het zingen van liederen rond de aankondiging en de geboorte van Jezus. Dit alles onder begeleiding van onze eigen organist Aart van Muijen. Deze middag werd door de aanwezige leden zeer op prijs gesteld.

De ledenmiddag van 9 januari 2019 werd verzorgd door Truus Dubbeldam, Helmut van Hulst en Frans van der Put. Na vele nieuwjaarwensen opende de voorzitter deze middag en las Truus Dubbeldam een  geestelijk gedicht voor waarna zij in gebed voorging. Hierna werden dia’s vertoond van Frans van der Put over ons bezoek vorig jaar van het eiland Tiengemeten. Vervolgens kregen we beelden  te zien van zandsculpturen uit Roermond en Garderen en mooie opnamen uit de Keukenhof. In de pauze werden we getrakteerd op een versnapering naar keuze waarbij de advocaat met slagroom de boventoon voerde. Wat borrelnootjes completeerde de zaak. Na de pauze liet Helmut ons nog wat prachtige plaatjes zien uit de tuin van hun voormalige woning in Oudenbosch. Deze geslaagde middag werd door 25 leden bezocht.

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

 

Op 1 januari 2019 is overleden ons lid de heer Gerard  Dekker, Okkerlaak 39, 4761 TD. Wij wensen Ria en verdere familie alle sterkte toe bij dit verlies.

 

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2019.

 

 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december.

 

Mutaties.

 Als nieuw lid mogen we begroeten de heer A.J. (Roel) van Dijk uit de Gildelaan 22.

Het aantal leden per heden bedraagt : 75

 

 Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren

 

Zware tijden voor oudere werkzoekenden.

De nieuwste cijfers over armoede en arbeidsmarkt zijn verontrustend. Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan het werk. Tegelijkertijd neemt de armoede toe onder Nederlanders tussen de 55 en de 67 jaar. “Onbegrijpelijk en onacceptabel”, oordeelt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. De politiek is aan zet voor verbetering.

Onderzoek van hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers brengt aan het licht dat werkgevers, zelfs in deze tijd van economische groei, niet zitten te wachten op senioren. De helft van de werkloze vijftigplussers zit een jaar of langer in de ww. Bij de hele groep ww’ers is dat een derde. Weliswaar vonden 21.000 ww ’ers van 50 jaar en ouder een baan dit jaar, maar aan de andere kant zagen 27.000 hun werkloosheidsuitkering eindigen zonder een baan te hebben gevonden. De meest recente cijfers van het UWV onderstrepen dit. De Telegraaf repte al van een verloren generatie aan vijftigplussers en verwoordt de weerstand van  werkgevers als “liever een vacature dan een 50-plusser in dienst”.

 

Overgenomen uit KBO-PCOB nieuws van 23 november 2018.

 

Graag tot ziens op 13 februari  2019

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

 

Hr. J.G. ( Jan ) Heming, voorzitter      tel. 327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam,                  wn. voorz. en activiteiten. tel. 320557

J.M. (Jack) Ossewaarde, secretaris      tel. 329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put, penningmr. en ledenadm.  tel. 328033

Mv. L.L. (Lenie)  Jansen.                        tel. 326034

 

 

 

Beste Leden.

De zomer is nu definitief voorbij. We gaan ons nu richten op de wintermaanden. Door Truus Dubbeldam is, en wordt weer druk gecorrespondeerd met mensen die een ledenmiddag bij ons willen verzorgen.

Hieronder vindt u  een beschrijving  wat u op onze ledenmiddag van 14 november 2018 kunt verwachten.

 Uitnodiging

Op woensdagmiddag 14 november 2018 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag.

Natuurlijk weer op onze eigen stek ` Het Anker `. De middag  begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag zal worden verzorgd door de heer en mevrouw v.d. Burg uit Den Haag. Zij hebben al eerder bij ons een presentatie gegeven. Het thema van deze middag is: De Brabantse Wal en Zuid- Holland. Op de grens van Brabant en Zeeland ligt in het westen van Brabant de Brabantse Wal. Een gebied dat opvalt door een grote verscheidenheid in landschappen. In dit gebied ligt ook de oude Markiezenstad Bergen op Zoom. In het tweede deel van deze aflevering bezoeken we een aantal plekken in het zuiden van Zuid- Holland. De Maasvlakte 2 ( een combinatie van industrie en natuur), de molens van Kinderdijk en enkele kleinere, maar wel bijzondere plekken, komen aan de beurt. Dit alles met gesproken woord en muziek, getoond via de beamer.

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    onze ledenmiddag niet te kunnen bezoeken, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

Terugblik

De ledenmiddag van 10 oktober 2018 werd verzorgd door Francien van Helden. Zij had als onderwerp Bakerpraatjes en kraamgebeuren. Op humoristische wijze vertelde zij hoe vroeger de voorbereiding en de geboorte van een kind plaats vond. Dit gebeurde toen meestal onder zeer armoedige omstandigheden. Men wist toen nog niets over geboortebeperking waardoor de gezinnen zeer groot waren. Wat wij te horen en te zien kregen is eigenlijk te veel om op te noemen en  het is zo jammer dat er slechts 22 leden op deze middag aanwezig waren. Van de aanwezigen kregen we te horen dat het een zeer interessante middag was.

. Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

Geplande ledenmiddagen in 2018 

  12 december.

Mutaties.

geen

 

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een (volledig nieuwe) website van de

Seniorenraad Zevenbergen, waarin alle activiteiten, foto’s  en meer….