Wijzig tekstgrootte :

Kerstlunch 2023


Zie bijgaand en onderstaand de uitnodiging voor een luxe kerstlunch op woensdagmiddag 13 december a.s. om 13.00 uur bij Van der Hooft.

U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: www.seniorenraadzvb.nl, mailen naar evenementen@seniorenraadzvb.nl of bellen naar 0168-324115.

De prijs van deze luxe kerstlunch bedraagt € 18,50 per persoon.

U kunt de betaling tot 11 december a.s. voldoen per bank: NL15 INGB 0000 0873 41 t.n.v. Stichting Seniorenraad Zevenbergen, o.v.v. kerstlunch en het aantal personen.

U krijgt na betaling een mail met bevestiging.

Met vriendelijke groet,

Nanny Prein,

Evenementencommissie