Wijzig tekstgrootte :

Wandelclub

12-01

Persconferentie Mark Rutte. Een bijna complete lock-down. Nederland staat op zijn kop!

U zult wel begrepen hebben dat alle activiteiten van de Seniorenraad stilliggen, tot welke datum is onzeker. Dit blijft veranderen. Wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten laten we hier op de website weten. Houd deze pagina dus maar goed in de gaten.

 

Wandelprogramma

De vaste wandelmiddag is dinsdag.
Er wordt gewandeld in 4 groepen, die op verschillende tijden starten, verschillende afstanden lopen in een verschillend tempo.

Groep A meer dan  11 km             vertrektijd 13.15 uur.

Groep B                9-11  km             vertrektijd 13.30 uur.

Groep C                5-7 km                vertrektijd 14.00 uur

Groep D                4-4.5 km             vertrektijd 14.00 uur.

Aan de hand van het wandelprogramma kan bepaald worden met welke groep meegewandeld wordt. Er kan per week gewisseld worden.

Op de 3e dinsdag van de maand lopen de A en de B groep een langere tocht met een rustpauze in een horeca-gelegenheid

Bij verhindering is afmelden niet nodig. De groep gaat van start op het vaste tijdstip met de op dat moment aanwezige personen.

Enkele keren per jaar worden er bijzondere wandelingen georganiseerd, zoals stadswandelingen en wandelingen in een bos of andere mooie omgeving.

Zowel beginnende als ervaren wandelaars worden uitgenodigd om mee te wandelen met de Zevenbergse wandelcub “Senioren Aktief”.

Zij kunnen zich vrijblijvend, zonder aanmelding, twee middagen gratis aansluiten bij één van de groepen. In principe wordt elke dinsdagmiddag gewandeld. De wandelingen starten bij Kasteelweg 4 aan de zijde van de aanleunwoningen.

Ieder lid ontvangt 4 keer per jaar het clubblad “Wandelnieuws”, waarin behalve het wel en wee van de wandelclub ook de wandelprogramma’s zijn opgenomen voor vier maanden. Daarin worden de routes, de afstanden en de verwachte aankomsttijden vermeld.

Contributie
Deze bedraagt € 14,- per jaar en wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dat wandelen gezond is, is bekend. De sociale contacten in de wandelclub zijn ook belangrijk. De planning van de wandelingen is zodanig, dat de vier groepen ongeveer tegelijk terug zijn bij het startpunt. Na de wandeling kan men dan gezamenlijk in de seniorenruimte Kasteelweg 4 een consumptie gebruiken en nog wat napraten.