Wijzig tekstgrootte :

Samenstelling

Voorzitter

Nicole Vossaert

voorzitter@seniorenraadzvb.nl

Penningmeester

Nijs van Noordennen

penningmeester@seniorenraadzvb.nl

SecretarisMonica Schoonen

secretaris@seniorenraadzvb.nl

Activiteitencommissie

Nanny Prein

via

evenementen@seniorenraadzvb.nl

Belangenbehartiging

Rinus van Eck

via

secretaris@seniorenraadzvb.nl

Beheerder Kasteelweg 4

vacature

beheerder@seniorenraadzvb.nl

  • In verband met de nieuwe wet op de privacy worden op de pagina  Bestuur – Samenstelling alleen de mailadressen vermeld, gekoppeld aan het domein van de Seniorenraad Zevenbergen. Voor die leden van het Bestuur, die zo’n mailadres niet hebben wordt het adres van de secretaris vermeld.
  • Zet in berichten die bestemd zijn voor één van die bestuursleden dan in de onderwerp regel alstublieft voor wie het bericht bestemd is. Dan kan de secretaris het gemakkelijk naar de juiste persoon doorsturen. Gewoon voor Monica, Nanny of Rinus is voldoende.