Wijzig tekstgrootte :

Samenstelling

Voorzitter

Nicole Vossaert
voorzitter@seniorenraadzvb.nl

Penningmeester

Nijs van Noordennen
penningmeester@seniorenraadzvb.nl

Secretaris

Monica Schoonen
secretaris@seniorenraadzvb.nl

Activiteitencommissie

Nanny Prein
evenementen@seniorenraadzvb.nl

Beheerder Kasteelweg 4beheerder@seniorenraadzvb.nl