Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat:Mevrouw Lenie Jansen , telefoon 0168-326034.

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.


 

Nieuwsbrief DECEMBER 2022 -JANUARI 2023 voor niet leden pdf

Het bestand wordt dan gedownload. Zoek het op in de map dOWNLOADS om het te openen.


NIEUWSBRIEF 163   OKTOBER 2022

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 14 SEPTEMBER

Aanwezig zijn 26 leden. Afgemeld hebben zich Janny Kleiwegt, Eelbren Vrind, Judy Dijkstra en Cees de Vrij.

De voorzitter Jan Oskam heet allen welkom.

Hij leest een gedicht uit Petrus (magazine PKN) m.b.t. de huidige crisissen, waarna hij voorgaat in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

Dhr. en mw. Heijndijk waren afgelopen maandag 60 jaar getrouwd. Ze verblijven nu nog in Hongarije

Elly Elzerman heeft besloten om Truus Dubbeldam niet op te volgen als bestuurslid. Inmiddels heeft Jan Loes op ten Noort voor deze taak gevraagd en zij heeft ja gezegd.

We zijn gewend onze ledenmiddagen te houden op de 2e woensdag van de maand. Ook de Vrouwen van Nu komen op de 2e woensdag bij elkaar. Voor een aantal leden is dit teveel op één dag. Wij zijn van plan om daarom vanaf januari te verhuizen naar de 3e woensdag.

Hierna krijgt  Ebo Roek het woord. Hij vertelt ons iets over de geschiedenis van de suikerindustrie.

Oorspronkelijk kwam de suiker alleen uit suikerriet. Met de ontdekking van suiker in bieten in 1575 werd niets gedaan. De overgang naar bietsuiker is voornamelijk gekomen na  de afschaffing van de slavernij (rietsuiker werd duurder) en de snel teruglopende vraag naar meekrap (als kleurstof verdrongen door andere producten), vlas (vaak vervangen door katoen) en tarwe (goedkopere import uit Amerika). De (veredelde) suikerbiet bood boeren een alternatief.

De eerste suikerfabrieken werden gebouwd. Hierin werd ruwe bruine suiker gemaakt, die later in de bestaande raffinaderijen in Amsterdam werd verwerkt tot witte suiker.

De 1e suikerbietenfabriek in Zevenbergen, de Azelma, was ook een raffinaderij.

Omdat de boeren lage prijzen voor hun bieten kregen richtten zij in 1899 de Coöperatie op. Zij bouwden hun eigen suikerfabriek. Deze fabriek heeft tot de sluiting in 1987 vele Zevenbergenaren werk bezorgd.

KOMENDE LEDENMIDDAG 12  OKTOBER

Deze middag komt Jan Blokland ons iets vertellen en laten zien over zijn reis naar Kyrgyzstan. Een bergland met grote hoogteverschillen en een zeer rijke flora. We volgen hem op een ontdekkingsreis door de verschillende landschappen: van woestijn en steppe via akkers weiden en bossen naar alpenweiden. Hij vertelt ook over zijn contacten met de plaatselijke bevolking en de lokale cultuur.

VERJAARDAGEN OKTOBER

1  oktober  Dhr. J. H. Kanters Havenstraat 12, 4927 BA  Lage Zwaluwe

3  oktober  Mw. J. Sterk-Blok, Hoge Zeedijk 58 4771 RS Langeweg

8  oktober  Mw. L. E. op ten Noort- Oppedijk, Lindonk 85 4761 NG  Zvb.

16 oktober Mw. T.H. Ketelaar-van Bracht, Kasteelweg 341 4761 BN Zvb.

17 oktober Mw. A.C. Rozendaal-Kooijman, Kasteelweg 51 F67f.  4761 BN Zvb.

20 oktober Mw. D.M. van der  Put- de Bie, Zeestraat 44 4761 HL Zvb.

31 oktober Mw. E.H. Vrind-Vegter, Kasteelweg 103 4761 BM Zvb.

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR    

Eelbren Vrind en Rina Timmermans hebben beiden corona gehad. Het gaat gelukkig weer beter met hen, al is er nog wel  tijd nog om verder te herstellen.    

 GELD & RECHT BIEDT HULP BIJ  VRAGEN OVER GELD EN REGELS

We hebben allemaal te maken met hogere prijzen voor ons levensonderhoud. Bij de bakker, de groenteboer en de supermarkt merken we dat , maar de grootste prijsstijgingen (voor wie geen vast contract heeft) zien we op de gas-en elektriciteitsrekening. In verband hiermee deze maand geen bericht uit de landelijke nieuwsbrief maar een persbericht van Surplus:

 

De (vrijwillig) medewerkers van Geld & Recht van Surplus zijn er voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk. Zij geven advies en ondersteuning bij vragen over sociale zekerheid, financiën en consumentenzaken en helpen graag bij het vinden van een weg in het doolhof van wetten, regelingen en voorzieningen. 

“Formulieren zijn soms hopeloos ingewikkeld”, vertelt Wilma van de Kar, coördinator Geld & Recht. “Hoe fijn is het dan dat er iemand met je mee kijkt! Onze (vrijwillig) medewerkers zijn er voor alle vragen op het gebied van geld en regels. En weten wij het antwoord niet? Dan verwijzen we door, maar zo dat we zeker weten dat de vraag beantwoord is.”  

Check op toeslagen                                                                                                       In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Niet iedereen die in aanmerking komt, vraagt een toeslag aan. Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De medewerkers van Geld & Recht kunnen helpen bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Voorzieningencheck                                                                                                     Behalve het nakijken van de toeslagen kijken de medewerkers van Geld & Recht ook of er nog andere (gemeentelijke) regelingen zijn die aangevraagd kunnen worden. Denk hierbij aan de energietoeslag van 800 euro die tot het einde van het jaar aan te vragen is.  

Afspraak maken of meer informatie                                                                     Een afspraak maken kan door te mailen of te bellen met Geld & Recht Moerdijk. Een e-mail kan naar srw.moerdijk@surplus.nl of bel 0168-331357.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034  

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten

Mw. M.F. (Ria)  Dekker

Mw. L.E. (Loes) op ten Noort