Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat:Mevrouw Lenie Jansen , telefoon 0168-326034.

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.


NIEUWSBRIEF 163 jaargang 2022 SEPTEMBER

 Na een lange, warme zomer die nog niet voorbij is, gaan we wel weer vooruitkijken naar het komende PCOB-seizoen. We hopen dat u allen de zomer goed bent doorgekomen en met ons uitkijkt naar mooie ledenmiddagen in de komende maanden.

KOMENDE LEDENMIDDAG 14 SEPTEMBER

De Heemkundekring Willem van Strijen besteedt in haar presentaties over de geschiedenis van Zevenbergen in een apart verhaal aandacht aan de suikerindustrie omdat die zo belangrijk is geweest voor Zevenbergen. We besteden allereerst aandacht aan wat suiker nu eigenlijk is en waarvoor we het gebruiken. Dan gaat het verder met de geschiedenis van de suiker vanaf 8000 voor Christus toen suikerriet als onkruid werd beschouwd, maar wel werd gekauwd omdat het zo lekker was. Via de kruisvaarders en Columbus komt suikerriet dan in de koloniën terecht waar er bruine suiker van wordt gemaakt, die o.a. in Amsterdam werd geraffineerd tot witte suiker. Van daar gaat het naar de suiker uit suikerbieten en dan komt Zevenbergen in beeld. We bekijken eerst hoe de suikerindustrie was georganiseerd en dan gaan we aandacht besteden aan hoe suikerbieten worden geteeld en suiker wordt gemaakt. Tenslotte vertellen we over de 4 suikerfabrieken die Zevenbergen rijk was en kijken we heel kort naar de toekomst van de suikerindustrie.

 
   

OMZIEN NAAR ELKAAR VERJAARDAGEN SEPTEMBER

 Allen van harte gefeliciteerd.

 

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF DE GEBROKEN STOEPTEGEL

Een fietspad met gaten, een kapotte bank in het park, een bushalte die je bijna onmogelijk kunt bereiken… Het zijn van die ergernissen die veel mensen herkennen. En die hoogst ongemakkelijk zijn als je slecht ter been bent. Tijd voor onze actie De gebroken stoeptegel!

Uit een peiling onder senioren weten we dat de leefbaarheid van de wijken heel belangrijk is. En constateren we dat hier veel te doen valt. De meeste signalen die we krijgen gaan over gebrek aan onderhoud. Aan de stoep, aan de weg, aan de fietspaden, grof vuil dat blijft liggen. Noem maar op! Wij willen dat met u aankaarten. Wij vragen u daarom: stuur ons een foto van wat u ziet in uw gemeente. En vermeld daarbij alstublieft waar het is en wat u zo ergert of belemmert. Uw klachten gaan we delen met de gemeenten. En de gemeente die de grootste klus te klaren heeft, bieden wij dan – samen met de plaatselijke afdeling – De gebroken stoeptegel aan.

Stuur uw foto, met de gemeente, de straat die te zien is en wat u daar ergert naar communicatie@kbo-pcob.nl of stuur het naar KBO-PCOB, De gebroken stoeptegel, Ringwade 67, 3439 LM, Nieuwegein.

 
   

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan) Oskam, voorzitter en penningmeester tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. M.F. (Ria) Dekker tel. 325502

NIEUWSBRIEF 162  jaargang 2022 JULI-AUGUSTUS

TERUGBLIK OP DE HIGH TEA VAN 8 JUNI

Hierover kunnen we heel kort zijn: het was gezellig en erg lekker!  22 leden hebben van deze middag genoten.

KOMENDE LEDENMIDDAG 14 SEPTEMBER

Ebo Roek zal ons deze middag wat vertellen over de suikerindustrie.  In de volgende nieuwsbrief zullen we hier wat uitgebreider over schrijven.                                                  

VERJAARDAGEN JULI & AUGUSTUS

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR    

 NIEUW LID

ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI

Een rookmelder mag in geen enkel huis ontbreken en is bovendien verplicht vanaf 1 juli 2022 op elke verdieping. In ieder huis kan brand ontstaan. Als dat onverhoopt gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen. Een rookmelder zorgt daarvoor!

U kunt ze met ledenkorting kopen in de webshop van de KBO-PCOB

Een vredige zomeravond

Gele lissen zwijgen naast de paarse,

hommels gonzen rond de akelei,

maagdenpalm schuilt onder vrouwenmantel,

hosta’s overschaduwen het flitsend vissengoud.

Zacht knielt de kat en lest zijn dorst,

vogels zingen mijn gedachten

in de prinsentuin van God

 

Coby Poelman

Wij hopen dat u, of u nu thuis in uw tuin zit of op uw balkon of wanneer u op vakantie bent  deze zomer een aantal momenten zal hebben waarin u zich voelt alsof u in de prinsentuin van God bent.

Iedereen een mooie zomer gewenst en tot ziens in september.

 Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034  

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten

Mw. M.F. (Ria)  Dekker

Mw. E.B. (Elly) Elzerman


NIEUWSBRIEF 160 jaargang 2022 APRIL

 TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG VAN 9 MAART

Deze middag zijn 29 leden aanwezig.

Jan Oskam heet allen welkom. Hij leest het gedicht: “De moerbeitoppen ruisten” waarna hij voorgaat in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

*Er is een afmelding van Jaap Burgers, hij ligt met een zware griep in het ziekenhuis. (Gelukkig hoorden we enkele dagen later dat hij weer thuis is)

*De traktatie bij de koffie is van dhr. en mw. Stolk, zij waren in coronatijd 50 jaar getrouwd.

*Wij zijn niet ingegaan op de uitnodiging van de Kruisvereniging om ook onze leden uit te nodigen voor hun reisje. Dit om drie redenen:de kosten (€ 20 per lid korting is voor ons een groot bedrag), de data ( in de Stille Week) en de bestemming (Keukenhof, veel lopen).

*Frans de Bruijne was de vertegenwoordiger van de PCOB in de seniorenraad. Hij is hiermee gestopt. Het bestuur zal kijken wie hem kan opvolgen.

Hierna krijgt Jan Blokland het woord. Hij vertelt ons aan de hand van twee filmpjes en een diapresentatie over zijn reis naar Iran.

In de filmpjes zien we een aantal mooie gebouwen, waaronder de Jamkaran moskee in Qom. Een belangrijke moskee voor Islamieten, vergelijkbaar met de Sint Pieter in Rome voor rooms-katholieken.

In de diaserie krijgen we voornamelijk planten te zien. Veelal bolgewassen. Zij kunnen de zeer droge, warme zomers overleven. Herkenbaar voor ons zijn tulpen, primula’s en ereprijs.

Het was een mooi verslag van een bijzondere reis.

KOMENDE LEDENMIDDAG 20 APRIL

Op 20 april komt ds. CorBert de Rooij spreken over “Kerknamen als tijdsbeeld”. Hij neemt ons mee langs kerkgebouwen in Brabant en de rest van Nederland. Een naam zegt vaak veel over de tijd waarin de kerk is gebouwd, de geloofsbeleving van de stichters en de boodschap die ze willen doorgeven.

Het wordt een ontspannen, interessante tocht langs dorpen en steden. Welkom!

Let op: de ledenmiddag is deze keer op de 3e woensdag van de maand.

VERJAARDAGEN APRIL

Beiden van harte gefeliciteerd.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van KBO-PCOB. Ingrid heeft vanuit haar vorige functie bij vakbond FNV veel ervaring met het opkomen voor belangen van leden. Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor KBO-PCOB. Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO- PCOB maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.”

DE VIJF SPEERPUNTEN VAN KBO-PCOB

 • Wonen, welzijn en zorg
 • Veiligheid
 • Koopkracht
 • Digitalisering
 • Zingeving

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan) Oskam, voorzitter en penningmeester tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502


NIEUWSBRIEF 159  jaargang 2022 FEBRUARI

BESTUUR

In verband met zijn gezondheid heeft Jan Heming besloten om zijn voorzitterschap neer te leggen. Jan Oskam heeft de afgelopen maanden het voorzitterschap al tijdelijk overgenomen en hij zal dit voorlopig ook blijven doen in combinatie met zijn penningmeesterschap. We zijn/gaan natuurlijk op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wanneer het bestuur weer voltallig is kunnen de functies zo nodig opnieuw verdeeld worden.

We danken Jan Heming van harte voor al het werk dat hij vele jaren voor onze afdeling heeft gedaan. We hopen binnenkort op een ledenmiddag goed afscheid van hem als voorzitter te kunnen nemen en we hopen ook hem en Mies als leden nog vaak op onze middagen te kunnen begroeten.

ENQUETE

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een enquête formulier waarin we u vragen om aan te geven welke onderwerpen u graag behandeld wilt hebben op de ledenmiddagen. Als bestuur van de PCOB willen we graag aantrekkelijke ledenmiddagen organiseren met voor elk wat wils.  We willen van u graag horen welke onderwerpen u graag behandeld wilt hebben. Als  bestuur hebben we een aantal onderwerpen genoteerd waarbij u aan kan geven of u deze interessant vindt en er is natuurlijk ook ruimte om uw  eigen wensen kenbaar te maken.

Helaas is ons budget beperkt, maar dat wil niet zeggen dat af en toe een wat duurdere spreker( denk ook aan reiskosten)  niet kan.

U kunt uw formulier inleveren op de eerstvolgende ledenmiddag,  in de brievenbus doen bij de secretaris ( Droge Mark 7) of mailen naar ll.jansen@hetnet.nl

Het zou fijn zijn als u op het formulier uw naam en adres invult zodat we voor eventuele vragen bij u terecht kunnen.

We hopen dat velen van u de moeite nemen om met ons mee te denken.

KOMENDE LEDENMIDDAG 9 FEBRUARI                                           

KUNST  OF KLIKO

Nu de versoepelingen verder doorgevoerd worden mogen we weer bij elkaar komen. Het blijft wel belangrijk dat we ons aan de basisregels houden (mondkapje bij rondlopen, anderhalve meter afstand houden).

Deze middag worden we meegenomen in de wereld van Kunst of spul dat in de Kliko mag. We krijgen antwoord op een aantal vragen: Is dat schilderijtje van oma echt veel waard of heeft het alleen emotionele waarde of wanneer is iets antiek?

Anneke en Cees Prinsen brengen  zelf voorwerpen mee aan de hand waarvan ze ons van alles vertellen over onder andere goud-en zilvermerken, beeldhouwwerken, brons en boeken.

Daarnaast is het leuk als we als leden zelf iets meenemen waarover we vragen hebben of waarover we iets kunnen vertellen ( waarom is het voorwerp voor ons belangrijk bijvoorbeeld) Het belooft een leerzame en gezellige middag te worden.

Onze penningmeester zal deze middag een korte toelichting geven op de jaarrekening van 2021 en de balans per 1 januari. Deze stukken kunnen voor de vergadering ook worden opgevraagd bij hem.

VERJAARDAGEN  FEBRUARI

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

RUTTE IV GEBRUIKT MOTTO KBO-PCOB

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is aangenaam verrast dat voor het nieuwe coalitieakkoord van Rutte-IV hetzelfde motto is gekozen als KBO-PCOB al sinds jaar en dag hanteert: Omzien naar elkaar! Als het toekomstig kabinet het motto gebruikt, dan moet er wel op een juiste manier invulling aan deze woorden worden gegeven. KBO-PCOB gaat daarom graag het gesprek hierover aan.

In de landelijke nieuwsbrieven staan veel interessante berichten, vaak uitgebreider dan wij ze op onze nieuwsbrief kunnen plaatsen en leuke aanbiedingen voor leden. U kunt zich voor de landelijke, digitale nieuwsbrief aanmelden  via
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven

Met vriendelijke groet,

Dhr. J. (Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034  

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502


NIEUWSBRIEF 158  jaargang 2021 DECEMBER/JANUARI

Deze nieuwsbrief is voor 2 maanden. Eind december komt het KBO/PCOB magazine niet uit. Wij sluiten ons daarbij aan en sturen ook geen eigen nieuwsbrief.

VERSLAG LEDENMIDDAG 10 NOVEMBER

Jan Oskam heet allen welkom. Er zijn 22 leden aanwezig, 6 hebben zich afgemeld.

Hij leest het gedicht “Danken onder alle omstandigheden” Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je vergeet er dankbaar voor te zijn. Hierna gaat hij voor in gebed.

We staan even stil bij het overlijden van Henny Nelemans, de vrouw van ons lid Gerrit Nelemans en bij het overlijden van Janneke Bosman.

De meeste leden hebben per mail het verzoek gekregen om de contributie voor volgend jaar over te maken. Degenen van wie geen mailadres bekend is krijgen dit verzoek per brief. Voor komend jaar blijft de contributie € 53 voor een echtpaar en € 30 voor een alleenstaande.

De gemeente Moerdijk heeft voor 2022 een subsidie van € 675,- toegezegd.

 Hierna krijgt ds. Weeber het woord. Hij vertelt ons over het oude Egypte. Hij volgt daarbij de tijdsperioden: het oude rijk, het Middenrijk,  het nieuwe rijk en het laatste rijk en de tussenliggende periodes. De piramiden zijn gebouwd tijdens het oude rijk. Aan een grote piramide werkten 100.000 arbeiders 20 jaar en dat voor het graf van één farao.

Verschillende farao’s en hun betekenis voor het land worden belicht. In de 2e tussenperiode (een tijd dat Egypte bezet was door Semitische volken, de Hyksos periode) leefde Jozef in Egypte. Hij is in zijn belangrijke functie aangesteld door een Hyksos-farao.

We kijken terug op een interessante middag, waar we behalve van de verhalen over Egypte ook genoten van een door Bert van der Put versgebakken speculaaspop.

 KOMENDE LEDENMIDDAG 8 DECEMBER GAAT NIET DOOR

In verband met het sterk gestegen aantal coronabesmettingen kan de voor 8 december geplande kerstmiddag niet doorgaan.

KOMENDE LEDENMIDDAG 12 JANUARI   

De Heemkundekring Willem van Strijen besteedt in haar presentaties over de geschiedenis van Zevenbergen in een apart verhaal aandacht aan de suikerindustrie omdat die zo belangrijk is geweest voor Zevenbergen. We besteden allereerst aandacht aan wat suiker nu eigenlijk is en waarvoor we het gebruiken. Dan gaat het verder met de geschiedenis van de suiker vanaf 8000 voor Christus toen suikerriet als onkruid werd beschouwd, maar wel werd gekauwd omdat het zo lekker was. Via de kruisvaarders en Columbus komt suikerriet dan in de koloniën terecht waar er bruine suiker van wordt gemaakt, die o.a. in Amsterdam werd geraffineerd tot witte suiker. Van daar gaat het naar de suiker uit suikerbieten en dan komt Zevenbergen in beeld. We bekijken eerst hoe de suikerindustrie was georganiseerd en dan gaan we aandacht besteden aan hoe suikerbieten worden geteeld en suiker wordt gemaakt. Tenslotte vertellen we over de 4 suikerfabrieken die Zevenbergen rijk was en kijken we heel kort naar de toekomst van de suikerindustrie.

We hopen van harte dat deze middag wel door kan gaan. Mocht dat toch niet het geval zijn dan zullen we de regelmatige bezoekers van de ledenmiddagen hierover op een andere manier dan door de nieuwsbrief informeren.

VERJAARDAGEN  DECEMBER/JANUARI

OMZIEN NAAR ELKAAR    

 UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

Onderzoek KBO-PCOB: senioren zijn gelukkige denkers

Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf een gelukkig mens. Slechts een klein deel (5%) voelt zich niet zo gelukkig. Dit blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor anderen betekenen?’, ‘Hoe kunnen we op een menswaardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de tijd die mij resteert?’. Levensvragen houden senioren bezig, toch worden deze gedachten maar weinig gedeeld. Zes op de tien (64%) zegt af en toe eens met anderen hierover te praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die behoefte er wel.

Aandacht voor passende zorg voor senioren

De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt deze week (25-29 oktober) in de Tweede Kamer besproken. Seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO hebben de handen ineengeslagen en samen een reactie naar de zorgwoordvoerders van de partijen gestuurd. De kern van de boodschap: zorg voor passende zorg voor senioren.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  penningmeester en waarnemend voorzitter tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034  

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502


NIEUWSBRIEF 156 jaargang 2021 OKTOBER

 VERSLAG LEDENMIDDAG 15 SEPTEMBER

Om 12.30 uur zijn we met 25 leden vanaf de Markt vertrokken naar De Prullenkast. Voordat we hier aan onze High Tea begonnen, kregen we eerst iets te horen over de historie van het pand.

Daarna kon het serieuze werk beginnen: eerst een klein kopje soep gevolgd door een aantal heerlijke hartige hapjes.

Voordat we aan het zoet begonnen kregen we ruim de tijd om De Prullenkast te bekijken. Dat was zeer de moeite waard voor iedereen, maar speciaal voor degenen die houden van brocante en poppenkasten.

Na de pauze dus nog de zoete ronde. Natuurlijk kregen we overal heerlijke engelse thee bij. Om 17.00 uur vertrokken we weer naar Zevenbergen. Voldaan in meer dan één betekenis.

KOMENDE LEDENMIDDAG 13 OKTOBER

Voor 13 oktober hebben we Ger Koert uitgenodigd.

Ger is lid van de stichting dodenherdenking Zevenbergen en geeft ook de presentaties in de kelder van de katholieke kerk.

Hij verteld ons over Zevenbergen in de tweede wereldoorlog ondersteund door een serie foto’s.

Uiteraard wordt ook de situatie belicht dat zo’n 2700 mensen in 1944 een schuilplaats vonden in de kelder van de katholieke kerk.

Over deze tijd is door de stichting ook een film gemaakt waarvoor een aantal Zevenbergenaren is geïnterviewd.

Hierin komt o.a. Jack Ossewaarde (oud bestuurslid van de PCOB) aan het woord.

VERJAARDAGEN OKTOBER

Allen van harte gefeliciteerd.

NIEUWE LEDEN

 Welkom!

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

 Online bijeenkomst internetveiligheid Woensdag 13 oktober 10:00 – 11:00 uur via Zoom. De internetcriminaliteit is fors gegroeid. In het eerste kwartaal van 2021 was er een verdubbeling van het aantal geregistreerde digitale misdrijven ten opzichte van 2020. Van fraude met verkooptransacties tot virussen en ransomware (het alleen tegen betaling vrijgeven van geblokkeerde gegevens door hackers). De online-misdaad met vooral ook senioren als slachtoffer groeit. In een online bijeenkomst bieden we handvatten voor het tijdig herkennen en voorkomen van misbruik. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan verschillende manieren om online veilig te blijven en geven we praktijkvoorbeelden. We staan onder andere stil bij het delen van persoonsgegevens, het voorkomen van internetoplichting en het waken voor identiteitsfraude. Ook leert u hoe typische ‘hacker’-profielen achter de schermen te werk gaan en hoe je ze slimmer af kunt zijn. De bijeenkomst wordt (kosteloos) verzorgd door deskundigen van Deloitte. Na afloop is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Als u hier interesse voor hebt, geef dit dan door aan Lenie Jansen (ll.jansen@hetnet.nl), dan krijgt u de link doorgestuurd waarmee u zich kunt aanmelden. Dit moet voor 5 oktober.

CORONAPASPOORT

In de Nieuwsbrief van juli en augustus hebben we een stukje geplaatst over de aandacht die de landelijke organisatie heeft gevraagd aan minister de Jonge voor het coronapaspoort, met name voor die mensen die geen smartphone hebben of die digitaal niet sterk zijn.

Na 25 september moet u voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant een coronapaspoort of een negatieve testuitslag hebben. Dit kunt u digitaal of op papier laten zien.

Als u moeite heeft met het aanvragen op welke manier ook, laat het dan weten aan één van de bestuursleden, dan zoeken wij iemand die u daarbij kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester en waarnemend voorzitter tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

 

NIEUWSBRIEF 155 jaargang 2021 SEPTEMBER

KOMENDE LEDENMIDDAGEN

op 15 september houden we ons jaarlijkse uitje, dit jaar gaan we voor een High Tea naar de Prullenkast. U kunt dan ook een kijkje nemen in de oude boerderij waar u o.a. een verzameling brocante en curiosa en het Poppen- en Berenmuseum kunt bekijken. De kosten bedragen € 25 per persoon. Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven: dit kan nog tot 1 september. Dit kan telefonisch of per mail bij de secretaris Lenie Jansen, (T 326034

E ll.jansen@hetnet.nl) . Wilt u ook aangeven of u over eigen vervoer beschikt en eventueel nog anderen mee kunt nemen of dat u mee wilt rijden, het is ook belangrijk dat we weten hoeveel personen een rollator meenemen.

We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Markt. De High Tea duurt van 13.00 tot 17.00 uur, behalve de lunch kunt u dus ook het avondeten overslaan. Voor de chauffeurs maakt Helmut een routebeschrijving.

Als u nog niet betaalt heeft, wilt u dit dan ook uiterlijk 1 september doen op bankrekeningnummer van de PCOB afd. Zevenbergen NL94 INGB 0004751813

Op 13 oktober komt dhr. Ger Koert met een uitgestelde lezing over Zevenbergen in de Tweede Wereldoorlog. Hierover leest u meer in de Nieuwsbrief van september.

VERJAARDAGEN SEPTEMBER

 Allen van harte gefeliciteerd.

BESTUUR

In verband met zijn broze gezondheid heeft Jan Heming besloten om zijn taak als voorzitter tijdelijk tot het eind van het jaar neer te leggen. Jan Oskam zal hem tot die tijd vervangen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

 

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

REGIOCOORDINATOR

Voor onze regio Noord-Brabant West (Bergen op Zoom; Etten-Leur; Gemeente Haldersberge; Zevenbergen) wordt gezocht naar een regiocoördinator. Dit betreft een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB. ( de afd. Etten Leur wordt eind van dit jaar opgeheven.)

De samenleving en de vrijwilliger veranderen in rap tempo. Dat stelt ook afdelingen voor grote uitdagingen. Hoe vind je aansluiting bij de senioren van nu. Hoe breng je een netwerkorganisatie tot bloei? Hoe organiseer je je zo dat de betrokkenheid, innovatieve kracht en creativiteit van vrijwilligers optimaal wordt benut en gestimuleerd. Kortom, hoe blijf je als afdeling maatschappelijk relevant? Als regiocoördinator krijg je de kans om mee te werken aan vernieuwing binnen je regio. Dit is een boeiend proces. Je krijgt veel vrijheid om zelf invulling aan de functie te geven. Samenwerken doe je met de lokale bestuursleden en vrijwilligers van afdelingen en de collega- regiocoördinatoren binnen de provincie. En natuurlijk kun je rekenen op de ondersteuning van de regionaal consulenten van het verenigingsbureau.

Taken:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in je Een regio bestaat uit gemiddeld zes PCOB-afdelingen. Je gaat met ze in gesprek over hoe zij zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen als PCOB-afdeling.
 • Je bent op de hoogte van en houdt bij wat er speelt binnen de landelijke KBO-PCOB, zodat je afdelingen kunt wijzen op mogelijkheden en activiteiten die vanuit het verenigingsbureau worden gefaciliteerd/georganiseerd. Binnen jouw regio kun je stimuleren om afdeling overstijgend samen te werken, eventueel ook samen met KBO- Bijvoorbeeld door het opzetten van regionale en provinciale netwerken op onderwerp of thema.
 • Je organiseert in het voor- en najaar een regiobijeenkomst met afvaardigingen van de Hier wordt kennis en ervaring gedeeld en aan intervisie gedaan waardoor je elkaar activeert en stimuleert. Je werkt als team samen met andere collegaregiocoördinatoren in de provincie.
 • Je signaleert en inventariseert wensen en knelpunten bij de afdelingen, bespreekt die met de regionaal consulent en samen onderzoek je wat nodig

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester en waarnemend voorzitter tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

NIEUWSBRIEF 154 jaargang 2021 JULI & AUGUSTUS

KOMENDE LEDENMIDDAGEN

Ons jaarlijkse uitje komt dit jaar in de plaats van de ledenmiddag in september. In de vorige nieuwsbrief las u hier al iets over. Het plan is om op 15 september samen naar de Prullenkast in Oudemolen te gaan voor een High Tea. U kunt dan ook een kijkje nemen in de oude boerderij waar u o.a. een verzameling brocante en curiosa en het Poppen- en Berenmuseum kunt bekijken. De kosten bedragen € 25 per persoon. Een twintigtal leden heeft zich al opgegeven. Als u ook mee wilt kunt u dit nog telefonisch of per mail doorgeven aan de secretaris Lenie Jansen, Droge Mark 7, 4761 JB (T 326034                                                                                                      E ll.jansen@hetnet.nl) . Als u mee wilt, wilt u dan ook doorgeven of u eigen vervoer hebt of graag mee wil rijden. Als u met eigen vervoer gaat kunt u dan ook nog iemand anders een lift geven. We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Markt. De High Tea duurt van 13.00 tot

17.00 uur, behalve de lunch kunt u dus ook het avondeten overslaan.

Degenen die zich hebben opgegeven kunnen het bedrag van € 25 per persoon overmaken op het bankrekeningnummer van de PCOB afd. Zevenbergen NL94 INGB 0004751813 Op 13 oktober komt dhr. Ger Koert met een uitgestelde lezing over Zevenbergen in de Tweede Wereldoorlog. Hierover leest u meer in de Nieuwsbrief van september.

VERSLAG LEDENMIDDAG 9 JUNI

Op 9 juni konden we elkaar als PCOB eindelijk weer ontmoeten na 16 maanden. I.v.m. met ziekte van Jan Heming leidde Jan Oskam de middag.

We beginnen met koffie met een koek.

Jan heet ons welkom en leest een gedicht van kerkvader Augustinus: Gebed in tijden van epidemie. Vele honderden jaren geleden geschreven, maar nu weer heel actueel.

Jan vertelt dat Mies Heming heeft besloten te stoppen met de opening van de middagen en dat Bep Verweij niet meer voor de koffie en de thee zal zorgen. Beide dames krijgen een boeket bloemen en een mooie kaart als dank voor de vele jaren dat ze aan de middagen hebben meegewerkt.

We kijken terug naar de afgelopen 16 maanden waarin 8 leden zijn overleden, waaronder 2 bestuursleden: de secretaris Jack Ossewaarde en de penningmeester Frans van der Put. Hun plaats in het bestuur is ingenomen door Lenie Jansen en Jan Oskam. Verder is Ria Dekker lid geworden van het bestuur. Hierover heeft u ook kunnen lezen in de Nieuwsbrieven van de afgelopen maanden.

Er hebben zich voor deze middag om verschillende redenen 13 leden afgemeld. Ondanks de vele afmeldingen zijn er toch ook 19 leden aanwezig, waaronder 4 nieuwe leden.

Behalve deze 4 hebben we de afgelopen tijd nog 4 anderen als lid mogen inschrijven. Na dit gedeelte drinken we nog een keer koffie, dit keer met een bonbon. Koffie en thee zijn deze keer gratis.

Hierna toont Helmut ons prachtige door Truus gemaakte foto’s van zand- en ijssculpturen. Hij laats ons ook nog foto’s van zijn huisvlijt in coronatijd zien: 39 puzzels van 1000 stukjes!

VERJAARDAGEN JULI & AUGUSTUS

Allen van harte gefeliciteerd.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB CORONAPASPOORT

Demissionair minister Hugo de Jonge is duidelijk in zijn ambities: de komende tijd krijgen miljoenen mensen een coronavaccin. Tegen de zomer zal dan het grootste deel van de hoog-risicogroep (senioren en kwetsbaren) ingeënt zijn. Als alles volgens plan loopt moeten eind juni acht miljoen mensen volledig gevaccineerd zijn. Dan wordt het eindelijk tijd voor de volgende stap: een mooie zomer met meer vrijheden.

Nederland smacht ernaar om weer op pad te kunnen. Het digitale coronapaspoort gaat hierin een belangrijke rol spelen. Maar deze app moet niet ongemerkt een digitale lockdown veroorzaken. Zo waarschuwt Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Want niet iedere oudere bezit een (geschikte) smartphone.

Als Nederlanders straks meer vrijheden kunnen krijgen, dan zou dit voor iedereen moeten gelden. Of je nou digibeet bent, niet de juiste smartphone hebt of van alle moderne snufjes bent voorzien. Hier geldt ook het principe van KBO-PCOB: wees digi-aardig voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen met een digitaal coronapaspoort. Dus demissionair Hugo de Jonge: Zorg voor een alternatief waardoor ook iemand zonder (de juiste) smartphone kan genieten van de hernieuwde vrijheden en niet ongemerkt in een digitale lockdown terecht komt.

Met vriendelijke groet,

 

NIEUWSBRIEF 153 jaargang 2021 JUNI

LEDENMIDDAGEN

Wat heerlijk om onder dit kopje weer eens echt een ledenmiddag aan te kunnen kondigen. We nodigen u van harte uit om elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni om 14 uur in Het Anker. Voor deze middag wordt geen spreker uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

HIGH TEA

Zoals we de vorige maand al schreven: We willen het nieuwe seizoen graag beginnen met een High Tea bij de Prullenkast in Oudemolen. Als datum hebben we gekozen voor woensdag 15 september. De kosten zijn ongeveer € 25 per persoon. In verband met het maken van de afspraken is het belangrijk dat we ongeveer weten met hoeveel personen we zullen zijn. U kunt zich opgeven door het inleveren van het ingevulde strookje onderaan deze Nieuwsbrief. Dit kan ingeleverd worden op de ledenmiddag van 9 juni. U kunt het ook in de brievenbus doen bij de secretaris Lenie Jansen, Droge Mark 7, 4761 JB Zvb. U kunt zich ook telefonisch of per mail bij haar opgeven. (T 325034, E ll.jansen@hetnet.nl)

VERJAARDAGEN juni

 Allen van harte gefeliciteerd.

OVERLEDEN

Op 1e Pinksterdag is onze ex – penningmeester Frans van der Put overleden. Nadat hij na een zware operatie aanvankelijk langzaam de goede kant opging, is zijn gezondheid de laatste weken hard achteruitgegaan. Jan Oskam heeft hem kortgeleden thuis bezocht en namens ons allen bedankt voor al zijn werk voor de PCOB met een bos bloemen en een kaart. We bidden voor Ina, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie om Gods zegen en kracht voor de komende tijd.

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

KBO-PCOB Energie biedt u een eerlijk advies, goede en betrouwbare service en eerlijke prijzen. Ook bewaken wij uw energiecontract. Mocht uw vaste tarievenperiode aflopen, dan informeren wij u tijdig om (samen) weer de beste keuze te kunnen maken.

Zo voorkomen wij dat u onbewust dure variabele tarieven gaat betalen. Onze ervaring leert dat meer dan de helft van onze leden betalen voor dure variabele tarieven.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is en of u ook goedkoper kunt.

Bel 085 – 486 33 64 of stuur een mail naar klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl

 

We krijgen steeds meer meldingen van onze leden dat ze zijn misleid door een energieverkoper. De verkopers misbruiken zelfs de naam van KBO-PCOB!

Let dus goed op en trap er niet in!

En wilt u zeker weten dat KBO-PCOB u belt? Hang op en bel terug op 085 – 486 33 64.

Kijkt u voor meer ledenvoordeel eens op de website van KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502


Ik (wij) doe(n) graag mee met de High Tea op 15 september en hoor nog hoe ik kan betalen.

Naam en telefoonnummer:


Aantal deelnemers


*Ik zorg zelf voor vervoer naar de Prullenkast

*Ik wil graag met iemand meerijden

*Ik rijd zelf en kan nog——– (aantal invullen) anderen meenemen

 

* Graag één mogelijkheid openlaten en de andere twee doorstrepen

 

NIEUWSBRIEF 152  jaargang 2021 Mei

‘TOTZO!’

Samen met het magazine en de nieuwsbrief ontvangt u deze maand het blad  ‘Totzo!’.  Een uitgave van de Museum Plus Bus. De bus kan ons door corona niet naar de musea brengen, met dit blad krijgen we een aantal topwerken  met uitleg hierover thuis.

LEDENMIDDAGEN

In verband met het grote aantal besmettingen op dit moment vinden we het als bestuur nog te vroeg om de ledenmiddag van mei door te laten gaan.  We hopen elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni. Voor deze middag zal geen spreker worden uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

Al vele jaren zijn we gewend om het seizoen af te sluiten met een uitstapje. Omdat nog erg onzeker is of dit in juni al kan, willen we in plaats daarvan het winterseizoen graag beginnen op 15 september met een High Tea bij de Prullenkast. We hopen dat tegen die tijd de horeca weer open is. Het blijft onder voorbehoud, maar noteert u de datum vast.

VERJAARDAGEN  mei

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     Onze gedachten en gebeden zijn bij deze genoemde leden en bij ieder die op welke manier ook een moeilijke periode doormaakt, zeker in deze tijd waarin we veel alleen zijn.

HUWELIJKSJUBILEUM

BESTUUR

Na een inwerkperiode heeft Frans van der Put het penningmeesterschap overgedragen aan Jan Oskam. We zijn Frans dankbaar voor het vele werk dat hij jarenlang voor de PCOB afd. Zevenbergen heeft gedaan. We hopen dat hij straks weer in staat zal zijn om de ledenmiddagen te bezoeken.

UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

SENIOREN ADVISEREN TOEKOMSTIG KABINET: BOUW MEER WOONHOFJES

Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen er ook weer woningen voor starters en gezinnen vrij.”

STRAF SAMENWONEN NIET AF MET DE KOSTENDELERSNORM                                                

Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de bijstand geldt, leidt ertoe dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. Afschaffen dus, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.
Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten: meer armoede. Het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind blijft, en ook ingevoerd wordt voor álle AOW’ers. Want dan is de sociaal-economische ramp helemaal niet te overzien.

 

  Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris, tel. 326034                                                                                                                                     Dhr. J.(Jan)  Oskam,  penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502

 

IS HET GEEN WONDER

ZOALS ALLES GROEIT

EN ZELFS NA EEN WINTER

ZO PRACHTIG OPBLOEIT

 

NIEUWSBRIEF 151 jaargang 2021 April

PASEN

Komend weekend is het Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Wat er in de wereld om ons heen ook gebeurt: Jezus leeft en wij met Hem.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een kleine Paasattentie. We hopen dat u ervan geniet.

LEDENMIDDAGEN

Ook in de maand april kunnen we helaas niet bij elkaar komen. Het aantal besmettingen loopt weer op. We blijven hoop houden, maar we bereiden ons erop voor dat de ledenmiddagen pas na de zomer weer door kunnen gaan.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

 PAMFLET VOOR BANKEN: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp of kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de één op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. F.F. (Frans) van der Put, penningmeester/ ledenadministratie tel. 328033

Dhr. J.(Jan) Oskam, 2e penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

_____________________ NIEUWSBRIEF 147,  jaargang 2020____________________

Het magazine KBO/PCOB voor de maand november verschijnt eind oktober. Wij voegen daar deze nieuwsbrief aan toe.

Het volgende magazine en de volgende nieuwsbrief verschijnen eind november.

LEDENMIDDAGEN 

Hoewel de ledenmiddagen in ieder geval dit jaar niet doorgaan, vinden we het toch belangrijk om iets van ons te laten horen en dus een nieuwsbrief bij het magazine te voegen. We hopen dat het goed met u gaat ook nu  het coronavirus weer oplaait en de quarantaine maatregelen weer strenger zijn geworden.  Bij alles wat er gebeurt en wat ons misschien bang of onrustig maakt mogen we blijven vertrouwen op God en geloven dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ria Dekker heeft het sturen van kaarten aan jarige en zieke leden overgenomen van Judy Dijkstra.  Als u iemand weet die ziek is en een kaartje kan gebruiken dan kunt u dit aan haar doorgeven.

We danken Judy hartelijk voor de lange tijd waarin  zij deze taak uitgevoerd heeft.  Voorlopig blijft ze nog actief in de distributie van de magazines.

 UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

 BLIJ F OMZIEN NAAR ELKAAR

Om de coronacrisis onder controle te krijgen, gaat de samenleving weer een stukje meer op slot, zo werd tijdens de persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Des te belangrijker wordt het om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en ouderen te voorkomen. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.

Met vriendelijke groet,

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,           Secretaris                      tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

_________________NIEUWSBRIEF 144, jaargang 2020.__________________________

 

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli/augustus verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief met magazine verschijnt eind augustus.

 

Beste leden.

U ontvangt deze keer een iets andere nieuwsbrief van ons dan u gewend bent.

Voor zover nog niet bekend moeten wij als bestuur u in kennis stellen van het plotseling overlijden op woensdag 3 juni van onze secretaris Jack Ossewaarde in de leeftijd van 86 jaar. Wij missen door het overlijden van Jack niet alleen een voortref­ felijke secretaris maar ook een innemend persoon die met enthousiasme zijn bestuurs­ functie vervulde. Groot is het verdriet van zijn partner Jeanne Rozendaal die zelf ook gezondheidsproblemen heeft. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en liefde van de mensen die haar omringen.

Het volgende droeve bericht dat wij u moeten melden is de ernstige ziekte van onze penningmeester Frans van der Put, ten gevolge van kanker met uitzaaiingen.

Zijn tijd van leven is beperkt, hij start binnenkort nog met een chemokl!_ur

Wij bidden voor Frans en zijn vrouw Ina om kracht van “Boven” en sterkte voor de komende tijd. U begrijpt wellicht dat door deze gebeurtenissen het voortbestaan van onze PCOB afdeling aan een zijden draadje hangt. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Frans wil een e.v.t. opvolger zelf graag inwerken. Denkt u eens ernstig na of één van deze twee functies iets voor u is, of wellicht weet u iemand anders_ Wij hopen op positieve reakties.

Uitnodiging.

Op woensdag 9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker”. De middag begint om 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur. Deze middag wordt verzorgt door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring- Zevenbergen. Hij heeft al twee maal eerder bij ons een uiteenzet­ ting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beel­ denstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. In de nieuwsbrief voor september komen  wij hier  nog op terug.

Zijn slechte weersomstandigheden of problemen met de mobiliteit, de reden om niet naar deze middag te kunnen komen, meldt u dit dan tijdig (telefonisch) bij de voor – zitter. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch kunt komen.

Omzien naar elkaar.

Momenteel zijn er bij ons geen andere ziektegevallen bekend. Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij; mw. Judy Dijkstra, 0168-324564 of 0642437090.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties.

Woensdag 10 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons lid mw.T.A.Korteweg. Zij woonde de laatste jaren op een veilige afdeling van de Zeven Schakels.

Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

Verjaardagen juli/augustus.

2 juli- Dhr.A.C.A. Geleijns  Bisschopshof 8, 4761SW- Zevenbergen.

7 juli- Mw. T.van Drunen-Voogt    Kasteelweg 1- K59- 4761BN- Zevenbergen. 11 juli- Dhr. J.F.van der Put.       Prins Bernhardstraat 1-282- 4761AJ- Zevenbergen.

11 juli- Dhr. J.G.Heming          Ambachtsgang  20     4761CS-Zevenbergen.

 • juli- Mw. G.de.Lange-Roelfzema Lindonk  77   4761NG-Zevenbergen.
 • juli- Mw. A.Langerak-Jongekrijg vanAerschotstraat 14 4761GE-Zevenbergen.
 • 18juli- Mw. M.C.S. Vollema-Mc Gilvray Geerland 20 4761TK-Zevenbergen.
 • juli- E.Vriens De Knip  10  4761GV- Zevenbergen.
 • juli- Dhr. J. Oskam van Strijenstraat  23  4761KL-Zevenbergen.
 • 23 juli- Dhr. M.Heijndijk  Koperslagerij  24  4762AP-Zevenbergen.
 • 26 juli- Dhr. A.A.Maris   Schuttersweg  75    4761BB-Zevenbergen.
 • 29 juli- Dhr. R.J.van Dijk Gildelaan 22. 4761BA-Zevenbergen.

3 aug- Dhr. F.J.Veerhoek  Pastoor van Kessellaan 708 4761BH-Zevenbergen.

3 aug- Mw. M.F.Dekker-van der Waal Okkerlaak     39  4761TD-Zevenbergen.

5 aug- Mw. C.A.Korteweg-den Hollander Hazeldonkse Zandweg 15 4762AJ­ Zevenbergen.

19 aug- Dhr. F.F.van der Put.  Zeestraat  44  4761HL-Zevenbergen. 25 aug- Mw. G.P.Stolk.        Oudlandstraat 19 4926RC-Lage Zwaluwe.

31 aug. Dhr. J.H.Burgers.    Ploegschaar  10  4765DC-Zevenbergschen Hoek. Allen van Harte Gefeliciteerd.

Wij hopen u 9 september 2020 weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,                                                    tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

 

i.o. Truus Dubbeldam.

__________________________________(J.O  juni 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  143 Jaargang 2020.

Beste Leden.

Zoals bekend hebben wij in onze vorige nieuwsbrief  kenbaar gemaakt dat er pas  op 9 september 2020 een nieuwe bijeenkomst kan worden gepland. Als we zo de wekelijkse berichten volgen zijn daar ook nog twijfels over. Het te verwachte vaccin zal dan spoedig aanwezig moeten zijn wil alles weer op de oude manier  worden geregeld. Hieronder vindt u  nogmaals een  beschrijving  wat u op de middag van 9 september 2020 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag  9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen. Hij heeft  al twee maal eerder bij ons een uiteenzetting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beeldenstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. We zullen hierover in onze nieuwsbrief voor de maand september 2020 nog wel een keer op terugkomen. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de maanden juni en juli/augustus nog de nieuwsbrief met eventuele nadere mededelingen.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 Mutaties

Geen

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

  ‘Geen wederopbouw zonder  de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

 Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden.

De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken  en niemand af te schrijven.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie}:

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over   dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen      op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)

“Deze  coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

Jan Slagter (Omroep MAX)

Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct    de kop worden ingedrukt. Ouderen  zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van mei 2020)

 

 

 

 Deze beelden verschijnen bijna dagelijks in de nieuwsbladen en geven een beeld hoe de situatie er voor staat.

Mogelijk zijn ze spoedig verdwenen.

 Wij zien u graag terug op 9 september 2020

Hr. J.G. (Jan) Heming                 voorzitter                                327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam        wn. voorzitter, activiteiten 320557

Hr. J. (Jan) Oskam                        2e penningmeester               329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                  penningm./ledenadm           325519

Mv. L.L. (Lenie) Jansen               secretaris                                  326034

Mv. R. (Ria Dekker                                                                           32550