Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat: De heer Albert Elzerman, telefoon 06-43983407.

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.

NIEUWSBRIEF 178  MAART 2024

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 14 FEBRUARI 

Aanwezig zijn 25 leden en gasten.
Jan Oskam heet ons allen welkom. Een speciaal welkom is er voor  Marco Stout, de spreker van deze middag.
Jan leest de Spreuken van Salomo, waarna hij voorgaat in gebed.
Er zijn enkele afmeldingen.
Het onderwerp van deze middag gaat over testamenten en is onderverdeeld in
A. Erfrecht, B. Schenken en C. Levenstestament.
Marco Stout gaat in op de diverse onderdelen van het erfrecht zoals wie erft, de wettelijke verdelingen de erfbelasting.
Bij schenkingen bespreekt hij de verschillende mogelijkheden en de financiële gevolgen.
Het laatste onderdeel is het levenstestament. Dit is een belangrijk testament waarin je laat vastleggen wie zaken voor jou regelt als je b.v. wilsonbekwaam wordt.

Het was een hele boeiende middag over een belangrijk onderwerp.
We kregen veel informatie en om alles nog eens na te kunnen lezen is het voor belangstellenden mogelijk de presentatie en een drietal brochures bij mij aan te vragen via emailadres laelzerman@ziggo.nl.

KOMENDE LEDENMIDDAG  20 MAART
Loes op ten Noort komt ons deze middag vertellen over allerlei klokken uit de middeleeuwen tot de huidige tijd. Ook laat ze u zien hoe men in de oudheid al trachtte om inzicht te krijgen in de tijd. Waterklokken, zandlopers en zonnewijzers zijn allerlei manieren om tijd te meten. De reis door de tijd loopt door tot radiografisch bestuurde klokken, smartwatches  en klokken die ons kunnen waarschuwen b.v. bij een hartinfarct.
Loes heeft een kleine verzameling zakhorloges die ze meebrengt en die u mag bekijken.

LEDENMIDDAG  18 april

Deze middag is nu al in de nieuwsbrief opgenomen omdat  het April-magazine na deze verschijnt.
De heer Wiebren Kuiper komt ons iets vertellen over de Chinese cultuur. Meer dan 2000 jaar hebben Chinese dynastieën het land bestuurd. Wij kennen hun namen o.a. van het porselein dat naar hen vernoemd is. Verder heeft de leer van Confucius veel invloed gehad. De Chinese keizers hebben altijd veel macht gehad. Maar de toegenomen invloed van buitenlandse machten leidde uiteindelijk in 1911 tot het einde van het keizerrijk en China werd een volksrepubliek.

Plaats: zaal het Anker, Markt 4
Aanvang 14.00 uur ontvangst vanaf 13.30 uur
Toegang gratis, koffie of thee  € 1,50

Afsluiting seizoen
We willen dit jaar het seizoen afsluiten op woensdag 12 juni met een reisje naar Hilvarenbeek. Daar is een leuk museum “De dorpsdokter”. We willen daarheen gaan met de bus. We vertrekken ca 12.30 uur en zullen om ca 18.00 uur terug zijn. Er wordt wel een bijdrage gevraagd. 
Verdere details zult u nog horen, maar wilt u zichzelf vast opgeven op de komende middagen bij Loes of Jan. 

OMZIEN NAAR ELKAAR
De afgelopen tijd zijn helaas twee van onze leden overleden t.w.:
Dhr. Ger Nelemans, verblijvende in de ZevenSchakels
Mevr. Wendela van Slooten, Akkerwindestraat 41.

Wij wensen de familie van hen beiden veel kracht en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
Gelukkig mochten wij ook twee nieuwe leden verwelkomen t.w.:
Mevr. Martina Kooiman, de Donk 43
Dhr. George Schramkowski, de man van Wendela. 
We hopen dat beiden zich thuis gaan voelen in ons midden. 
Mevr. Corrie Korteweg-den Hollander heeft nu een definitieve plek gevonden in de Zeven Schakels, schakel 6 kamer 151a. 
De heer en mevrouw Hoeneveld-van Stuijvenberg, Lindonk 66, zijn beiden weer thuis. We hopen dat ze nog lang samen mogen zijn in hun huis. 

Met vriendelijke groet,
Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 0168 325519
Dhr. L.A. (Albert) Elzerman, secretaris tel. 06-43983407  
Mw. L.E. (Loes) op ten Noort, activiteiten tel. 06 52430374
Mw. M.F. (Ria)  Dekker tel.0168 325502

 

NIEUWSBRIEF 177  FEBRUARI  2024                                                                                

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 20 DECEMBER
Aanwezig zijn 23 leden 
Jan Oskam heet allen welkom,
Na een inleiding en gebed zijn er nog enkele afkondigingen:
* Willen degenen die hun contributie voor 2024 nog niet hebben betaald dit z.s.m. doen.
* Onze volgende middag is op de 3e woensdag in januari, 17 januari dus.
* Per 1 januari 2024 hebben een viertal leden hun lidmaatschap opgezegd.
Hierna hebben we onze kerstviering gehouden, welke anders van opzet was dan gebruikelijk.
Deze opzet viel bij velen in de smaak.

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG VAN 17 JANUARI
Aanwezig waren 24 leden. Een paar leden hadden zich afgemeld.
Jan Oskam heette iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder het echtpaar Govert en Dicky Schraver. Zij zijn lid van de ANBO en zijn nu dus welkom op onze middagen, want de PCOB en ANBO zijn per 1 januari 2024 gefuseerd. Jan opent de middag met het lezen van de Nieuwjaarspsalm 91, waarna hij voorgaat in gebed.
Deze middag werd ingevuld met inbreng van verschillende leden. Loes opende met een dia presentatie  vanuit Italië met bijzonder marmer. Jaap Burger leest een oud maar mooi gedicht voor over de dieren en Eelbren Vrind een heel grappig stukje over de moeilijkheden van de Nederlandse taal. Jan Kramer vervolgde met de serie met het bijzondere verkeer in Singapore en Truus en Helmut met een dia presentatie over de zand sculpturen in Garderen. Jan Oskam eindigde met een crimineel verhaal uit 1750 in onze plaatselijke Hervormde kerk.
Al met al een bijzondere leuke en gezellige middag, waarbij we werden getrakteerd  door Mies Mening, omdat zij op die dag jarig is. We werden ook verwend met diverse hapjes bij een glaasje sap of advocaat met slagroom of wijn of bier.
Ten slotte werd Helmut nog verrast met een tray bier voor alle hulp die hij steeds geeft en kreeg Elly Elzerman een bos bloemen voor het verzorgen van het maandelijks bulletin.

KOMENDE LEDENMIDDAG  14 FEBRUARI
Mr. Marc Stout van kantoor Signa Notarissen komt vertellen over zaken die een notaris regelt. In het bijzonder zaken die ouderen aangaan. Waarom een testament ? Wat is een levenstestament ? Hoe gaat het als u uw huis wil verkopen en het geld aan de kinderen wil geven? De notaris kan u dit allemaal vertellen en heeft daarbij leuke praktijkvoorbeelden. U mag zelf ook vragen stellen.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Han van der Duijn Schouten heeft in het ziekenhuis voor een urineweg infectie.
Aad Begeer heeft weer in het ziekenhuis gelegen voor een blaasontsteking.
Nel Heijndijk-Bouman is opgenomen in een kliniek in Tilburg.
De heer en mevrouw Hoeneveld-van Stuijvenberg zijn beiden opgenomen geweest in de Zeven Schakels.

Allen van harte beterschap.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 0168 325519
Dhr. L.A. (Albert) Elzerman, secretaris tel. 06-43983407  
Mw. L.E. (Loes) op ten Noort, activiteiten tel. 06 52430374
Mw. M.F. (Ria)  Dekker tel.0168 325502

 

NIEUWSBRIEF 176  DECEMBER 2023 / JANUARI 2024                                                 

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 15 NOVEMBER
Aanwezig waren 23 leden. Elf leden hadden zich afgemeld.
Jan Oskam heette iedereen hartelijk welkom. Hij opende de middag met het lezen van enkele verzen van de berijmde versie van psalm 149, waarna hij voorging in gebed.
Vervolgens vertelde de voorzitter van de kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg, Ger Bons, over de huidige taken van de kruisvereniging. De originele taken worden steeds minder omdat de taken en rol van de wijkverpleegkundigen steeds belangrijker worden en overgenomen zijn door de overheid. De taken van de kruisvereniging veranderen nu meer van zorgorganisatie naar een organisatie die er is om de mensen te plezieren, b.v. door het organiseren van uitjes of andere zaken voor de leden van de kruisvereniging. Maar met die uitjes of andere zaken kunnen ook leden van de PCOB meedoen, zoals laatst de dagcursus valpreventie. 

Vervolgens namen onze leden Jan en Riet Kramer ons mee naar het mooie eiland Sri Lanka. De Engelsen en Hollanders noemden het eiland eerst Ceylon, later werd het Sri Lanka in 1972.

Sri Lanka is door de heilige Adamsbrug met India verbonden. Het is nu nog slechts een strip kleine eilandjes. Ook de Adams Peak is heilig voor alle godsdiensten in Sri Lanka.

De natuur is prachtig en loopt  van hagelwitte stranden naar mistige nevelwouden hoger op. Er zijn ook veel theeplantages. In het nationaal museum staan o.a. kostbaarheden ooit aan de koningen van Kandy aangeboden. Nederland heeft besloten zijn  roofkunst terug te geven en daarbij hoort ook het “kanon van Kandy”, een prachtig sierkanon bedekt met goud en zilver.

De Wolvendaalse kerk in Colombo is onlangs gerestaureerd op kosten van NH-Kerk Nederland.

Het interieur lijkt erg op onze eigen Zevenbergse kerk.

De VOC handelde in heel diverse spullen en was de grootste handelsmaatschappij van haar tijd.  Uiteindelijk werd Sri Lanka Engels en in 1948 een zelfstandige staat.

De burgeroorlog van 1983-2009 was dramatisch voor het land en kostte meer dan 100.000 levens .

De Tsunami van 2004 was nog een ramp daar bovenop, maar bracht geen verzoening. Een vrolijker beeld waren  de schilderingen op de 200m hoge rots van Sigiriya , van waaraf er ook een prachtig uitzicht is.

Tot slot zagen we veel beelden uit de wildparken. Eind 18e eeuw waren er nog 20 000 olifanten. Rond 1950 waren er nog 1000 over. Dit kwam door de Big Game jacht van de Engelsen die voor “de sport” op olifanten schoten, gelukkig nu verboden. Het worden er al weer meer.

Kortom een mooie en leerzame lezing. Bedankt Jan en Riet.

CONTRIBUTIE 2024
In de bestuursvergadering heeft de penningmeester Jan Oskam voorgesteld op de contributie voor 2024 gelijk te houden aan die van 2023. De contributie voor echtparen is € 58 en voor alleenstaanden € 35. Het voorstel is aangenomen.