Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat:Mevrouw Lenie Jansen , telefoon 0168-326034.

De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.


NIEUWSBRIEF 176  DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

                                                                              

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 15 NOVEMBER

Aanwezig waren 23 leden. Elf leden hadden zich afgemeld.

Jan Oskam heette iedereen hartelijk welkom. Hij opende de middag met het lezen van enkele verzen van de berijmde versie van psalm 149, waarna hij voorging in gebed.

Vervolgens vertelde de voorzitter van de kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg, Ger Bons, over de huidige taken van de kruisvereniging. De originele taken worden steeds minder omdat de taken en rol van de wijkverpleegkundigen steeds belangrijker worden en overgenomen zijn door de overheid. De taken van de kruisvereniging veranderen nu meer van zorgorganisatie naar een organisatie die er is om de mensen te plezieren, b.v. door het organiseren van uitjes of andere zaken voor de leden van de kruisvereniging. Maar met die uitjes of andere zaken kunnen ook leden van de PCOB meedoen, zoals laatst de dagcursus valpreventie. 

Vervolgens namen onze leden Jan en Riet Kramer ons mee naar het mooie eiland Sri Lanka. De Engelsen en Hollanders noemden het eiland eerst Ceylon, later werd het Sri Lanka in 1972.

Sri Lanka is door de heilige Adamsbrug met India verbonden. Het is nu nog slechts een strip kleine eilandjes. Ook de Adams Peak is heilig voor alle godsdiensten in Sri Lanka.

De natuur is prachtig en loopt  van hagelwitte stranden naar mistige nevelwouden hoger op. Er zijn ook veel theeplantages. In het nationaal museum staan o.a. kostbaarheden ooit aan de koningen van Kandy aangeboden. Nederland heeft besloten zijn  roofkunst terug te geven en daarbij hoort ook het “kanon van Kandy”, een prachtig sierkanon bedekt met goud en zilver.

De Wolvendaalse kerk in Colombo is onlangs gerestaureerd op kosten van NH-Kerk Nederland.

Het interieur lijkt erg op onze eigen Zevenbergse kerk.

De VOC handelde in heel diverse spullen en was de grootste handelsmaatschappij van haar tijd.  Uiteindelijk werd Sri Lanka Engels en in 1948 een zelfstandige staat.

De burgeroorlog van 1983-2009 was dramatisch voor het land en kostte meer dan 100.000 levens .

De Tsunami van 2004 was nog een ramp daar bovenop, maar bracht geen verzoening. Een vrolijker beeld waren  de schilderingen op de 200m hoge rots van Sigiriya , van waaraf er ook een prachtig uitzicht is.

Tot slot zagen we veel beelden uit de wildparken. Eind 18e eeuw waren er nog 20 000 olifanten. Rond 1950 waren er nog 1000 over. Dit kwam door de Big Game jacht van de Engelsen die voor “de sport” op olifanten schoten, gelukkig nu verboden. Het worden er al weer meer.

Kortom een mooie en leerzame lezing. Bedankt Jan en Riet.

 

KOMENDE LEDENMIDDAGEN 20 DECEMBER OM 12.00 UUR EN 17 JANUARI OM 14.00 UUR  IN HET ANKER

Woensdag 20 december kerstviering

Voor het eerst hebben 5 dames een mooie viering in de vorm van een lunch voorbereid. Alles in feestelijke kerststijl. Tussendoor een kerstverhaal en een kerstgedicht. Als het lukt ook mooie kerstmuziek op de achtergrond. Momenteel hebben zich 21 mensen aangemeld. Aanmelden kan nog tot 15 december bij Loes op ten Noort, tel 0652 430374.

Let op de aanvangstijd. Vanaf 11.30 uur is de zaal open en krijgt u een heerlijk kopje koffie of thee. Het programma begint om 12 uur. Dit alles is gratis voor onze leden.

Woensdag 17 januari 2024

Nieuwjaarswensen. Behalve koffie wordt er ook een lekker glaasje geschonken.

Daar tussendoor is plaats voor eigen presentaties. U mag bijv. een stukje voorlezen of een gedicht voordragen. Een paar foto’s of een filmpje presenteren kan waarschijnlijk ook. Hopelijk zijn tegen die tijd de problemen met het projecteren opgelost. Laat het een gezellige middag worden van leden voor leden. Omzien naar elkaar dus. En voel u niet bezwaard als u niets heeft, niet durft of gewoon niet wil. Als iedereen iets zou doen, dan zijn we ’s avonds laat nog niet klaar. Kom dan gewoon gezellig luisteren en samen met elkaar genietend het nieuwe jaar ingaan. Ook dit alles is gratis voor onze leden.

 FUSIE PCOB EN ANBO

Het is zeer waarschijnlijk dat er een fusie komt van de PCOB met de ANBO per 1 januari 2024. Wat dat voor onze plaatselijke afdeling gaat betekenen weten zij nog niet, maar wij zullen u op de hoogte houden.  In elk geval zal het Magazine volgend jaar een andere naam krijgen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 0168-325519

Dhr. L.A. (Albert) Elzerman, secretaris tel. 06 43983407  

Mw. L.E. (Loes) op ten Noort, activiteiten

Mw. M.F. (Ria)  Dekker


NIEUWSBRIEF 175 NOVEMBER 2023
 
                                                                            

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 18 OKTOBER

Aanwezig zijn 17 leden. Afgemeld hebben zich 6 leden.
De voorzitter Jan Oskam heet allen welkom.
Hij leest het gedicht “Een kind” voor van M. Jacobsen uit 1936, waarna hij voorgaat in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

VALTRAINING
De nieuwe datum is 1 november. Jan zal de leden, die zich hiervoor hebben opgegeven, informeren.

CONTRIBUTIE 2024
In de bestuursvergadering heeft de penningmeester Jan Oskam voorgesteld op de contributie voor 2024 gelijk te houden aan die van 2023. De contributie voor echtparen is € 58 en voor alleenstaanden € 35. Het voorstel is aangenomen.

LEZING LILIANE FONDS
Anneke Mulder hield een lezing over het Liliane Fonds.

Het Liliane Fonds werkt in ongeveer 30 landen samen met lokale partnerorganisaties. Zij zorgen dat kinderen met een handicap worden geholpen op de plekken waar de armoede het grootst is, in sloppenwijken en afgelegen dorpen. De teams bestaan uit mensen met uiteenlopende expertises en bieden individuele hulp aan kinderen en brede hulp binnen de gemeenschap. Jaarlijks ondersteunen wij tienduizenden kinderen en jongeren met een handicap.

Voor een donatie was een busje aanwezig, waar de aanwezigen een gift in konden doen. Van Anneke Mulder ontvingen we de volgende mail:

Goede middag mevrouw op ten Noort, 

In het ” worstbusje” van gisterenmiddag zat het mooie bedrag van €134,60. Namens alle kinderen van het Lilianefonds onze hartelijke dank.

Wij hebben een prettige middag gehad met aandachtig en gul publiek. 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Mulder

Ook vanuit de aanwezige leden kwamen positieve reacties over de lezing.
We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde en leerzame middag

 

KOMENDE LEDENMIDDAG 15 NOVEMBER

Op onze ledenmiddag van 15 november gaan we -in gedachten- samen op reis naar Sri Lanka.

Onze leden Riet en Jan Kramer nemen ons mee naar dit mooie en interessante eiland. Mocht de naam u niets zeggen: ……. vroeger heette het “Ceylon”, waar die lekkere Ceylon-thee vandaan komt.

Sri Lanka is een tropisch eiland met hagelwitte palmen-stranden, maar ook met prachtige bergen. Alles op een oppervlak van Nederland + België.

Sri Lanka heeft een hele rijke historie, met nog iets bijzonders ……  een stuk echte Nederlandse geschiedenis. Over een periode van 200 jaar waren wij nauw met elkaar verbonden. De VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) speelde hierin een grote rol! Er zijn nog heel veel interessante plaatsen die hieraan herinneren en, zelfs ook, een bevolkingsgroep met de naam “de Burghers”.

Daarnaast zijn er prachtige wildparken met een enorme variatie aan dieren.

We gaan het allemaal horen en zien in een presentatie met honderden foto’s.

De ledenmiddag zal, zoals gewoonlijk, zijn in het Anker, aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.


KERSTVIERING 20 DECEMBER

De opzet van deze middag zal anders zijn dan in voorgaande jaren.

Een werkgroep van de dames Loes op ten Noort, Marja Roza, Ineke van de Put, Jannie Kleiwegt en Wendela Sloten is al begonnen met de voorbereiding.
Om te weten op hoeveel personen zij ongeveer kunnen rekenen, staat onderaan de brief een aanmeldstrookje.

 

NIEUWJAARSMIDDAG 17 JANUARI 2024

Het idee is om deze middag in te vullen met een hapje en drankje waarbij foto’s e.d. van onze leden getoond zullen worden. Foto’s en filmpjes kunnen via de mail naar Loes gestuurd worden.

Haar emailadres is: loes.optennoort@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 325519
Dhr. L.A. (Albert) Elzerman, secretaris tel. 06-43983407  
Mw. L.E. (Loes) op ten Noort, activiteiten tel. 06 52430374
Mw. M.F. (Ria)  Dekker tel.0168 325502


NIEUWSBRIEF 174   OKTOBER 202
3

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 20 SEPTEMBER

Aanwezig zijn 26 leden. Afgemeld hebben zich 4 leden.

De voorzitter Jan Oskam heet allen welkom.
Hij leest het gedicht Vredesweek, waarna hij voorgaat in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

 • Onze afdeling mocht 2 nieuwe leden verwelkomen.
  Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze afdeling.
 • Het onderwerp van de afgelopen ledenmiddag was de Oisterwijkse bossen en vennen in beeld.
  Aanvankelijk zou de heer Peter van Oerle deze lezing geven, maar doordat hij een andere baan heeft, kon hij niet aanwezig zijn. Hij heeft de diapresentatie op een usb-stick opgestuurd aan Loes. Zij deed nu de lezing met technische ondersteuning van Helmut.
  Het was een mooie presentatie met mooie beelden van het natuurgebied in Oisterwijk in de herfst.


KOMENDE LEDENMIDDAG 18  OKTOBER

Anneke Mulder zal een lezing geven over het Lilianefonds dat u ongetwijfeld kent als de organisatie die in ontwikkelingslanden steun geeft aan kinderen met een handicap. Momenteel zijn er naar schatting 40 miljoen kinderen met een handicap in arme landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze kinderen hebben dringend onze steun nodig. In de landen waar het fonds zich op richt, doen kinderen met een beperking namelijk niet mee in de maatschappij. Ze kunnen bijvoorbeeld niet naar school en zijn later niet in staat om te werken. Ook krijgen ze veel vaker te maken met verwaarlozing, misbruik en geweld. Anneke Mulder zal ons vertellen over het ontstaan van het Liliane Fonds, hun werkwijze en geeft ze praktijkvoorbeelden van kinderen die ze geholpen hebben. Zij zal gebruikmaken van een PowerPointpresentatie en filmpjes. De lezing is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

De ledenmiddag zal, zoals gewoonlijk, zijn in het Anker, aanvang 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

 

AFSCHEID LENIE JANSEN EN JUDY DIJKSTRA

Vanmiddag hebben we ook afscheid genomen van Lenie Jansen en van Judy Dijkstra.

Lenie heeft 6 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 3 jaar als secretaris van onze afdeling.
Zij is opgevolgd door Albert Elzerman.
Judy Dijkstra was 15 jaar lang coordinator voor de distributie van het KBO/PCOB magazine.
Haar taak is overgenomen door Elly Elzerman.
Na een dankwoord van de voorzitter kregen Lenie en Judy bloemen overhandigd.

De voorzitter moest de bijeenkomst vroegtijdig verlaten.
Loes heeft daarom deze middag om 15.40 uur afgesloten.

VALTRAINING OP 25 OKTOBER

Deze training is uitgesteld. Over een nieuwe datum volgt nog nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 0168-325519
Dhr. L.A. (Albert) Elzerman, secretaris tel. 06-43983407  
Mw. L.E. (Loes) op ten Noort, activiteiten tel. 06 52430374
Mw. M.F. (Ria)  Dekker tel.0168 325502

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG VAN 15 FEBRUARI

Aanwezig zijn 27 leden en gasten.

 • Jan Oskam heet ons allen welkom. Een speciaal welkom is er voor Wiebren Kuipers, de spreker van deze middag.
 • Jan leest gezang 121 uit het Liedboek voor de kerken, waarna hij voorgaat in gebed.
 • Er zijn enkele afmeldingen.
 • Jan vertelt dat de gemeentelijke subsidie voor dit jaar ontvangen is.
 • Jaap Burgers heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar hij is gelukkig vanmiddag weer in ons midden.
 • Jan Heming is kort nadat hij thuis was gekomen na een verblijf in het ziekenhuis en een periode van revalidatie in de 7-Schakels weer opgenomen in het ziekenhuis.
 • Toos Bijl revalideert thuis na een herseninfarct.

Na deze opening krijgt Wiebren Kuipers het woord.

Hij vertelt ons voor de pauze uitgebreid over Nederlands Indië

Vanaf het eind van de 16e eeuw voeren schepen naar het gebied voor de koop van specerijen. In 1602 wordt hiervoor de VOC opgericht.

Jan Pieterszoon Coen zorgde als gouverneur generaal voor een geordende bestuursstructuur en een alleenrecht voor de koop van nootmuskaat en foelie. Bij het verkrijgen van deze monopoliepositie zijn vele bewoners vermoord.

Na het faillissement van de VOC in 1798 kwam het bewind in handen van de Bataafse republiek. Vanaf 1816 wordt gesproken over Nederlands Indië. De oorspronkelijke bewoners werden veelal onderdrukt en deelden niet mee in de rijke opbrengst van het land. Na het verschijnen van het boek Max Havelaar werden mensen in Nederland zich wat meer bewust van deze situatie. Voorzieningen als ziekenhuizen en onderwijsinstellingen werden verbeterd.

Ver voor de Tweede Wereldoorlog ijverde Soekarno voor onafhankelijkheid. Na de oorlog werd de strijd feller gevoerd, maar het duurde nog tot 1949 voor Nederland overging tot de soevereiniteitsoverdracht.

Na de pauze kijken we nog naar het huidige Indonesië. Een belangrijke bron van inkomsten in dit prachtige land is toerisme.

De taal bevat nog veel Nederlandse leenwoorden.

Gelukkig zijn de laatste jaren de onderlinge betrekkingen genormaliseerd.

KOMENDE LEDENMIDDAG 15 MAART

in gebouw “Het Anker”, Markt 4. Aanvang14.00 uur

Voor deze middag is geen spreker uitgenodigd. We gaan in plaats van naar een spreker te luisteren met elkaar onze Bijbelkennis testen aan de hand van 40 vragen. Het beeld- en vragenmateriaal komt van het Bijbelgenootschap. Loes zal de quiz leiden. We hopen samen een gezellige en leerzame middag te hebben. En leerzaam kan het alleen zijn als je niet alles weet!

OMZIEN NAAR ELKAAR

Onlangs is ons oud lid dhr. J.H. Kanters, Havenstraat 12, 4927BA Hooge Zwaluwe overleden

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en de verdere familie.

NIEUW LID

We mogen deze maand weer een nieuw lid begroeten: Wendela van Slooten.

Welkom Wendela!

VERJAARDAGEN MAART

 • 2 maart mw. C. Huyssoon- de Rooij, Molenstraat 31a 4761 CJ Zvb.
 • 5 maart mw. P.J. Ewoldt- de Bruijne, Geerland 40 4761 TK Zvb.
 • 18 maart mw. C.A.C. Timmermans- Segaar, Prins Clausstraat 43 4761 AM Zvb.
 • 27 maart mw. J. Kleijwegt- Stephanus, Zeestraat 95 4761 HH Zvb.

Allen van harte gefeliciteerd.

MUSEUM PLUS BUS

Donderdag 4 mei a.s. hopen we met onze leden met de Museum Plus Bus een uitstapje te maken naar het Zeeuws Museum in Middelburg.

Er kunnen 45 personen en 10 rollators mee.

Om 8.30 uur staat de bus bij het Anker om ± 16.45 uur hopen wij weer terug te zijn.

Bus, entree museum en koffie zijn gratis, de lunch in het museum-restaurant, bedraagt € 16,00 (dit is inclusief fooi voor de chauffeur en reisleider). Deelname aan de lunch is niet verplicht. Als u geen gebruik maakt van de lunch houdt u er dan wel rekening mee dat in het museum niet gegeten mag worden, in de bus mag dit natuurlijk wel.

Met minder dan 30 deelnemers kan de bus niet rijden. We zijn goed op weg om dit aantal te halen, maar we hebben nog een paar aanmeldingen nodig. Neem gerust ook iemand mee die geen lid is.

Meldt u aan bij Truus Dubbeldam, Zandberg 62 4761TW Zevenbergen.

Tel. 0168-320557

Het bedrag voor de lunch graag uiterlijk 21 april overmaken aan PCOB afd. Zevenbergen op rekeningnummer NL94INGB0004751813 o.v.v. Museum Plus Bus

TOELICHTING WETSVOORSTEL TOEKOMST PENSIOENEN

Voor veel mensen met een ( toekomstig) pensioen is het volstrekt onduidelijk wat er de komende jaren gaat wijzigen in de pensioenen en wat de gevolgen daarvan voor hen zijn.

De PCOB afdeling Maashorst organiseert op woensdagmiddag een voorlichtingsbijeenkomst in Uden. Wie deze bijeenkomst bij wil wonen kan hierover uitgebreidere informatie krijgen bij onze secretaris Lenie Jansen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan) Oskam, voorzitter en penningmeester tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. M.F. (Ria) Dekker

Mw. L.E. (Loes) op ten Noort (activiteiten)

Nieuwsbrief DECEMBER 2022 -JANUARI 2023 voor niet leden pdf

Het bestand wordt dan gedownload. Zoek het op in de map downloads om het te openen.


NIEUWSBRIEF 163   OKTOBER 2022

TERUGBLIK OP DE LEDENMIDDAG  VAN 14 SEPTEMBER

Aanwezig zijn 26 leden. Afgemeld hebben zich Janny Kleiwegt, Eelbren Vrind, Judy Dijkstra en Cees de Vrij.

De voorzitter Jan Oskam heet allen welkom.

Hij leest een gedicht uit Petrus (magazine PKN) m.b.t. de huidige crisissen, waarna hij voorgaat in gebed.

Er zijn de volgende mededelingen:

Dhr. en mw. Heijndijk waren afgelopen maandag 60 jaar getrouwd. Ze verblijven nu nog in Hongarije

Elly Elzerman heeft besloten om Truus Dubbeldam niet op te volgen als bestuurslid. Inmiddels heeft Jan Loes op ten Noort voor deze taak gevraagd en zij heeft ja gezegd.

We zijn gewend onze ledenmiddagen te houden op de 2e woensdag van de maand. Ook de Vrouwen van Nu komen op de 2e woensdag bij elkaar. Voor een aantal leden is dit teveel op één dag. Wij zijn van plan om daarom vanaf januari te verhuizen naar de 3e woensdag.

Hierna krijgt  Ebo Roek het woord. Hij vertelt ons iets over de geschiedenis van de suikerindustrie.

Oorspronkelijk kwam de suiker alleen uit suikerriet. Met de ontdekking van suiker in bieten in 1575 werd niets gedaan. De overgang naar bietsuiker is voornamelijk gekomen na  de afschaffing van de slavernij (rietsuiker werd duurder) en de snel teruglopende vraag naar meekrap (als kleurstof verdrongen door andere producten), vlas (vaak vervangen door katoen) en tarwe (goedkopere import uit Amerika). De (veredelde) suikerbiet bood boeren een alternatief.

De eerste suikerfabrieken werden gebouwd. Hierin werd ruwe bruine suiker gemaakt, die later in de bestaande raffinaderijen in Amsterdam werd verwerkt tot witte suiker.

De 1e suikerbietenfabriek in Zevenbergen, de Azelma, was ook een raffinaderij.

Omdat de boeren lage prijzen voor hun bieten kregen richtten zij in 1899 de Coöperatie op. Zij bouwden hun eigen suikerfabriek. Deze fabriek heeft tot de sluiting in 1987 vele Zevenbergenaren werk bezorgd.

KOMENDE LEDENMIDDAG 12  OKTOBER

Deze middag komt Jan Blokland ons iets vertellen en laten zien over zijn reis naar Kyrgyzstan. Een bergland met grote hoogteverschillen en een zeer rijke flora. We volgen hem op een ontdekkingsreis door de verschillende landschappen: van woestijn en steppe via akkers weiden en bossen naar alpenweiden. Hij vertelt ook over zijn contacten met de plaatselijke bevolking en de lokale cultuur.

VERJAARDAGEN OKTOBER

1  oktober  Dhr. J. H. Kanters Havenstraat 12, 4927 BA  Lage Zwaluwe

3  oktober  Mw. J. Sterk-Blok, Hoge Zeedijk 58 4771 RS Langeweg

8  oktober  Mw. L. E. op ten Noort- Oppedijk, Lindonk 85 4761 NG  Zvb.

16 oktober Mw. T.H. Ketelaar-van Bracht, Kasteelweg 341 4761 BN Zvb.

17 oktober Mw. A.C. Rozendaal-Kooijman, Kasteelweg 51 F67f.  4761 BN Zvb.

20 oktober Mw. D.M. van der  Put- de Bie, Zeestraat 44 4761 HL Zvb.

31 oktober Mw. E.H. Vrind-Vegter, Kasteelweg 103 4761 BM Zvb.

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR    

Eelbren Vrind en Rina Timmermans hebben beiden corona gehad. Het gaat gelukkig weer beter met hen, al is er nog wel  tijd nog om verder te herstellen.    

 GELD & RECHT BIEDT HULP BIJ  VRAGEN OVER GELD EN REGELS

We hebben allemaal te maken met hogere prijzen voor ons levensonderhoud. Bij de bakker, de groenteboer en de supermarkt merken we dat , maar de grootste prijsstijgingen (voor wie geen vast contract heeft) zien we op de gas-en elektriciteitsrekening. In verband hiermee deze maand geen bericht uit de landelijke nieuwsbrief maar een persbericht van Surplus:

 

De (vrijwillig) medewerkers van Geld & Recht van Surplus zijn er voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk. Zij geven advies en ondersteuning bij vragen over sociale zekerheid, financiën en consumentenzaken en helpen graag bij het vinden van een weg in het doolhof van wetten, regelingen en voorzieningen. 

“Formulieren zijn soms hopeloos ingewikkeld”, vertelt Wilma van de Kar, coördinator Geld & Recht. “Hoe fijn is het dan dat er iemand met je mee kijkt! Onze (vrijwillig) medewerkers zijn er voor alle vragen op het gebied van geld en regels. En weten wij het antwoord niet? Dan verwijzen we door, maar zo dat we zeker weten dat de vraag beantwoord is.”  

Check op toeslagen                                                                                                       In totaal ontvangt 60 procent van alle 7,9 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Niet iedereen die in aanmerking komt, vraagt een toeslag aan. Mensen met lage inkomens blijken vaak terughoudend met de aanvragen, omdat ze bang zijn een toeslag later te moeten terugbetalen. Ook zien ze op tegen het omslachtige digitale proces van de aanvraag. De medewerkers van Geld & Recht kunnen helpen bij het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Voorzieningencheck                                                                                                     Behalve het nakijken van de toeslagen kijken de medewerkers van Geld & Recht ook of er nog andere (gemeentelijke) regelingen zijn die aangevraagd kunnen worden. Denk hierbij aan de energietoeslag van 800 euro die tot het einde van het jaar aan te vragen is.  

Afspraak maken of meer informatie                                                                     Een afspraak maken kan door te mailen of te bellen met Geld & Recht Moerdijk. Een e-mail kan naar srw.moerdijk@surplus.nl of bel 0168-331357.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.(Jan)  Oskam,  voorzitter en penningmeester  tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris tel. 326034  

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten

Mw. M.F. (Ria)  Dekker

Mw. L.E. (Loes) op ten Noort