Wijzig tekstgrootte :

PCOB

Afd. Zevenbergen

 

Secretariaat:Mevrouw Lenie Jansen , telefoon 0168-326034.


De PCOB afdeling Zevenbergen heeft 10 keer per jaar een ledenmiddag. Die vindt dan plaats in Het Anker, Markt 3 (achter de Nederlands Hervormde Kerk), op woensdagmiddagen. De bijdrage die gevraagd wordt aan de bezoekers varieert, afhankelijk van de woonplaats van de gast van die middag.

In de maanden juli en augustus liggen de activiteiten stil.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dubbeldam – de Man. U kunt haar bereiken telefonisch op nummer 0168-320557 of via email dubbelhulst@kpnmail.nl.

Hieronder volgen de meest actuele nieuwsbrieven.


NIEUWSBRIEF 156 jaargang 2021 OKTOBER

 VERSLAG LEDENMIDDAG 15 SEPTEMBER

Om 12.30 uur zijn we met 25 leden vanaf de Markt vertrokken naar De Prullenkast. Voordat we hier aan onze High Tea begonnen, kregen we eerst iets te horen over de historie van het pand.

Daarna kon het serieuze werk beginnen: eerst een klein kopje soep gevolgd door een aantal heerlijke hartige hapjes.

Voordat we aan het zoet begonnen kregen we ruim de tijd om De Prullenkast te bekijken. Dat was zeer de moeite waard voor iedereen, maar speciaal voor degenen die houden van brocante en poppenkasten.

Na de pauze dus nog de zoete ronde. Natuurlijk kregen we overal heerlijke engelse thee bij. Om 17.00 uur vertrokken we weer naar Zevenbergen. Voldaan in meer dan één betekenis.

KOMENDE LEDENMIDDAG 13 OKTOBER

Voor 13 oktober hebben we Ger Koert uitgenodigd.

Ger is lid van de stichting dodenherdenking Zevenbergen en geeft ook de presentaties in de kelder van de katholieke kerk.

Hij verteld ons over Zevenbergen in de tweede wereldoorlog ondersteund door een serie foto’s.

Uiteraard wordt ook de situatie belicht dat zo’n 2700 mensen in 1944 een schuilplaats vonden in de kelder van de katholieke kerk.

Over deze tijd is door de stichting ook een film gemaakt waarvoor een aantal Zevenbergenaren is geïnterviewd.

Hierin komt o.a. Jack Ossewaarde (oud bestuurslid van de PCOB) aan het woord.

VERJAARDAGEN OKTOBER

Allen van harte gefeliciteerd.

NIEUWE LEDEN

 Welkom!

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

 Online bijeenkomst internetveiligheid Woensdag 13 oktober 10:00 – 11:00 uur via Zoom. De internetcriminaliteit is fors gegroeid. In het eerste kwartaal van 2021 was er een verdubbeling van het aantal geregistreerde digitale misdrijven ten opzichte van 2020. Van fraude met verkooptransacties tot virussen en ransomware (het alleen tegen betaling vrijgeven van geblokkeerde gegevens door hackers). De online-misdaad met vooral ook senioren als slachtoffer groeit. In een online bijeenkomst bieden we handvatten voor het tijdig herkennen en voorkomen van misbruik. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan verschillende manieren om online veilig te blijven en geven we praktijkvoorbeelden. We staan onder andere stil bij het delen van persoonsgegevens, het voorkomen van internetoplichting en het waken voor identiteitsfraude. Ook leert u hoe typische ‘hacker’-profielen achter de schermen te werk gaan en hoe je ze slimmer af kunt zijn. De bijeenkomst wordt (kosteloos) verzorgd door deskundigen van Deloitte. Na afloop is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Als u hier interesse voor hebt, geef dit dan door aan Lenie Jansen (ll.jansen@hetnet.nl), dan krijgt u de link doorgestuurd waarmee u zich kunt aanmelden. Dit moet voor 5 oktober.

CORONAPASPOORT

In de Nieuwsbrief van juli en augustus hebben we een stukje geplaatst over de aandacht die de landelijke organisatie heeft gevraagd aan minister de Jonge voor het coronapaspoort, met name voor die mensen die geen smartphone hebben of die digitaal niet sterk zijn.

Na 25 september moet u voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant een coronapaspoort of een negatieve testuitslag hebben. Dit kunt u digitaal of op papier laten zien.

Als u moeite heeft met het aanvragen op welke manier ook, laat het dan weten aan één van de bestuursleden, dan zoeken wij iemand die u daarbij kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester en waarnemend voorzitter tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

 

NIEUWSBRIEF 155 jaargang 2021 SEPTEMBER

KOMENDE LEDENMIDDAGEN

op 15 september houden we ons jaarlijkse uitje, dit jaar gaan we voor een High Tea naar de Prullenkast. U kunt dan ook een kijkje nemen in de oude boerderij waar u o.a. een verzameling brocante en curiosa en het Poppen- en Berenmuseum kunt bekijken. De kosten bedragen € 25 per persoon. Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven: dit kan nog tot 1 september. Dit kan telefonisch of per mail bij de secretaris Lenie Jansen, (T 326034

E ll.jansen@hetnet.nl) . Wilt u ook aangeven of u over eigen vervoer beschikt en eventueel nog anderen mee kunt nemen of dat u mee wilt rijden, het is ook belangrijk dat we weten hoeveel personen een rollator meenemen.

We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Markt. De High Tea duurt van 13.00 tot 17.00 uur, behalve de lunch kunt u dus ook het avondeten overslaan. Voor de chauffeurs maakt Helmut een routebeschrijving.

Als u nog niet betaalt heeft, wilt u dit dan ook uiterlijk 1 september doen op bankrekeningnummer van de PCOB afd. Zevenbergen NL94 INGB 0004751813

Op 13 oktober komt dhr. Ger Koert met een uitgestelde lezing over Zevenbergen in de Tweede Wereldoorlog. Hierover leest u meer in de Nieuwsbrief van september.

VERJAARDAGEN SEPTEMBER

 Allen van harte gefeliciteerd.

BESTUUR

In verband met zijn broze gezondheid heeft Jan Heming besloten om zijn taak als voorzitter tijdelijk tot het eind van het jaar neer te leggen. Jan Oskam zal hem tot die tijd vervangen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

 

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

REGIOCOORDINATOR

Voor onze regio Noord-Brabant West (Bergen op Zoom; Etten-Leur; Gemeente Haldersberge; Zevenbergen) wordt gezocht naar een regiocoördinator. Dit betreft een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB. ( de afd. Etten Leur wordt eind van dit jaar opgeheven.)

De samenleving en de vrijwilliger veranderen in rap tempo. Dat stelt ook afdelingen voor grote uitdagingen. Hoe vind je aansluiting bij de senioren van nu. Hoe breng je een netwerkorganisatie tot bloei? Hoe organiseer je je zo dat de betrokkenheid, innovatieve kracht en creativiteit van vrijwilligers optimaal wordt benut en gestimuleerd. Kortom, hoe blijf je als afdeling maatschappelijk relevant? Als regiocoördinator krijg je de kans om mee te werken aan vernieuwing binnen je regio. Dit is een boeiend proces. Je krijgt veel vrijheid om zelf invulling aan de functie te geven. Samenwerken doe je met de lokale bestuursleden en vrijwilligers van afdelingen en de collega- regiocoördinatoren binnen de provincie. En natuurlijk kun je rekenen op de ondersteuning van de regionaal consulenten van het verenigingsbureau.

Taken:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in je Een regio bestaat uit gemiddeld zes PCOB-afdelingen. Je gaat met ze in gesprek over hoe zij zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen als PCOB-afdeling.
 • Je bent op de hoogte van en houdt bij wat er speelt binnen de landelijke KBO-PCOB, zodat je afdelingen kunt wijzen op mogelijkheden en activiteiten die vanuit het verenigingsbureau worden gefaciliteerd/georganiseerd. Binnen jouw regio kun je stimuleren om afdeling overstijgend samen te werken, eventueel ook samen met KBO- Bijvoorbeeld door het opzetten van regionale en provinciale netwerken op onderwerp of thema.
 • Je organiseert in het voor- en najaar een regiobijeenkomst met afvaardigingen van de Hier wordt kennis en ervaring gedeeld en aan intervisie gedaan waardoor je elkaar activeert en stimuleert. Je werkt als team samen met andere collegaregiocoördinatoren in de provincie.
 • Je signaleert en inventariseert wensen en knelpunten bij de afdelingen, bespreekt die met de regionaal consulent en samen onderzoek je wat nodig

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester en waarnemend voorzitter tel. 325519

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, activiteiten tel. 320557

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

NIEUWSBRIEF 154 jaargang 2021 JULI & AUGUSTUS

KOMENDE LEDENMIDDAGEN

Ons jaarlijkse uitje komt dit jaar in de plaats van de ledenmiddag in september. In de vorige nieuwsbrief las u hier al iets over. Het plan is om op 15 september samen naar de Prullenkast in Oudemolen te gaan voor een High Tea. U kunt dan ook een kijkje nemen in de oude boerderij waar u o.a. een verzameling brocante en curiosa en het Poppen- en Berenmuseum kunt bekijken. De kosten bedragen € 25 per persoon. Een twintigtal leden heeft zich al opgegeven. Als u ook mee wilt kunt u dit nog telefonisch of per mail doorgeven aan de secretaris Lenie Jansen, Droge Mark 7, 4761 JB (T 326034                                                                                                      E ll.jansen@hetnet.nl) . Als u mee wilt, wilt u dan ook doorgeven of u eigen vervoer hebt of graag mee wil rijden. Als u met eigen vervoer gaat kunt u dan ook nog iemand anders een lift geven. We vertrekken om 12.30 uur vanaf de Markt. De High Tea duurt van 13.00 tot

17.00 uur, behalve de lunch kunt u dus ook het avondeten overslaan.

Degenen die zich hebben opgegeven kunnen het bedrag van € 25 per persoon overmaken op het bankrekeningnummer van de PCOB afd. Zevenbergen NL94 INGB 0004751813 Op 13 oktober komt dhr. Ger Koert met een uitgestelde lezing over Zevenbergen in de Tweede Wereldoorlog. Hierover leest u meer in de Nieuwsbrief van september.

VERSLAG LEDENMIDDAG 9 JUNI

Op 9 juni konden we elkaar als PCOB eindelijk weer ontmoeten na 16 maanden. I.v.m. met ziekte van Jan Heming leidde Jan Oskam de middag.

We beginnen met koffie met een koek.

Jan heet ons welkom en leest een gedicht van kerkvader Augustinus: Gebed in tijden van epidemie. Vele honderden jaren geleden geschreven, maar nu weer heel actueel.

Jan vertelt dat Mies Heming heeft besloten te stoppen met de opening van de middagen en dat Bep Verweij niet meer voor de koffie en de thee zal zorgen. Beide dames krijgen een boeket bloemen en een mooie kaart als dank voor de vele jaren dat ze aan de middagen hebben meegewerkt.

We kijken terug naar de afgelopen 16 maanden waarin 8 leden zijn overleden, waaronder 2 bestuursleden: de secretaris Jack Ossewaarde en de penningmeester Frans van der Put. Hun plaats in het bestuur is ingenomen door Lenie Jansen en Jan Oskam. Verder is Ria Dekker lid geworden van het bestuur. Hierover heeft u ook kunnen lezen in de Nieuwsbrieven van de afgelopen maanden.

Er hebben zich voor deze middag om verschillende redenen 13 leden afgemeld. Ondanks de vele afmeldingen zijn er toch ook 19 leden aanwezig, waaronder 4 nieuwe leden.

Behalve deze 4 hebben we de afgelopen tijd nog 4 anderen als lid mogen inschrijven. Na dit gedeelte drinken we nog een keer koffie, dit keer met een bonbon. Koffie en thee zijn deze keer gratis.

Hierna toont Helmut ons prachtige door Truus gemaakte foto’s van zand- en ijssculpturen. Hij laats ons ook nog foto’s van zijn huisvlijt in coronatijd zien: 39 puzzels van 1000 stukjes!

VERJAARDAGEN JULI & AUGUSTUS

Allen van harte gefeliciteerd.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB CORONAPASPOORT

Demissionair minister Hugo de Jonge is duidelijk in zijn ambities: de komende tijd krijgen miljoenen mensen een coronavaccin. Tegen de zomer zal dan het grootste deel van de hoog-risicogroep (senioren en kwetsbaren) ingeënt zijn. Als alles volgens plan loopt moeten eind juni acht miljoen mensen volledig gevaccineerd zijn. Dan wordt het eindelijk tijd voor de volgende stap: een mooie zomer met meer vrijheden.

Nederland smacht ernaar om weer op pad te kunnen. Het digitale coronapaspoort gaat hierin een belangrijke rol spelen. Maar deze app moet niet ongemerkt een digitale lockdown veroorzaken. Zo waarschuwt Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Want niet iedere oudere bezit een (geschikte) smartphone.

Als Nederlanders straks meer vrijheden kunnen krijgen, dan zou dit voor iedereen moeten gelden. Of je nou digibeet bent, niet de juiste smartphone hebt of van alle moderne snufjes bent voorzien. Hier geldt ook het principe van KBO-PCOB: wees digi-aardig voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen komen met een digitaal coronapaspoort. Dus demissionair Hugo de Jonge: Zorg voor een alternatief waardoor ook iemand zonder (de juiste) smartphone kan genieten van de hernieuwde vrijheden en niet ongemerkt in een digitale lockdown terecht komt.

Met vriendelijke groet,

 

NIEUWSBRIEF 153 jaargang 2021 JUNI

LEDENMIDDAGEN

Wat heerlijk om onder dit kopje weer eens echt een ledenmiddag aan te kunnen kondigen. We nodigen u van harte uit om elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni om 14 uur in Het Anker. Voor deze middag wordt geen spreker uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

HIGH TEA

Zoals we de vorige maand al schreven: We willen het nieuwe seizoen graag beginnen met een High Tea bij de Prullenkast in Oudemolen. Als datum hebben we gekozen voor woensdag 15 september. De kosten zijn ongeveer € 25 per persoon. In verband met het maken van de afspraken is het belangrijk dat we ongeveer weten met hoeveel personen we zullen zijn. U kunt zich opgeven door het inleveren van het ingevulde strookje onderaan deze Nieuwsbrief. Dit kan ingeleverd worden op de ledenmiddag van 9 juni. U kunt het ook in de brievenbus doen bij de secretaris Lenie Jansen, Droge Mark 7, 4761 JB Zvb. U kunt zich ook telefonisch of per mail bij haar opgeven. (T 325034, E ll.jansen@hetnet.nl)

VERJAARDAGEN juni

 Allen van harte gefeliciteerd.

OVERLEDEN

Op 1e Pinksterdag is onze ex – penningmeester Frans van der Put overleden. Nadat hij na een zware operatie aanvankelijk langzaam de goede kant opging, is zijn gezondheid de laatste weken hard achteruitgegaan. Jan Oskam heeft hem kortgeleden thuis bezocht en namens ons allen bedankt voor al zijn werk voor de PCOB met een bos bloemen en een kaart. We bidden voor Ina, de kinderen en kleinkinderen en de verdere familie om Gods zegen en kracht voor de komende tijd.

OMZIEN NAAR ELKAAR

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

KBO-PCOB Energie biedt u een eerlijk advies, goede en betrouwbare service en eerlijke prijzen. Ook bewaken wij uw energiecontract. Mocht uw vaste tarievenperiode aflopen, dan informeren wij u tijdig om (samen) weer de beste keuze te kunnen maken.

Zo voorkomen wij dat u onbewust dure variabele tarieven gaat betalen. Onze ervaring leert dat meer dan de helft van onze leden betalen voor dure variabele tarieven.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is en of u ook goedkoper kunt.

Bel 085 – 486 33 64 of stuur een mail naar klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl

 

We krijgen steeds meer meldingen van onze leden dat ze zijn misleid door een energieverkoper. De verkopers misbruiken zelfs de naam van KBO-PCOB!

Let dus goed op en trap er niet in!

En wilt u zeker weten dat KBO-PCOB u belt? Hang op en bel terug op 085 – 486 33 64.

Kijkt u voor meer ledenvoordeel eens op de website van KBO-PCOB: www.kbo-pcob.nl

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. J.(Jan) Oskam, penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502


Ik (wij) doe(n) graag mee met de High Tea op 15 september en hoor nog hoe ik kan betalen.

Naam en telefoonnummer:


Aantal deelnemers


*Ik zorg zelf voor vervoer naar de Prullenkast

*Ik wil graag met iemand meerijden

*Ik rijd zelf en kan nog——– (aantal invullen) anderen meenemen

 

* Graag één mogelijkheid openlaten en de andere twee doorstrepen

 

NIEUWSBRIEF 152  jaargang 2021 Mei

‘TOTZO!’

Samen met het magazine en de nieuwsbrief ontvangt u deze maand het blad  ‘Totzo!’.  Een uitgave van de Museum Plus Bus. De bus kan ons door corona niet naar de musea brengen, met dit blad krijgen we een aantal topwerken  met uitleg hierover thuis.

LEDENMIDDAGEN

In verband met het grote aantal besmettingen op dit moment vinden we het als bestuur nog te vroeg om de ledenmiddag van mei door te laten gaan.  We hopen elkaar voor het eerst na lange tijd weer te ontmoeten op woensdag 9 juni. Voor deze middag zal geen spreker worden uitgenodigd. Het ontmoeten van elkaar zal de belangrijkste activiteit zijn.

Al vele jaren zijn we gewend om het seizoen af te sluiten met een uitstapje. Omdat nog erg onzeker is of dit in juni al kan, willen we in plaats daarvan het winterseizoen graag beginnen op 15 september met een High Tea bij de Prullenkast. We hopen dat tegen die tijd de horeca weer open is. Het blijft onder voorbehoud, maar noteert u de datum vast.

VERJAARDAGEN  mei

Allen van harte gefeliciteerd.

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                     Onze gedachten en gebeden zijn bij deze genoemde leden en bij ieder die op welke manier ook een moeilijke periode doormaakt, zeker in deze tijd waarin we veel alleen zijn.

HUWELIJKSJUBILEUM

BESTUUR

Na een inwerkperiode heeft Frans van der Put het penningmeesterschap overgedragen aan Jan Oskam. We zijn Frans dankbaar voor het vele werk dat hij jarenlang voor de PCOB afd. Zevenbergen heeft gedaan. We hopen dat hij straks weer in staat zal zijn om de ledenmiddagen te bezoeken.

UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

SENIOREN ADVISEREN TOEKOMSTIG KABINET: BOUW MEER WOONHOFJES

Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen er ook weer woningen voor starters en gezinnen vrij.”

STRAF SAMENWONEN NIET AF MET DE KOSTENDELERSNORM                                                

Een lagere uitkering als je met meerdere volwassenen in één huis woont, zoals nu al in de bijstand geldt, leidt ertoe dat mensen in de armoede belanden en soms zelfs op straat terechtkomen. Afschaffen dus, bepleiten Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Kitty Jong van vakbond FNV en Lucía Lameiro García van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten.
Zes jaar na het invoeren van de kostendelersnorm zien we de effecten: meer armoede. Het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat de maatregel overeind blijft, en ook ingevoerd wordt voor álle AOW’ers. Want dan is de sociaal-economische ramp helemaal niet te overzien.

 

  Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie)  Jansen, secretaris, tel. 326034                                                                                                                                     Dhr. J.(Jan)  Oskam,  penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria)  Dekker tel. 325502

 

IS HET GEEN WONDER

ZOALS ALLES GROEIT

EN ZELFS NA EEN WINTER

ZO PRACHTIG OPBLOEIT

 

NIEUWSBRIEF 151 jaargang 2021 April

PASEN

Komend weekend is het Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Wat er in de wereld om ons heen ook gebeurt: Jezus leeft en wij met Hem.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een kleine Paasattentie. We hopen dat u ervan geniet.

LEDENMIDDAGEN

Ook in de maand april kunnen we helaas niet bij elkaar komen. Het aantal besmettingen loopt weer op. We blijven hoop houden, maar we bereiden ons erop voor dat de ledenmiddagen pas na de zomer weer door kunnen gaan.

UIT DE LANDELIJKE NIEUWSBRIEF KBO-PCOB

 PAMFLET VOOR BANKEN: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp of kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de één op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.G. (Jan) Heming, voorzitter tel. 327271

Mw. G. (Truus) Dubbeldam, waarnemend voorzitter/activiteiten tel. 320557

Mw. L.L. (Lenie) Jansen, secretaris tel. 326034

Dhr. F.F. (Frans) van der Put, penningmeester/ ledenadministratie tel. 328033

Dhr. J.(Jan) Oskam, 2e penningmeester tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker tel. 325502

_____________________ NIEUWSBRIEF 147,  jaargang 2020____________________

Het magazine KBO/PCOB voor de maand november verschijnt eind oktober. Wij voegen daar deze nieuwsbrief aan toe.

Het volgende magazine en de volgende nieuwsbrief verschijnen eind november.

LEDENMIDDAGEN 

Hoewel de ledenmiddagen in ieder geval dit jaar niet doorgaan, vinden we het toch belangrijk om iets van ons te laten horen en dus een nieuwsbrief bij het magazine te voegen. We hopen dat het goed met u gaat ook nu  het coronavirus weer oplaait en de quarantaine maatregelen weer strenger zijn geworden.  Bij alles wat er gebeurt en wat ons misschien bang of onrustig maakt mogen we blijven vertrouwen op God en geloven dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Ria Dekker heeft het sturen van kaarten aan jarige en zieke leden overgenomen van Judy Dijkstra.  Als u iemand weet die ziek is en een kaartje kan gebruiken dan kunt u dit aan haar doorgeven.

We danken Judy hartelijk voor de lange tijd waarin  zij deze taak uitgevoerd heeft.  Voorlopig blijft ze nog actief in de distributie van de magazines.

 UIT DE LANDELIJKE  NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 

 BLIJ F OMZIEN NAAR ELKAAR

Om de coronacrisis onder controle te krijgen, gaat de samenleving weer een stukje meer op slot, zo werd tijdens de persconferentie van het kabinet bekend gemaakt. Des te belangrijker wordt het om eenzaamheid onder kwetsbare groepen en ouderen te voorkomen. Daarom roept seniorenorganisatie KBO-PCOB iedere Nederlander op om te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “In een periode dat het moeilijker wordt om elkaar te ontmoeten, is het nóg belangrijker om oog voor elkaar te hebben en te houden. Premier Rutte gaf zelf ook aan dat eenzaamheid één van de ontwrichtende gevolgen van corona is. Dus pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander uit voor een coronaproof wandeling, er is gelukkig nog van alles wel mogelijk.”

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Tel: 030-3400 600.

Met vriendelijke groet,

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,           Secretaris                      tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

_________________NIEUWSBRIEF 144, jaargang 2020.__________________________

 

Het magazine KBO/PCOB voor de maanden juli/augustus verschijnt eind juni. Hierbij behoort deze nieuwsbrief.

De volgende nieuwsbrief met magazine verschijnt eind augustus.

 

Beste leden.

U ontvangt deze keer een iets andere nieuwsbrief van ons dan u gewend bent.

Voor zover nog niet bekend moeten wij als bestuur u in kennis stellen van het plotseling overlijden op woensdag 3 juni van onze secretaris Jack Ossewaarde in de leeftijd van 86 jaar. Wij missen door het overlijden van Jack niet alleen een voortref­ felijke secretaris maar ook een innemend persoon die met enthousiasme zijn bestuurs­ functie vervulde. Groot is het verdriet van zijn partner Jeanne Rozendaal die zelf ook gezondheidsproblemen heeft. Wij wensen haar heel veel sterkte toe en liefde van de mensen die haar omringen.

Het volgende droeve bericht dat wij u moeten melden is de ernstige ziekte van onze penningmeester Frans van der Put, ten gevolge van kanker met uitzaaiingen.

Zijn tijd van leven is beperkt, hij start binnenkort nog met een chemokl!_ur

Wij bidden voor Frans en zijn vrouw Ina om kracht van “Boven” en sterkte voor de komende tijd. U begrijpt wellicht dat door deze gebeurtenissen het voortbestaan van onze PCOB afdeling aan een zijden draadje hangt. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Frans wil een e.v.t. opvolger zelf graag inwerken. Denkt u eens ernstig na of één van deze twee functies iets voor u is, of wellicht weet u iemand anders_ Wij hopen op positieve reakties.

Uitnodiging.

Op woensdag 9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker”. De middag begint om 14.00 uur inloop vanaf 13.30 uur. Deze middag wordt verzorgt door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring- Zevenbergen. Hij heeft al twee maal eerder bij ons een uiteenzet­ ting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beel­ denstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. In de nieuwsbrief voor september komen  wij hier  nog op terug.

Zijn slechte weersomstandigheden of problemen met de mobiliteit, de reden om niet naar deze middag te kunnen komen, meldt u dit dan tijdig (telefonisch) bij de voor – zitter. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch kunt komen.

Omzien naar elkaar.

Momenteel zijn er bij ons geen andere ziektegevallen bekend. Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij; mw. Judy Dijkstra, 0168-324564 of 0642437090.

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 

Mutaties.

Woensdag 10 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden ons lid mw.T.A.Korteweg. Zij woonde de laatste jaren op een veilige afdeling van de Zeven Schakels.

Haar nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.

Verjaardagen juli/augustus.

2 juli- Dhr.A.C.A. Geleijns  Bisschopshof 8, 4761SW- Zevenbergen.

7 juli- Mw. T.van Drunen-Voogt    Kasteelweg 1- K59- 4761BN- Zevenbergen. 11 juli- Dhr. J.F.van der Put.       Prins Bernhardstraat 1-282- 4761AJ- Zevenbergen.

11 juli- Dhr. J.G.Heming          Ambachtsgang  20     4761CS-Zevenbergen.

 • juli- Mw. G.de.Lange-Roelfzema Lindonk  77   4761NG-Zevenbergen.
 • juli- Mw. A.Langerak-Jongekrijg vanAerschotstraat 14 4761GE-Zevenbergen.
 • 18juli- Mw. M.C.S. Vollema-Mc Gilvray Geerland 20 4761TK-Zevenbergen.
 • juli- E.Vriens De Knip  10  4761GV- Zevenbergen.
 • juli- Dhr. J. Oskam van Strijenstraat  23  4761KL-Zevenbergen.
 • 23 juli- Dhr. M.Heijndijk  Koperslagerij  24  4762AP-Zevenbergen.
 • 26 juli- Dhr. A.A.Maris   Schuttersweg  75    4761BB-Zevenbergen.
 • 29 juli- Dhr. R.J.van Dijk Gildelaan 22. 4761BA-Zevenbergen.

3 aug- Dhr. F.J.Veerhoek  Pastoor van Kessellaan 708 4761BH-Zevenbergen.

3 aug- Mw. M.F.Dekker-van der Waal Okkerlaak     39  4761TD-Zevenbergen.

5 aug- Mw. C.A.Korteweg-den Hollander Hazeldonkse Zandweg 15 4762AJ­ Zevenbergen.

19 aug- Dhr. F.F.van der Put.  Zeestraat  44  4761HL-Zevenbergen. 25 aug- Mw. G.P.Stolk.        Oudlandstraat 19 4926RC-Lage Zwaluwe.

31 aug. Dhr. J.H.Burgers.    Ploegschaar  10  4765DC-Zevenbergschen Hoek. Allen van Harte Gefeliciteerd.

Wij hopen u 9 september 2020 weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Hr. J.G.( Jan) Heming,              voorzitter                      tel: 327271.

Mw. G.(Truus) Dubbeldam,     wn.voorz, activiteiten tel: 320557.

Hr. F.F.(Frans) v.d.Put.            Penningm/ledenadm. tel: 328033.

Mw. L.L.(Lenie) Jansen,                                                    tel: 326034.

Hr. J. (Jan) Oskam                     2e penningmeester      tel. 325519

Mw. R. (Ria) Dekker                                                           tel. 325502

 

i.o. Truus Dubbeldam.

__________________________________(J.O  juni 2020 )___________________________  _

Nieuwsbrief  143 Jaargang 2020.

Beste Leden.

Zoals bekend hebben wij in onze vorige nieuwsbrief  kenbaar gemaakt dat er pas  op 9 september 2020 een nieuwe bijeenkomst kan worden gepland. Als we zo de wekelijkse berichten volgen zijn daar ook nog twijfels over. Het te verwachte vaccin zal dan spoedig aanwezig moeten zijn wil alles weer op de oude manier  worden geregeld. Hieronder vindt u  nogmaals een  beschrijving  wat u op de middag van 9 september 2020 kunt verwachten.

Uitnodiging

Op woensdagmiddag  9 september 2020 hopen wij u weer te ontmoeten op onze ledenmiddag. Natuurlijk weer op onze eigen stek “Het Anker “. De middag begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Deze middag wordt verzorgd door de heer Ebo Roek van de Heemkundekring Zevenbergen. Hij heeft  al twee maal eerder bij ons een uiteenzetting gegeven over onze plaats Zevenbergen. Het ging toen over de tijd van de beeldenstorm en de problemen die hierdoor ontstonden. Er werd toen veel behandeld maar de tijd was te kort. Daarom gaat Ebo Roek op deze middag ons nog veel meer vertellen. Gezien de inhoud van vorig jaar denken we u hier weer een prettige middag mee te kunnen bezorgen. We zullen hierover in onze nieuwsbrief voor de maand september 2020 nog wel een keer op terugkomen. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de maanden juni en juli/augustus nog de nieuwsbrief met eventuele nadere mededelingen.

 

Zijn slechte weersomstandigheden, of problemen met de mobiliteit, de reden om    niet naar deze middag te kunnen komen, meldt  u dit dan tijdig (telefonisch ) bij ons secretariaat. Wij zoeken dan een oplossing, zodat u toch  kunt komen.

 

Omzien naar  elkaar

Momenteel zijn er bij ons geen nieuwe ziektegevallen bekend.

Ziekenhuisopname etc. kunt u melden bij:

Mw. Judith Dijkstra, 0642437090, of 0168-324564

 

Geplande ledenmiddagen in 2020.

9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.

 Mutaties

Geen

Kijk ook eens op: www.seniorenraadzvb.nl

Een nieuwe site met veel informatie, aantrekkelijk voor Zevenbergse Senioren.

  ‘Geen wederopbouw zonder  de mensen die dit land hebben opgebouwd!’

 Manon Vanderkaa van KBO-PCOB, Jan Slagter Omroep MAX en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie slaan opnieuw de handen ineen met een dringend appèl om tijdens de coronacrisis geen keuzes te maken waarbij ouderen tweederangsburgers worden.

De drie organisaties hebben een manifest gepubliceerd met de oproep om bij nieuwe stappen niemand voor te trekken  en niemand af te schrijven.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie}:

“Ieder mens telt en tijdens deze crisis laten we niemand in de steek. Uitspraken over   dor hout, horeca die gesloten is voor senioren of zelfs een 60- samenleving, doen ouderen geen recht. We roepen iedereen      op om helder uit te spreken dat in de volgende fase ouderen voluit mee mogen doen.”

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)

“Deze  coronacrisis laat ook zien hoe hard we senioren missen: als mantelzorger, kinderoppas en vrijwilliger. Voor de gezelligheid om even met de kleinkinderen langs opa en oma te gaan. Om dan ouderen weg te zetten als tweederangs burger is niet goed te praten. Juist nu hebben we saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig, pas dan komen we sterker uit deze crisis.”

Jan Slagter (Omroep MAX)

Ouderen mogen ten tijde van deze crisis niet weggezet worden als tweederangsburgers. Suggesties in die richting moeten direct    de kop worden ingedrukt. Ouderen  zijn van wezenlijk belang in onze samenleving, laten we dit in het maatschappelijk debat altijd voor ogen houden.”

(Overgenomen uit de nieuwsbrief KBO-PCOB van mei 2020)

 

 

 

 Deze beelden verschijnen bijna dagelijks in de nieuwsbladen en geven een beeld hoe de situatie er voor staat.

Mogelijk zijn ze spoedig verdwenen.

 Wij zien u graag terug op 9 september 2020

Hr. J.G. (Jan) Heming                 voorzitter                                327271

Mv. G. (Truus) Dubbeldam        wn. voorzitter, activiteiten 320557

Hr. J. (Jan) Oskam                        2e penningmeester               329812

Hr. F. (Frans) v.d. Put                  penningm./ledenadm           325519

Mv. L.L. (Lenie) Jansen               secretaris                                  326034

Mv. R. (Ria Dekker                                                                           32550